Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


måndag 14 december 2009

Kroppen

Kroppen


Formad av stoft från jorden 1 Mos 2:7
Min kropp längtar efter Gud Ps 63:2
Gudsfruktan ger hälsa åt kroppen Ords 3:8
Er kropp är ett tempel åt Anden 1 Kor 6:19f
Ha inte för mycket omsorg om den Rom 13:14
Man ger den näring och vårdar den Ef 5:29
Kroppsövning är i någon mån nyttigt 1 Tim 4:8

måndag 7 december 2009

Kraft

kraft


Herren ökar den maktlöses styrka Jes 40:29
Full kraft att förkunna Mika 3:8
Inte genom styrka, genom min ande Sak 4:6
Jesus kom i Andens kraft Luk 4:14
När Anden kommer ska ni få kraft Apg 1:8
Apostlarna vittnade med stor kraft Apg 4:33
Kraften fullkomnas i svaghet 2 Kor 12:9f
Kraft åt er inre människa Ef 3:16
Kraft att vara uthålliga och tåliga Kol 1:11
Genom tron blev de starka Heb 11:33f

fredag 27 november 2009

Konflikter

Konflikter


Som att öppna en dammlucka Ords 17:14
Heder åt den som avstår från kiv Ords 20:3
Om en furste blir vred på dig Pred 10:4
Saliga de som skapar frid Matt 5:9
Om din broder har begått en synd Matt 18:15f
Löna inte ont med ont Rom 12:17f
Låt inte solen gå ner över er vrede Ef 4:26
Varifrån kommer strider och tvister? Jak 4:1

fredag 20 november 2009

Jämlikhet

Jämlikhet


Herren har gjort både rik och fattig Ords 22:2
En är er Mästare och ni är alla bröder Matt 23:8
Gud gör inte skillnad på människor Apg 10:34f
Ingen skillnad mellan jude och grek Rom 10:12
Inte jude eller grek, man och kvinna Gal 3:28
Kan inte tro på Jesus och diskriminera Jak 2:1f

torsdag 12 november 2009

Hämnd

Hämnd


Vänta på Herren, han ska hjälpa dig Ords 20:22
Vänd andra kinden till Matt 5:39f
Älska era ovänner och be för dem Matt 5:44
Hämnas inte, ge rum för domen Rom 12:19f
Löna inte ont med ont, utan välsigna 1 Petr 3:9

fredag 6 november 2009

Hyckleri

Hyckleri


Kärleksläppar med ondska i hjärtat Ords 26:23f
Gör inte gott för att bli sedda Matt 6:1f
Jesus varnar för fariseerna Matt 23:1f
Fariseernas surdeg, hyckleriet Luk 12:1f

torsdag 5 november 2009

Hunger

Hunger


Hungernöden i samaria 2 Kung 6:25f
De ropade till Herren i sin nöd Ps 107:5f
De flitigas hunger blir mättad Ords 13:4
Bryt ditt bröd åt den hungrige Jes 58:7
Jag var hungrig och ni gav mig Matt 25:35
De ska aldrig mer hungra Upp 7:16

onsdag 4 november 2009

Hopp

Hopp


Jag vill ge er en framtid och ett hopp Jer 29:11
I hoppet är vi frälsta Rom 8:24f
Det saliga hoppet, Jesu ankomst Tit 2:13
Ett tryggt och säkert själens ankare Hebr 6:19
Födda på nytt till ett levande hopp 1 Petr 1:3
Alltid beredd att förklara sitt hopp 1 Petr 3:15
Den som har detta hopp renar sig 1 Joh 3:3

fredag 30 oktober 2009

Homosexualitet

Homosexualitet


Synden i Sodom 1 Mos 19:5f
En man ska inte ligga med en man 3 Mos 18:22
Ett andra Sodom i Gibea Dom 19:22f
Det finns de som inte kan gifta sig Matt 19:12
Onaturligt umgänge Rom 1:26f
Det som utövar ärver inte guds rike 1 Kor 6:9f
Tvättas ren genom Guds Ande 1 Kor 6:11

Mer om homosexualitet
Homosexualitet: 1 Korinthierbrevet 6:9-10.
Detta är inte mina ord utan Herrens.

fredag 23 oktober 2009

Hjärtat

Hjärtat


Älska Herren av hela ditt hjärta 5 Mos 6:5
Bevara ditt hjärta, från det utgår livet Ords 4:23
Hjärtat är bedrägligare än allt annat Jer 17:9f
Jag skall ge er ett nytt hjärta Hes 36:26
Från hjärtat kommer onda tankar Matt 15:19
Vad hjärtat är fullt av, talar munnen Luk 6:45
Behålla ordet i ett uppriktigt hjärta Luk 8:15
Våra hjärtan brann när han talade Luk 24:32
Hjärtats tro ger rättfärdighet Rom 10:10
Förhärda inte era hjärtan Hebr 3:8f

tisdag 13 oktober 2009

Helgelse

Helgelse


Helga dem i sanningen, ditt ord Joh 17:17f
Ni har blivit helgade i Jesu namn 1 Kor 6:11
Låt oss fullborda vår helgelse 2 Kor 7:1
Genom Kristi offer, vattnets bad, ordet Ef 5:25f
Detta är Guds vilja: Att ni helgas 1 Tess 4:3f
Fridens Gud helgar er helt och fullt 1 Tess 5:23
Helgad och användbar för Herren 2 Tim 2:21
Utan helgelse kan ingen se Herren Hebr 12:14
Ni ska vara heliga, ty jag är helig 1 Petr 1:16

onsdag 7 oktober 2009

Pinga i jesu namn

Pinga i jesu namn


Pinga dina inlägg och sprid Guds ord i jesu namn...


Har du ett inlägg som handlar om Gud, Jesus, Helige Ande, Bibeln, Tro, kristendommen?
Då kan du pinga det här på Jesusbloggen.se Jesusbloggen.se Läs mer om hur du kan pinga dina inlägg här.

måndag 5 oktober 2009

Helande

Helande


Jag är Herren, din läkare 2 Mos 15:26
Genom hans sår är vi helade Jes 53:5
Jesus botade alla slags sjukdomar Matt 4:23f
Gåvor att bota sjuka genom Anden 1 Kor 12:9
De äldste ska be och smörja med olja Jak 5:14f
Ingen död och plåga ska finnas mer Upp 21:4

onsdag 30 september 2009

Tack min Gud

Tack min Gud


Tack min Gud för vad som varit
Tack för allt som du beskär
Tack för tiderna som farit
Tack för stund som inne är
Tack för ljusa varma vårar
Tack för mörk och kulen höst
Tack för redan glömda tårar
Tack för friden i mitt bröst

Tack för vad du uppenbarat
Tack för vad jag ej förstår
Tack för bön, som du besvarat
Tack för vad jag icke får
Tack för livets hemligheter
Tack för hjälp i nödens stund
Tack för nåd, som ingen mäter
Tack för blodets fridsförbund

Tack för himmel blå i livet
Tack för moln du stött där på
Tack för solljus, av dig givet
Tack för mörkret likaså
Tack för prövningar och strider
Tack för hopp, som uppfyllts väl
Tack för dagen, som framskrider
Tack för hopp som slagit fel

Tack för rosorna vid vägen
Tack för törnet ibland dem
Tack för resta himlastegen
Tack för evigt tryggt hem
Tack för kors och tack för plåga
Tack för himmelsk salighet
Tack för stridens klara låga
Tack för allt i evighet

måndag 28 september 2009

Gästfrihet

Gästfrihet


Abraham besöks av Herren 1 Mos 18:1f
Jag öppnade mina dörrar mot vägen Job 31:32
Var ivriga att visa gästfrihet Rom 12:13
Somliga har fått änglar till gäster Hebr 13:12

fredag 25 september 2009

Guds vilja

Guds vilja


Herrens vilja ska ha framgång i Jesus Jes 53:10
Ske inte min vilja utan din Luk 22:42
Den som vill göra hans vilja ska förstå Joh 7:17
Om någon gör hans vilja, lyssnar han Joh 9:31
Nytt sinne så att ni finner Guds vilja Rom 12:2
Ber att ni får kunskap om hans vilja Kol 1:9
Guds vilja är att ni helgas 1 Tess 4:3f
Var glada, be oavbrutet, tacka Gud 1 Tess 5:16f
Gud vill att alla skall bli frälsta 1 Tim 2:4
Uthållighet för att göra Guds vilja Hebr 10:36
Att lida efter Guds vilja 1 Petr 4:19
Den som gör Guds vilja har evigt liv 1 Joh 2:17

söndag 20 september 2009

Guds rike

Guds rike


Ett rike som aldrig skall förstöras Dan 2:44
Omvänd er. himmelriket är nära Matt 3:2
Himmelriket tillhör de fattiga i anden Matt 5:3
Liknelser om himmelriket Matt 3:1f
Omvänd er och bli som barn Matt 18:3
Guds rike är mitt ibland erLuk 17:21
Mitt rike är inte av den här världen Joh 18:36
Består i rättfärdighet, frid och glädje Rom 14:7
Inga orättfärdiga får ärva Guds rike 1 Kor 6:9f

onsdag 16 september 2009

Gudsfruktan

Gudsfruktan


Den som fruktar Herren får ledning Ps 25:12
Han gläds åt dem som fruktar honom Ps 147:11
Innebär att hata det onda Ords 8:13
Innebär början till vishet Ords 9:10
Ger tryggt fäste och tillflykt Ords 14:26
Prisas ska den som fruktar Herren Ords 31:30
Frukta Gud och håll hans bud Pred 12:13
Jag ser till den som fruktar mitt ord Jes 66:2
Frukta honom som kan fördärva Matt 10:28
Vi vet vad det är att frukta Herren 2 Kor 5:11
Gudsfruktan är nyttig, har löfte om liv 1 Tim 4:8
Ett sken av gudsfruktan är utan kraft 2 Tim 3:5

lördag 12 september 2009

Goda gärningar

Goda gärningar


Låt människor se era goda gärningar Matt 5:16
Men gör dem inte för att bli sedda Matt 6:1f
Inte frälsta på grund av gärningar Ef 2:9
Men skapade till goda gärningar Ef 2:10
Fylld av iver att göra goda gärningar Tit 2:14
Gör gott, det har Gud behag till Hebr 13:16
Tron är död utan gärningar Jak 2:17f
Gärningarna följer dem in i himlen Upp 14:13

torsdag 10 september 2009

Jesus är Messias

Jesus är Messias


Simon Petrus är den som först bekänner att Jesus är Messias (Markusevangeliet 8:29).

Messias (hebreiska: מָׁשִיַח, Mašíaḥ, arameiska: משיחא, arameiska/syriska: ܡܫܺܝܚܳܐ, Məšîḥā; arabiska: المسيح‎, al-Masīḥ) titel med betydelsen "smord"/"den smorde" eller "den [gudomligt] utvalde".

Inom judendomen är Messias en mänsklig ättling till kung David, som skall återupprätta Davids rike och skapa världsfred. Kristna tror att Jesus Kristus är den väntade Messias. Ordet Kristus (grekiska: Χριστός, Khristós, "smord") är en bokstavlig översättning av ordet Mašíaḥ.

I Tanakh används termen Messias först om den israelitiske kungen och översteprästen. Under trycket av de olyckor som drabbade Israel (Nordrikets undergång och den babyloniska fångenskapen) knöts eskatologiska förhoppningar till en kommande kung och räddare. Messias tid skulle bli tiden för Guds rike. Förhoppningarna knöts inte enbart till en person utan även till en ny tidsålder, med räddning ur nöden och fullkomlig rättvisa. Gång på gång utlovade profeterna Messias ankomst.

Enligt kristen tro har detta löfte gått i uppfyllelse med Jesus Kristus. I Nya Testamentet är "Messias" Jesu vanligaste hederstitel, trots att han själv aldrig sägs bruka ordet om sig själv (däremot Människosonen och Sonen). I Uppenbarelseboken förekommer även titeln Lejonet av Juda stam.

måndag 7 september 2009

Glädje

Glädje


Glädje i Herren är er starkhet Neh 8:10
Du är glädje, mer än vinet gör Ps 4:8
Inför ditt ansikte mättas jag av glädje Ps 16:11
De ödmjuka får större glädje i Herren Jes 29:19
Ditt ord blev mitt hjärtas fröjd Jer 15:16
Guds rike består i glädje i Anden Rom 14:17
Gläd er alltid i Herren Fil 4:4
Obeskrivlig, himmelsk glädje i Jesus 1 Petr 1:8
Glädjen vid Lammets bröllop Upp 19:7

Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road, det är en positiv känsla. Människor uttrycker ofta glädje genom att le.
Motsatsen till glädje kan vara sorg och vrede.

fredag 4 september 2009

Vad betyder frälsare?

Vad betyder frälsare?


Frälsare? Ordet frälsare betyder räddare, befriare.

Vi har även ett annat ord för frälsare och befriare och det är "Redeemer"


Klicka för att se christ redeemer statue in rio de janeiro, brazil. Den statyn har jag alltid älskat mycket! Synd bara att den ligger på andra sidan atlanten.
christ redeemer statue

Cristo Redentor (Kristus frälsaren) är namnet på den mycket välkända kristusstaty som är belägen på det 710 meter höga berget Corcovado, och som blickar ut över staden Rio de Janeiro i Brasilien. Den är förutom symbol för kristendomen ett kännetecken för såväl Rio de Janeiro som för Brasilien. Statyn är 38 meter hög och väger 700 ton.

I mitten av 1850-talet väcktes idén om statyn då den katolske prästen Pedro Maria Boss ansökte om finansiering av prinsessan Isabella för byggnationen av ett stort religiöst monument. Ansökan avslogs dock 1889 av staten, då Brasilien genomgick en sekulariseringsprocess som skiljde stat och kyrka åt.

Ett andra förslag för upprättandet av ett stort landmärke i form av en staty gjordes 1921 av Rio de Janieros ärkestift. Det organiserades en tillställning under namnet Semana do Monumento (Monumentveckan) för att samla in donationer. Olika förslag på utformningar av statyn fanns, bland annat det kristna korset, en staty av Jesus med en jordglob i handen samt en piedestal som skulle symbolisera världen. Slutligen föll valet på en kristusstaty med frälsaren som står med öppna armar för att visa sin kärlek till människorna.

Monumentet är till del byggt av Skånska Cement och betongen i fundamentet kommer från Limhamn, Malmö. Ytskiktet är gjort av täljsten.

Invigningen ägde rum 12 oktober 1931.

Cristo Redentor röstades den 7 juli 2007 fram till ett av världens sju nya underverk efter en röstning som pågått i sex år där 100 miljoner människor röstade.

onsdag 2 september 2009

Jaguar, leopard eller gepard?

Jaguar, leopard eller gepard?


Jaguaren, leoparden och geparden - tre stora, vackra kattdjur med fläckig päls. Men, hur ser man skillnad på dem!?
Tips! Om ni vill lära er skillnaden mellan dessa kattdjur? Så läs bara om pälsen.

1. Fakta om Jaguar.


Jaguar (Panthera onca) är det största kattdjuret på den amerikanska kontinenten och förekommer i de tropiska delarna av Nord- Central- och Sydamerika.

Jaguarer som lever i regnskogen är oftast mindre och har mörkare färg än deras släktingar som lever på savanner eller i sumpområden. Jaguaren är större än både geparden och leoparden.

Jaguarer och pumor förekommer ofta i samma utbredningsområde. I dessa regioner jagar pumor huvudsakligen mindre djur i närheten av vatten för att undvika konkurrensen med jaguaren. Dessa två kattdjur tar skilda vägar och angriper inte varandra.

Jaguaren finns i Central- och Sydamerika, från södra USA till Patagonien. De största jaguarerna finns i Mato Grosso i Brasilien. I historisk tid fanns de till och med i sydvästra Nordamerika, men blev med människans utbredning allt mer sällsynta och dog ut omkring 1950. Jaguarer föredrar regnskogen men förekommer även i buskland med färre träd.

Jaguaren har en kroppslängd på mellan 112 till 185 centimeter och en mankhöjd på mellan 68-76 centimeter. Honan väger mellan 46 och 91 kilogram och hanen väger mellan 57 och 113 kilogram. Svansens längd ligger mellan 45 och 75 centimeter. Till utseendet är jaguaren gulbrun eller lite rödaktig med svarta oregelbundna fläckar, och liknar därmed arten leopard, som förekommer i Gamla världen.

Jaguarpäls
Jaguarens päls är täckt av oregelbundna ringar. De största ringarna har en eller flera små svarta prickar inuti sig.

2. Fakta om Leopard.


Leoparden(Panthera pardus) är ett av de fyra stora kattdjuren av släktet Panthera. Storleken varierar kraftigt, från 1 m till nästan 2 m, vikten mellan 30-70 kg. Honan är normalt mindre än hanen, omkring 2/3 av hanens storlek.

De flesta leoparder är orange-gul färgade med svarta fläckar, men teckningen varierar mycket. Fläckarna är oftast mindre runt och på huvudet, är större och med ett ljusare centrum på kroppen. Förutom vissa skillnader i kroppsbyggnad är de enklaste sättet att skilja en leopard från en jaguar i bild att veta att jaguarens fläckar har ytterligare en svart fläck i det ljusa i varje fläck. Jaguaren har också en kraftigare kroppsbyggnad, mest synlig i det större huvudet. I naturen är det inte så svårt att urskilja en jaguar från en leopard eftersom de bebor skilda kontinenter.

Den svarta pantern, eller panter, är i själva verket en leopard som har två recessiva gener för det svarta fältpigmentet melanin. Det skapar en svart päls där man bara anar fläckarna svagt, till skillnad från de mer vanliga gulfärgade leoparderna. Denna kombination är ovanlig men kallas melanism, och förekommer också bland andra kattdjur.

Namnet leopard är sammanlänkat med den äldre föreställningen om en separat, stor och svart kattart - pantern. Leoparden troddes vara en hybrid mellan lejon och panter, varför den fick ett namn som bestod av en del från vardera - leo och pardus.

Trots sin storlek är detta huvudsakligen nattaktiva rovdjur svårt att studera i det vilda. Den som önskar se leoparder i det fria bör uppsöka någon av de reservat som har starka populationer - Sabi Sand Private Game Reserve i Sydafrika, Yala National Park (Sri Lanka) eller Wilpattu National Park (också Sri Lanka) och även Serengeti i Tanzania (Östafrika) är välkända leopardplatser.

Leopardpäls
Leopardens päls är också täckt av ringformade fläckar. Dessa fläckar saknar dock svarta mittprickar.

3. Fakta om Gepard.


Geparden(Acinonyx jubatus) är den enda arten kattdjur i underfamiljen Acinonychinae, släktet Acinonyx, och har även kallats jaktleopard. Det är ett kattdjur som skiljer sig från andra arter i vissa betydande avseenden. Den kan inte dra in klorna på samma sätt som andra kattdjur, och dess kropp påminner mest om ett hunddjur. Den har även runda pupiller olikt övriga kattdjur.

Arten finns från Afrika till Mellanöstern och Asien, och det finns flera underarter. Tidigare fanns geparden i hela Afrika med undantag av skogrika områden i kontinentens centrum men idag förekommer arten bara söder om Sahara. Beståndet i Asien är nästan utdött.

Geparden är det nu levande snabbaste däggdjuret och kan korta sträckor springa i upp till 120 km/h. Den är ett rovdjur som mest jagar antiloper, men kan i sällsynta fall till och med fälla zebror. En av deras farligaste fiender är lejonet, som mest brukar sikta in sig på att krossa gepardens huvud. Geparden brukar få upp till 3-4 ungar per kull.

Geparden är mindre än de stora fläckiga kattdjuren (av vilka den bara delar utbredningsområde med leoparden), endast 1,3 meter lång, och har "tårränder", dvs en mörk rand under ögat och regelbundna fläckar. Den mörka randen under och runt ögat är till för att dämpa solljuseet så att geparden inte blir bländad då den främst jagar under dagen.

Geparden har långa, tunna ben och en smal kropp. Den liknar mer en vinthund än andra kattdjur. Huvudet är litet och runt och svansen är lång. Geparden är ett av få kattdjur som inte kan dra in sina klor utan alltid har dem framme. Mankhöjden är 80 cm och vikten hos vuxna djur är runt 60 kg.

Gepardpäls
Geparden päls täcks av ganska små prickar. Prickarna är relativt jämna i storleken och de är inte ringformade.

Gepard.

tisdag 1 september 2009

Givande

Givande


Ge villigt, Herren skall välsigna dig 5 Mos 15:10
Den ene strör ut och får ändå mer Ords 11:24f
Ge åt den som ber dig Matt 5:42
Blås inte i trumpet när du ger Matt 6:2f
Ge och du ska få Luk 6:38
Dela ut gåvor utan baktankar Rom 12:8
Jesus var rik men blev fattig för oss 2 Kor 8:9f
Gud älskar en glad givare 2 Kor 9:7f

fredag 28 augusti 2009

Girighet

Girighet


Var klok nog att avstå Ords 23:4f
Akta er för all slags girighet Luk 12:15f
Giriga ska inte ärva Guds rike 1 Kor 6:10
Döda girighet, som är avgudadyrkan Kol 3:5
Ska vara fri från penningbegär 1 Tim 3:3
Kärlek till pengar är en rot till allt ont 1 Tim 6:10
Lev inte för pengar Hebr 13:5

måndag 24 augusti 2009

Gemenskap

Gemenskap


Alla hade allting gemensamt Apg 2:42f
Kallad till gemenskap med Jesus 1 Kor 1:9f
Kroppen är en, har många lemmar 1 Kor 12:12f
Var ett i själ och sinne Fil 2:2f
Om vi vandrar i ljuset 1 Joh 1:3f

tisdag 18 augusti 2009

Foto på Jesus

Jesus Kristus på bild...


”Jesus
Fotot här ovan är känt världen över. Det togs under Koreakriget 1950 under en bombräd mot Nordkorea.
Det var en av piloterna i ett amerikanskt B-29 plan som plötsligt blev överraskad av ett vitt ljus bland molnen.
Även om piloten inte kunde urskilja några detaljer i ljusskenet, så tog han ett fotografi. När filmen framkallats, så framträdde Jesu ansikte tydligt bland bombplanen.
Det är naturligtvis svårt att förstå varför denna uppenbarelse av Jesus kom vi detta tillfälle. Kanske Jesus ville ge en tankeställare inför krigets fasor och dödandet av människor? Frågan står där obesvarad.

Jag tyckte det kunde vara roligt att ta med detta fotot! Det var en god vän på nätet som gav mig detta fina foto på Jesus, så jag tänkte jag kunde dela med mig av detta foto till er andra, hoppas ni tycker om det.

När vi ändå är inne på Jesus, skall ni få ett bonusfoto av vår käre frälsare.
”Jesus
Både fotot och berättelsen som vi fick del av var verkligen intressant och vi återger här berättelsen, tillsammans med fotot.
På fotot ser man en svensk missionärsfamilj. Det är tagit i Kongo, där familjen var verksam. I faderns knä sitter deras lilla flicka, som dog en kort tid efter det att fotot hade tagits. Då föräldrarna återvänt till Sverige och framkallat filmen såg man att på den plats där den lilla flickan satt, kunde man se ett ansikte. Man tyckte sig ana Jesu ansikte, som det framställts på målningar som gjorts av honom. Då föräldrarna ser detta upplever de det som en tröst i sin sorg efter dottern.

Kvalitén på fotot är inte bra, vi får tänka på att det är gammalt. En del som betraktar fotot ser kanske till en början bara Jesusansiktet, andra kanske bara flickan. Till hjälp kan vi nämna att flickan har en vit klänning, med en ärm som verkar sluta vid armbågen.
Flickan har en stor vit mössa på huvudet och under den ser man nederdelen av ett starkt skuggat ansikte. Detta är nästan helt skuggat och svart på fotot. Den vita mössan å andra sidan motsvarar pannan på Jesusbilden och man ser hans ansikte, något snett framifrån.
Till höger om flickan och mellan modern är det något slags buskage som på fotot framträder som håret på Jesus. Vi hoppas att Du kan se både flickan och Jesu ansikte.

fredag 14 augusti 2009

Föräldrar

Föräldrar


Hedra din far och mor 2 Mos 20:12
Förbannad den som föraktar dem 5 Mos 27:16
Bevara din fars och mors bud Ords 6:20f
Lyssna till dem, låt dem vara glada Ords 23:22f
Ni barn, lyd era föräldrar Ef 6:1f

Föräldraskap


Du ska inskärpa Ordet hos barnen 5 Mos 6:7
Barnen skall lära sig frukta gud 5 Mos 31:13
Fostra din son, vålla inte hans död Ords 19:18
Vänj den unge vid vägen Ords 22:6
Fostra din son och han gern glädje Ords 29:17
Föräldrar skall spara åt sina barn 2 Kor 12:14
Reta inte upp utan fostra i Herren Ef 6:4
Ska ta väl hand om sin familj 1 Tim 3:4, 5:8.

onsdag 12 augusti 2009

Försoning

Försoning


- Försoning med gud


Försonade med Gud genom Jesu död Rom 5:10f
Gud har försonat, låt försona er 2 Kor 5:18f
Ni har kommit nära genom Kristi blod Ef 2:13f
Försonat allt genom blodet på korset Kol 1:20f
Jesus är försoningen för våra synder 1 Joh 2:2
I kärlek sänt sin son till försoning 1 Joh 4:10

- Försoning med människor


Om din broder har något emot dig Matt 5:23f
Gå och ställ honom till svars Matt 18:15f
Mose försökte få dem att bli sams Apg 7:26
Kristus rev ner skiljemuren Ef 2:14f

måndag 10 augusti 2009

församlingsledare

församlingsledare


Israels herdar och den rätte herden Hes 34
Älskar du mig? För mina får på bete Joh 21:15f
En församlingsledares egenskaper 1 Tim 3:1f
Goda äldste är värda dubbel heder 1 Tim 5:17
Mer om karaktär och egenskaper Tit 1:6f
De vakar över era själar Hebr 13:17
Lärare ska få en strängare dom Jak 3:1
Var herdar och vaka över Guds hjord 1 Petr 5:2f

fredag 7 augusti 2009

Förolämpningar

Förolämpningar


Tanklösa ord kan hugga som svärd Ords 12:18
Hån mot den fattige träffar skaparen Ords 17:5
Saliga ni som hånas för kristi skull Matt 5:11
Den som säger "dåre" är skyldig Matt 5:22
Tungan är en eld Jak 3:6f
Löna inte skymf med skymf, välsigna 1 Petr 3:9f

onsdag 5 augusti 2009

Förnöjsamhet

Förnöjsamhet


Sinnesro ger kroppen liv Ords 14:30
Bättre knapphet och gudsfruktan Ords 15:16
Var klok nog att avstå från girighet Ords 23:4f
Varken fattigdom eller rikedom Ord 30:8
Bättre en handfull ro än två med möda Pred 4:6
Jag har lärt mig att vara nöjd Fil 4:11
Ett förnöjt sinne är stor vinning 1 Tim 6:6f

söndag 2 augusti 2009

Förmaning

Förmaning


Tillrättavisa så du inte bär på synd 3 Mos 19:17
Som en guldring är en vis förmanare Ords 25:12
Era ledare i Herren förmanar er 1 Tess 5:12
Gå inte hårt fram, tala som till en far 1 Tim 5:1f

lördag 1 augusti 2009

Förföljelse

Förföljelse


Saliga de som blir förföljda Matt 5:10f
Glada att de ansetts värdiga att lida Apg 5:41
Alla som vill leva rättfärdigt i kristus 2 Tim 3:12
Mose ville hellre bli illa behandlad Hebr 11:25f
Kristus efterlämnade ett exempel 1 Petr 2:21f

fredag 31 juli 2009

Förbannelse

Förbannelse


Marken förbannad efter syndafallet 1 Mos 3:17
Förbannelsen på berget Ebal 5 Mos 27:13f
Han älskade förbannelse Ps 109:17f
Förbannelse över ogudaktigas hus Ords 3:33
En grundlös förbannelse far förbi Ords 26:2
Förbanna inte ens i din tanke Pred 10:20
Välsigna och förbanna inte Rom 12:14
Vi är friköpta från lagens förbannelse Gal 3:13
Ingen förbannelse ska finnas mer Upp 22:3

onsdag 29 juli 2009

Oriflame - Natural Swedish Cosmetics


Oriflame - Natural Swedish Cosmetics


Oriflame - Naturlig Svensk Kosmetika.
Här hittar ni hela oriflames sortiment, allt från hudvård, hårvård, kroppsvård, makeup, dofter(parfym), wellness m.m.
Produkterna är anpassade för hela familjen! Likaväl män som kvinnor samt barn.

Jag söker folk som vill börja sälja oriflame!


Bor du t.e.x. i Bengtfors, dals-ed, färgelanda, lilla edet, lysekil, mellerud, munkedal, orust, sotenäs, strömstad, säffle, tanum, tjörn, trollhättan, uddevalla, vänersborg, åmål, borås, göteborg, karlstad, skövde eller Stockholm, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping och Norrköping m.m.

Ni är alla hjärtligt välkommna, men jag ser nog helst att ni bor i västra götalands län med tanke på att vi bör träffas ibland, så då underlättar det ju om ni bor i länet, men det är inget måste!

Och vill du avancera till Gruppchef, Distriktschef, Regionchef så skall jag givetvis
coacha er.

Allt som krävs för att bli gruppchefer i grunden är att ni rekryterar 10 säljkonsulenter sedan blir ni automatiskt gruppchefer.
Jag blir er personlige coach genom er karriär.

Läs mer om karriärstegen längre ner.

Tio i topp!


1. Natural Skincare Tender Care
Universalvårdande kurcreme. Mjukgör och lugnar torr eller irriterad hud. Använd på irriterade hudområden över hela kroppen. 15 ml.
Nr: 1276

2. Product not found in the catalogue!

3. Oriflame Beauty Wonder Lash Mascara
Innovativ mascara med revolutionerande 3D-applikator som lyfter, förlänger och ger en fantastisk volym. Separerar fransarna utan att klumpa. Innehåller extrakt från carnaubapalmen som gör fransarna mjuka.

Finns i 3 nyanser: Black: Nummer 10782.
Brown: Nummer 10783. Prune: Nummer 10784

4. Soothing Foot Cream
Mjukgörande och vårdande fotcreme med extrakt av kamomill och gullviva. 75 ml.
Nr: 1806

5. Royal Velvet Supreme Day Cream SPF 15
Fyllig dagcreme som ger näring, stramar upp och är intensivt återfuktande. Gör huden mjuk och insvept i en lätt blommig doft. Berikad med extrakt av iris-isoflavoner och SPF 15. För torr till mycket torr.
Nr: 4642

6. Product not found in the catalogue!

7. Oriflame Beauty Gloss Booster
Superglansigt läppglans i fem frestande nyanser med skir finish. Fylld med förförande färg och god bärsmak. Tubens topp är formad för perfekt applicering. 12 ml.
Nyanser: Red Currant Nummer:10672. Peach Melba Nummer:10673. Black Currant Nummer:10674. Sugar Glaze Nummer:10675. Toffee Nummer:10676.

8. Nourishing Hand Cream for Dry Hands
Handcreme som vårdar på djupet i upp till 24 timmar. Den mjukgörande formulan innehåller naturlig sötmandelolja som minskar förhårdnader i huden och gör händerna mjuka och lena. 100 ml.
Nr: 11287

9. Product not found in the catalogue!

10. Product not found in the catalogue!

Denna topplistan grundar sig på vad alla säljkonsulenter på oriflame säljer, inte bara jag.

Oriflame - Wellness


oriflame wellness, har blivit mycket populärt! Det är ett stort sug efter oriflame wellness har jag sett, ni ska få ett par bra exempel som Shake och vitaminer & Mineraler.

SHAKE
15447 Natural Balance shake strawberry.
15448 Natural Balance shake vanilla.
15450 Shaker and Scoop.

Vitaminer Och Mineraler.
15388 WellnessPack Woman.
15395 WellnessPack Man.
15397 Omega 3.
15400 Swedish Beauty Complex.
15413 Multivitamin & Mineral Man.
15414 Multivitamin & Mineral Woman.

Kontakt


Christian Sjöberg
Titel: Marknadsföring/Webmaster
Telefon: 070-4792988
Email: webmaster014@gmail.com
Län: Västra Götalands län.
Kommun: Uddevalla.
Bostadsområde: Dalaberg.
Din sponsors säljkonsulentnummer: 90129370
Exklusiv Säljkonsulent(ESK)

Marilyn Hermansson
Titel: Säljare
Telefon: 073-9073632
Ring efter 17:00 på vardagarna.
Län: Västra Götalands län.
Kommun: Uddevalla.
Bostadsområde: Dalaberg.
Din sponsors säljkonsulentnummer: 90129370
Exklusiv Säljkonsulent(ESK)
Här finns vi

Om ni vill boka partyn eller visningar är det bara att ringa! Partyn och visningar sker bara i Västra Götalands län, annars är all annan service likadan.

Leveranser sker dagligen i Uddevalla, rågårdsvik, fiskebäckskil, bokenäs, lysekil, lyse, skalhamn, gåseberg, brastad, rixö, sämstad, brodalen, hallinden, munkedal, hogstorp, herrestad m.m. Måndag-Fredag.

Du kan shoppa och registrera dig på våran hemsida.
Oriflame - Naturlig Svensk Kosmetika
Mer info hittar du på Oriflame bloggen.
Oriflame Cosmetics - Naturlig Svensk Kosmetika

Hos oss kan ni registrera er och bli säljkonsulenter och mycket annat som t.e.x. Få reda på vad dom andra kunderna köpt(Tio i topp "Toppsäljare") Få en aktuell katalog, få reda på dom nya produkterna, få aktuella erbjudanden, få svar på frågor, råd och tips m.m.

Vill du bli säljkonsulent för Oriflame?


Det finns många fördelar med att själv jobba som säljkonsulent;
Du tjänar 20% på din beställning (exkl. fraktavgift, 59:-)
Du handlar alltså produkter till dig själv med 20% rabatt
Sälj för mer än 1000:- under en period och få bonusprodukter gratis
Du har själv möjlighet att lära dig massor om bla smink och hudvård
Du kan sen även värva fler konsulenter, och tom bli Gruppchef!

Som Säljkonsulent kan du även värva andra att bli konsulenter. Bygg en egen grupp av konsulenter och bli Gruppchef så tjänar du pengar på hela din grupps försäljning.
Vi har inga krav på utbildning, erfarenhet eller ekonomiska resurser. Om du börjar sälja våra produkter får du möjlighet att lära dig mer om kosmetik och hudvård på våra populära kurser.

Hur långt kan jag nå?


Det finns inga begränsningar för hur långt du kan nå inom Oriflame. Du väljer själv hur mycket tid du vill satsa, om du vill ha Oriflame som hobby eller om du vill sälja och rekrytera nya konsulenter på heltid.

Steg 1: Säljkonsulent (SK)
Här börjar resan även för våra kunder. Minst 20 % rabatt på katalogpriserna.

Steg 2: Exklusiv Säljkonsulent (ESK)
Öka din förtjänst och börja klättra mot toppen, 30 % rabatt på katalogpriserna.

Steg 3: Gruppchef (GC)
Bli ledare och upptäck nya möjligheter. 30 % rabatt även här men med en liten lön baserad på vad din grupp säljer. Gratis kataloger och frakt. En GC-väska som är värd 5000 kr får du.

Steg 4: Exklusiv Gruppchef (EGC)
Ta nästa karriärsteg och utveckla din verksamhet. 30 % rabatt och lite mera i lön.

Steg 5: Distriktschef (DC)
En viktig milstolpe som märks i kassan ordentligt. Allt det andra ingår också.

Steg 6: Exklusiv Distriktschef (EDC)
Nu är du på väg mot toppen, ännu fler förmåner ingår.

Steg 7: Regionchef (RC)
Välkommen till toppen inom Oriflame, det blir bara mer och mer hela tiden.

Steg 8: Exklusiv Regionchef (ERC)
Du är en riktig stjärna inom Oriflame.

Steg 9: National Director (ND)
Nu tillhör du de absolut främsta ledarna inom Oriflame och du får även en bil.

Steg 10: Executive Director (ED)
Nu har du nått till toppen inom Oriflame, grattis!

Din ersättning blir högre ju högre du når i Oriflames ersättningsplan. Dessutom får du många andra fina förmåner i form av t.ex. bonus, resor och produktprogram. Genom att rekrytera nya konsulenter och stödja dessa att själva bli ledare kommer du att avancera. Hjälp andra till framgång så blir du själv framgångsrik!

Gör så här, gå in på sidan och klicka på(Vill du bli konsulent?>>)
Till sidan Sedan skickar jag allt ni behöver för att komma igång.

Oriflame i korthet


1.3 miljard Euro i årlig försäljning
2,8 miljoner Säljkonsulenter
7500 anställda
900 produkter

Globalt forskningscenter Research & Development med över 100 forskare
5 egna fabriker lokaliserade i Sverige, Poland, Kina, Ryssland och Indien
Listad på Stockholms börsen sedan våren 2004

Produkter som är baserade på naturliga ingredienser, har aldrig testat på djur.
Verksamhet i 61 länder varav 13 är franchising.

Huvudkontoret har sedan starten varit placerat i Waterloo, men flyttades till Stockholm i slutet av 2007.

Oriflame grundades i Sverige 1967 av Jonas och Robert af Jochnick och deras vän Bengt Hellsten.

Medgrundare av World Childhood Foundation.
Stiftelsen World Childhood Foundation (eller ofta bara Childhood) grundades 1999 av Drottning Silvia. Syftet med stiftelsen är att arbeta för barns rätt till en trygg barndom och särskilt arbeta för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen. http://www.childhood.org/

Detta skriver metro om Oriflame.


Oriflame satsar på Afrika
Pryltoppen
Parfym, läppstift och fotvårdsprodukter. Det väntas bli storsäljare när svenska kosmetikföretaget Oriflame satsar på att erövra Afrika.

– Nästa år hoppas vi ha 20 000 konsulter. Vi börjar i Kenya och drar igång i Tanzania, Rwanda och Uganda i början av nästa år, säger Fred Andersson, VD för Oriflame i Afrika.

En konsult kallas den person som säljer företagets produkter. Det funkar ungefär som tuppaware- partyn där säljaren visar upp och tar emot beställningar på olika varor. Han eller hon får sedan 30 procent av försäljningen.
– Mycket av försäljningen här sker genom marknadshandel, så vi tror att direktförsäljning kommer att vara effektivit, säger Fred Anderson.

Arbetslösheten i östafrika är hög och Eva Hagwall på biståndsorganisationen Sida menar att alla möjligheter till en extrainkomst är viktig. Hon har själv bott i Tanzania och tror att konceptet kan lyckas.
– Smink är väldigt stort nere i östafrika, säger Eva Hagwall.Senast uppdaterad. 2009-11-31

söndag 26 juli 2009

Förakt

Förakt


Den ogudaktige föraktar Herren Ps 10:3f
Den som är utan vett föraktar Ords 11:12
Jesus var föraktad och övergiven Jes 53:3
Se till att ni inte föraktar dessa små Matt 18:10
En liknelse för dem som föraktade Luk 18:9f
Det föraktade utvalde Gud 1 Kor 1:28
Ingen får förakta dig 1 Tim 4:12

lördag 25 juli 2009

Frimodighet

Frimodighet


Om du gör gott ser du frimodigt upp 1 Mos 4:7
Var frimodig jag ska inte överge dig 5 Mos 31:6
Ge mig på nytt en frimodig ande Ps 51:12
De såg hur frimodig Petrus var Apg 4:13
Låt oss frimodigt gå till nådens tron Hebr 4:16
Er frimodighet ger stor lön Hebr 10:35
Kärlekens mål: att vi är frimodiga 1 Joh 4:17

fredag 24 juli 2009

Frihet

Frihet


Frihet för de fångna Luk 4:18f
Sanningen ska göra er fria Joh 8:31f
Fri från syndens och dödens lag Rom 8:2
Där Herrens Ande är, där är frihet 2 Kor 3:17
Låt er inte tvingas in under slavoket Gal 5:1
Kallade till frihet under ansvar Gal 5:13

torsdag 23 juli 2009

Frid

Frid


Sök friden och jaga efter den Ps 34:15
Stor frid äger det som älskar ordet Ps 119:165
Bevaras i frid; ty på dig förtröstar han Jes 26:3
Jag vill skapa fullkomlig frid Jes 57:19f
Saliga de som skapar frid Matt 5:9
Min frid ger jag er Joh 14:27
Som rättfärdiga har vi frid med Gud Rom 5:1
Då skall Guds frid bevara era hjärtan Fil 4:7
Låt kristi frid regera i er Kol 3:15

onsdag 22 juli 2009

Celibat

Celibat


Välsignelse för eunucken Jes 56:3f
Det finns de som inte gifter sig Matt 19:12
Var och en har sin gåva från Gud 1 Kor 7:7f
Den ogifte är angelägen om Herren 1 Kor 7:32f

tisdag 21 juli 2009

Tungotal

Tungotal


De som tror ska tala med nya tungor Mark 16:7
Språkunder när anden kom vid pingst Apg 2:4
Tala med tungor och prisa gud Apg 10:46
Gåvan att tala olika slags tungomål 1 Kor 12:10
Alla talar inte tungomål 1 Kor 12:30
Att tala i sin ande till gud 1 Kor 14:2f

måndag 20 juli 2009

Andlig uppståndelse

Andlig uppståndelse


Min son var död men har fått liv igen Luk 15:24
Han har uppväckt oss med kristus Ef 2:6
Ni var döda, han har gjort er levande Kol 2:13
Ni har uppstått med Kristus Kol 3:1

söndag 19 juli 2009

Frestelse

Frestelse


Syndafallet: Den första frestelsen 1 Mos 3
Om syndare lockar, följ dem inte Ords 1:10
Jesus frestades i öknen av djävulen Matt 4:1f
Om din hand förleder dig Matt 18:8
Vaka och be så att ni inte frestas Matt 26:41
Ni frestas inte över er förmåga 1 Kor 10:13
Jesus kan hjälpa dem som frestas Hebr 2:18
Han var frestad i allt men utan synd Hebr 4:15f
Gud frestar inte någon Jak 1:13f

lördag 18 juli 2009

Fred

Fred


Salomos fredsrike 1 Kung 4:24f
Gud stillar strider på jorden Ps 46:10
Det skall smida sina svärd till plogbillar Jes 2:4
Vargar skall bo tillsammans med lamm Jes 11:6f
Messias talar fred till folken Sak 9:10
Håll fred med alla så långt det går Rom 12:18

fredag 17 juli 2009

Framtiden

Framtiden


Beröm dig inte av morgondagen Ords. 27:1
Ska ge er en framtid och ett hopp Jer 29:11
Inga bekymmer för morgondagen Matt 6:34
Ni vet inget om morgondagen Jak 4:14f
En ny himmel och en ny jord Upp 21:1f

onsdag 15 juli 2009

Auktoritet

Auktoritet


Jesus talade med auktoritet Matt 7:29
Han gav dem makt över onda andar Luk 9:1
Ledaren ska vara som tjänaren Luk 22:26
Apostelns fullmakt att bygga upp 2 Kor 13:10
Rätta er efter era ledare Hebr 13:17

tisdag 14 juli 2009

Att hålla ut till slutet

Att hålla ut till slutet


Den som håller ut skall bli frälst Matt 10:22
Om ni förblir i mitt ord Joh 8:31
Arbeta med fruktan på er frälsning Fil 2:12
Om ni inte låter er rubbas från hoppet Kol 1:23
Vi är Kristi vänner som håller fast Hebr 3:14
Håll fast så att ingen tar din krona Upp 3:11

måndag 13 juli 2009

Döden

Döden


Döden kom genom syndafallet 1 Mos 3:3,19f
I dödsskuggans dal fruktar jag ej Ps 23:4
Den rättfärdige har en tillflykt Ords 14:32
Döden kom genom synden Rom 5:12
Lever ni efter köttet kommer ni att dö Rom 8:13
Du död, var är din seger? 1 Kor 15:55
Jesu död gör döden maktlös Hebr 2:14f
En gång dö och sedan dömas Hebr 9:27
Saliga de som dör i Herren Upp 14:13
Döden ska inte finnas mer Upp 21:4f

söndag 12 juli 2009

Skall du resa till New York?

Skall du resa till New York?


Har sammlat lite vettiga länkar för dig som skall resa till New York, både som du kan få nytta av innan resan och i New york(NYC).


SVENSKA KYRKAN


Svenska kyrkan http://www.svenskakyrkan.se/
Svenska kyrkan i Utlandet(SKUT) www.svenskakyrkan.se/skut

HOTELL OCH VANDRARHEM


Sökmotorer:
Hoteldiscounts - http://www.hoteldiscounts.com/
Hotels.com - http://www.hotels.com/
Hostels.com - http://www.hostels.com/
Hostelz.com - http://www.hostelz.com/hostels/USA/New-York/New-York-City
Ramada Inn - http://www.ramada.com/
YMCA (Vanderbildt ligger närmast kyrkan) - http://www.ymcanyc.org/
Seafarers & International House (ett kristet vandrarhem, sjömän har rabatt) - http://www.sihnyc.org/
Manhattan Inn 30th str/ 8th av - http://www.manhattaninnhostel.com/
Roger Smith Hotel - http://www.rogersmithhotel.com/
The Pod Hotel - http://www.thepodhotel.com/
Chelsea International Hostel - http://www.chelseahostel.com/
International Student Center New York - http://www.nystudentcenter.org/
Leo House, ett katolskt gästhus på W 23 St. utan hemsida eller epost, beskrivning finns på
http://www.retreatfinder.com/Accommodation/2271.asp tel. +1-212-366 6801
Om du är präst, pastor eller på något annat sätt jobbar i betalt eller frivilligt "Christian ministry" kan du bo på Hephzibah House på 75:e gatan - http://www.hhouse.org/GuestHouse.htm


SVERIGE I NEW YORK


Svenska Konsulatet - http://www.swedennewyork.com/
Svenska Handelskammaren - http://www.saccny.org/
Swea New York - www.chapters-swea.org/newyork
International Swede - http://www.internationalswede.com/
Ny i New York - http://www.nyinewyork.com/index.php
Svenska Mammor - http://www.svenskamammor.com/
Scandinavia House - http://www.scandinaviahouse.org/
Ärtans Vänner - http://www.artans-vanner.com/
Nordic Reach Magazine - http://www.nordicreach.com/
John Ericssonsällskapet - http://www.johnericsson.org/


SVENSKA RESTURANGER


Aquavit - http://www.aquavit.org/
Good World Bar - http://www.goodworldbar.com/
Smörgås Chef - http://www.smorgaschef.com/
Fika - http://fikanyc.com/


NEW YORK LÄNKAR


New York-guide på svenska - http://www.ilovenewyork.se/
New Yorkguide på svenska - http://www.newyork.se/
New York City - http://www.nyc.gov/
Time Out - http://www.timeoutny.com/
Kollektivtrafik - http://www.mta.info/

NORDISKA KYRKORNA I NEW YORK


Finska kyrkan i New York - http://finnchurchny.org/en/english.html
Norska Sjömanskyrkan - http://www.kjerka.com/
Danska Sjömanskyrkan - http://www.dankirkeny.org/


TURIST I SVERIGE


Visit Sweden - http://www.visitsweden.com/


KYRKOR I NYC


Gospelkyrkor (Baptist or Non-denominational):
Abysinian Baptist church, Harlem - http://www.abyssinian.org/
Mount Neboh Baptist Church, Harlem - http://www.mtnebohbc.com/
Memorial Baptist church, Harlem - http://www.mbcvisionharlem.org/
The Brooklyn Tabernacle, Brooklyn - http://www.brooklyntabernacle.org/
Times Square Church - http://www.tscnyc.org/
Andra lutherska kyrkor:
Holy Trinity Lutheran Church - http://www.holytrinitynyc.org/
St. Peter's Lutheran Church - http://www.saintpeters.org/


SJÖMÄN


Berättelser av sjömän - http://seamens.poetica.se/


SWEDISH-AMERICAN LINKS:


Swenson Swedish Immigration Research Center -
http://www.augustana.edu/swenson/
Swedish Genealogy -
http://www.genline.com/

Manhattan bridge at night:Brooklyn bridge! I love this bridge.


Brooklyn Bridge, från början kallad "New York and Brooklyn Bridge", är en av de äldsta hängbroarna i New York. Den stäcker sig över East River från Manhattan till Brooklyn och blev världens största hängbro när den var klar. Den var också den första hängbron vars konstruktion använde sig av stålwire.

Arbetet med att bygga bron påbörjades 1869. Bron invigdes fjorton år senare den 24 maj 1883. Första dagen korsade 1800 fordon och 150300 personer bron. Brons huvudspann är 486 meter, kostnaden för att bygga bron uppgick till 15 miljoner USA-dollar. Runt 27 personer förlorade livet i samband med att bron byggdes. Den 30 maj, en vecka efter att bron invigdes, orsakade ett rykte om att bron skulle kollapsa en panikartad stämning som resulterade i att tolv personer klämdes ihjäl.

När bron invigdes var det den längsta hängbron i världen, 50% längre än den tidigare längsta, och blev ett uppskattat landmärke. I ett flertal år var också brons torn de högsta byggnadsverken i USA. Sedan 1980-talet har bron nattetid varit upplyst med strålkastare för att framhäva dess arkitektur. Bron har en Gotisk arkitektur med karakteristiska spetsbågar ovanför den punkt där körbanorna passerar genom stentornen.

New York (officiellt City of New York, på engelska ofta New York City, NYC), även kallad The Big Apple, är USA:s folkrikaste stad. Det är en världsstad med globalt inflytande inom ekonomi, media, politik, utbildning, underhållning och mode. Staden är världens ledande finansiella centrum och FN har sitt högkvarter här.

Staden New York har 8 214 426 invånare (2006)[1]. I hela storstadsregionen New York-New Jersey-Long Island bor det totalt 18 818 536 människor (2006). Invånarna kallas "New Yorkers" och den nuvarande borgmästaren heter Michael Bloomberg.

En bild på svenska kyrkan i new york:

Svenska kyrkan/Church of Sweden
5 East 48th Street (btw 5th & Madison)
New York, New York 10017
USA
tel/phone: (212) 832-8443
fax: (212) 319-1604
newyork@swedishchurch.net

Det ser så himmla läckert ut med denna svenska flagga i storstadsvimmlet New york(The big apple, NYC) kärt barn har många namn, dess invånare kallas som kanske bekant new yorkers.

lördag 11 juli 2009

Andlig Frukt-Andlig Blindhet

Andlig frukt


Bär frukt som hör till omvändelsen Matt 3:8
På frukten känner man trädet Luk 6:43f
De som bevarar ordet bär frukt Luk 8:15
Fikonträdet som inte bar frukt Luk 13:6f
Om vetekornet dör bär det rik frukt Joh 12:24
Grenarna rensas för att bära mer frukt Joh 15:2
Den som förblir i Jesus bär rik frukt Joh 15:5f
Andens frukt är kärlek, glädje, frid. Gal 5:22
Ljusets frukt består i godhet, sanning Ef 5:9f
Frukt av goda gärningar behagar Gud Kol 1:10

Andlig Blindhet:


Om en blind leder en blind Matt 15:14
Han har förblindat deras ögon Joh 12:40
Vid omvändelsen tas slöjan bort 2 Kor 3:16
Förblindat de otroendes sinnen 2 Kor 4:4
Hedningarnas förstånd är förmörkat Ef 4:18
Den som saknar frukt är blind 2 Petr 1:9
Den som hatar vandrar i mörkret 1 Joh 2:11

fredag 10 juli 2009

Fasta

Fasta


Esters fasta Est 4:16
Falsk och äkta fasta Jes 58:3f
Vänd om till Herren med fasta Joel 2:12
Fasta inte för att människor skall se Matt 6:16f
Församlingen i antiokia fastade Apg 13:2

torsdag 9 juli 2009

Falska läror

Falska läror


En dåre sprider villoläror Jes 32:6
Akta er för det falska profeterna Matt 7:15f
Guds bud och människors bud Matt 15:1f
Akta er för fariseernas surdeg Matt 16:12
Ska inte föras bort av vindkast i läran Ef 4:14
Tom filosofi på männskliga traditioner Kol 2:8
Avfall till onda andars läror 1 Tim 4:1f
De står inte ut med den sunda läran 2 Tim 4:3f
Nåd och inte främmande läror Hebr 13:9
Falska lärare träder fram 2 Petr 2

onsdag 8 juli 2009

Fattigdom

Fattigdom


Om det finns någon fattig oss dig 5 Mos 15:7f
Bättre till det lilla som en rättfärdig har Ps 37:16
Herren skaffar den fattige rätt Ps 140:13
Fattigdom på grund av lättja Ords 6:10f, 24:30f
Skaparen är nära den fattige Ords 14:31
Ge åt den fattige och få av Herren Ords 19:7
Den som stänger örat för fattigas rop Ords 21:13
Sälj vad du äger och ge åt det fattiga Matt 19:21
Vad ni gjort dem har ni gjort mig Matt 25:40
Saliga är ni fattiga, Guds rike är ert Luk 6:20
Gud har utvalt de fattiga Jak 2:5

tisdag 7 juli 2009

Frälsning

Frälsning


Rom 10:9 Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.

Här är en kategori som tror att Gud finns och att han har skapat allt. Att tro att Gud finns är bra, men bara att tro att Gud finns gör inte att man är frälst. T.o.m. djävulen vet att Gud är en, och som vi vet så är djävulen absolut inte frälst

En annan kategori som tror att det måste finnas en gud eller högre makt som står bakom allt, men denna tro gör ju inte dem till frälsta. Det är mera en oviss, vilsen och oklar tro.

Här är en annan kategori som tror allmänt att Jesus finns och att han lever idag. Detta kanske de har i sitt hjärta, håller det tyst för sig själva. Likaväl så gör ju inte detta att de skulle vara frälsta!

När vi ibland frågar tror du på Gud? så kanske vi menar om man tror att Gud finns. På samma sätt är det när man ställer frågan om man tror på Jesus. Om man tror att han finns. Men om du hade frågat någon på Jesus tid om de trodde att Jesus fanns så skulle ju svaret bli: Naturligtvis han gick förbi här för en stund sen, predikade och botade en sjuk. Svaret skulle ju bli så eftersom de visste att han fanns. De hade ju sett honom.

Men om du hade ställt frågan så: Tror du på Jesus? Alltså: Tror du på det han säger och på det som han säger säg vara? Då skulle svaret kanske blivit lite olika från olika människor. Tro att Gud finns gör många, men tror de på Gud? Tror de på hans ord och på det som han säger sig vara?

Du ska tro att Gud uppväckte Jesus från de döda. Detta är rätt och riktigt. Men man är fortfarande inte frälst för det. Det behövs en viktig sak till. Man behöver bekänna ut den tron: Att Jesus är Herre.

Många tror på Jesus. Han finns i hjärtat. De har tagit första steget av att bli frälsta. Nu behövs det andra: Bekännelsen. Tänk vad lätt det är: Om tron alla redan finns där, varför inte då bara bekänna?

Många fler skulle bli frälsta om bara de fick veta hur enkelt det är att bli frälsta. Någon behöver bara tala om det för dem. Det är inte krångligt. Det är lätt.

Tron kommer av predikan, står det i Bibeln. Det går också översätta det med "hörande".

1. Du hör Ordet om Jesus, du tar emot det och
2. tror i hjärtat och
3. med munnen bekänner du ut det.

Hur blir man frälst?

1. Bekänn Jesus som Herre med din mun.
2. Tro i ditt hjärta att Gud uppväckt Jesus från det döda.
3. Då blir du frälst.

Vill du bli frälst?
Be den här bönen:
Jesus jag tar emot dig och bekänner dig som min Herre och Frälsare. Jag tror att du har dött för mina synders skull och att du har uppstått från de döda, för att jag skulle få evigt liv. Tack för att du förlåter alla mina synder och kommer in i mitt liv. Amen.

E-posta mig om du bad?

Här är Jesus egna ord: Jag är vägen, sanningen och livet. Johannes 14:5-6

måndag 6 juli 2009

Ansvar

Ansvar


Att skylla på Herren Ords 19:3
Väktarens ansvar att varna Hes 13:1f
Förvaltaren måste visa sig pålitlig 1 Kor 4:2
Vi måste alla stå inför Kristi domstol 2 Kor 5:10
Var och en skall bära sin egen börda Gal 6:5
Det människan sår skall hon skörda Gal 6:7f

söndag 5 juli 2009

Egenrättfärdighet

Egenrättfärdighet


Inte för din rättfärdighets skull 5 Mos 9:4f
Ren i egna ögon, men Herren prövar Ords 16:2
Många ropar ut sin egen godhet Ords 20:6
Ett släkte som är rent i egna ögon Ords 30:12f
Trots detta säger du: Jag är oskyldig Jer 2:35
En liknelse för de egenrättfärdiga Luk 18:9f
Israels egenrättfärdighet Rom 9:30f

lördag 4 juli 2009

Innebär omvändelse

Innebär omvändelse


Den ogudaktige må överge sin väg Jes 55:7
Omvänd er och tro på evangelium Mark 1:15
Om ni inte omvänder er Luk 13:3
Vänd om så att era synder utplånas Apg 3:19
En ånger som leder till frälsning 2 Kor 7:10

fredag 3 juli 2009

Alla är kallade

Alla är kallade


Alla som åkallar Herrens namn Rom 10:13
Gud vill att alla skall bli frälsta 1 Tim 2:4
Guds nåd till frälsning för alla Tit 2:11
Han vill inte att någon skall gå förlorad 2 Petr 3:9

torsdag 2 juli 2009

Jobb-Arbete

Jobb-Arbete


Satt att odla och bevara skapelsen 1 Mos 2:15
Äta sitt bröd i sitt anletes svett 1 Mos 3:19
Den som brukar sin åker Ords 12:11
All möda ger någon vinning Ords 14:23
Gör något nyttigt med händerna Ef 4:28
Vad ni än gör, gör det med hjärtat Kol 3:23
Den som inte vill arbeta ska inte äta 2 Tess 3:10f
Sök Jobb här:

onsdag 1 juli 2009

Himlen

Himlen


En festmåltid för alla folk Jes 25:6f
Gå i din herres glädje Matt 25:21
I min Faders hus finns många rum Joh 14:2f
Längtan till vår himmelska boning 2 Kor 5:1f
Vi har vårt medborgarskap i himlen Fil 3:20
Ryckas upp för att möta Herren 1 Tess 4:17
De längtade till ett bättre land Hebr 11:16
Guds stad, det himmelska jerusalem Hebr 12:22
Tillbedjan inför tronen i himlen Upp 4:2f
En stor skara som ingen kan räkna Upp 7:9f
Jag såg en ny himmel och ny jord Upp 21:1f

tisdag 30 juni 2009

Barn

Barn


Barn är en Herrens gåva Ps 127:3f
Du såg mig när jag var ett foster Ps 139:16
Barnbarn är det gamlas krona Ords 17:6
Den unges gärningar och karaktär Ords 20:11
Vem är störst i himmelriket? Matt 18:1f
Se till att ni inte föraktar de små Matt 18:10
Låt barnen komma till mig Mark 10:14f

måndag 29 juni 2009

Hämd

Hämd


Vänta på Herren, han ska hjälpa dig Ords 20:22
Vänd andra kinden till Matt 5:39f
Älska era ovänner och be för dem Matt 5:44
Hämnas inte, ge rum för domen Rom 12:19f
Löna inte ont med ont, utan välsigna 1 Petr 3:9

söndag 28 juni 2009

Avund

Avund


Du ska inte ha begär 2 Mos 20:17
Bli inte upprörd, avundas inte Ps 37:1f
Avund är röta i benen Ords 14:30
Låt inte ditt hjärta avundas Ords 23:17
Liknelsen om vingårdsarbetarna Matt 20:1f
Liknelsen om den återfunne sonen Luk 15:28f
Kärleken avundas inte 1 Kor 13:4
Låt oss inte utmana eller avundas Gal 5:26

lördag 27 juni 2009

Evangelium - Evangelisation

Evangelium


Skall förkunnas för alla folk Matt 24:14
Evangeliet om Jesus Kristus Mark 1:1
Omvänd er och tro på evangelium Mark 1:15
Ska predikas för hela skapelsen Mark 16:15
Jesus smord till att predika Luk 4:18
Evangelium, befrielse, stor glädje Apg 8:4f
Vittna om guds nåderika evangelium Apg 20:24
Guds kraft som frälser den som tror Rom 1:16f
Född till liv genom evangeliet 1 Kor 4:15
De ljus som strålar från evangeliet 2 Kor 4:4
Beredskap genom fridens evangelium Ef 6:15

Evangelisation


Den som vinner själar är vis Ords 11:30
De som fört många till rättfärdighet Dan 12:3
Jag ska göra er till människofiskare Matt 4:19
Be skördens Herre om fler arbetare Matt 9:38
Andreas förde Petrus till Jesus Joh 1:40f
Mitt hjärtas bön är att de blir frälsta Rom 10:1
Jag är allas tjänare för att vinna fler 1 Kor 9:19f
Frälsa genom att rycka dem ur elden Jud v23

fredag 26 juni 2009

Stöld

Stöld


Du ska inte stjäla 2 Mos 20:15
Förbannelsen över den som stjäl Sak 5:3f
Judas var tjuv och tog ur kassan Joh 12:6
Tjuvar skall inte ärva Guds rike 1 Kor 6:10
Sluta stjäla, arbeta istället Ef 4:28

torsdag 25 juni 2009

Djur

Djur:


Människan skall råda över djuren 1 Mos 1:26
Tillåtna som föda för människan 1 Mos 9:3
Barmhärtighetslagar 5 Mos 22:4f
Både människor och djur hjälper du Ps 36:7
Guds omsorg om djuren Ps 104:10f
Den rättfärdige och hans boskap Ords 12:10
Inte en sparv är glömd oss gud Luk 12:6

onsdag 24 juni 2009

Bekännelse

Bekännelse - Bekännelse till Kristus:


Bekänn mig inför människor Matt 10:32
Bekänn att Jesus är Herren Rom 10:9
Håll fast vid hoppets bekännelse Hebr 10:23
Den som bekänner förblir i Gud 1 Joh 4:15

Bekännelse - Bekännelse av synd:


Jag vill bekänna, då förlät du mig Ps 32:5
Bekänn och få barmhärtighet Ords 28:13
far jag har syndat mot himlen Luk 15:18f
De som trodde bekände öppet Apg 19:18
Bekänn för varandra och be Jak 5:16
Om vi bekänner, förlåter han 1 Joh 1:9

tisdag 23 juni 2009

Avgudadyrkan

Avgudadyrkan


Du skall inte tillbe bildstoder 2 Mos 20:4
Du ska bränna upp avgudabilderna 5 Mos 7:25f
Paulus blev upprörd över avgudarna Apg 17:16
Avgudadyrkare ärver inte Guds rike 1 Kor 6:9
Gemenskap med onda andar 1 Kor 10:20
Girighet är avgudadyrkan Kol 3:5
Var på er vakt mot avgudarna 1 Joh 5:21

måndag 22 juni 2009

Antikrist

Antikrist


Falska messiasgestalter Matt 24:24
Laglösheten människa 2 Tess 2:3f
Många antikrister har trätt fram 1 Joh 2:18
Han förnekar Fadern och Sonen 1 Joh 2:22
Vilddjuret och den falske profeten Upp 13;1f
Det ska kastas i eldsjön Upp 19:20

söndag 21 juni 2009

Kristen musik

Kristen musik


Här kommer ni att hitta bra kristen musik, kommer att uppdatera här regelbundet!

Carrie Underwood - Jesus, take the wheel Popup

Rebecca St. James - Pray. Popup

Hillsong - With all i am. Popup

Hillsong - At The Cross Popup

Michael W. Smith - Healing Rain. Popup

Michael W. Smith - You Are Holy Popup

Blessed Be Your Name. Popup

Hallelujah(L.Cohen) - Allison Crowe Popup

Lord I Lift Your Name On High Popup

Tears of the Saints - by Leeland Popup

God of Wonders by Third Day Popup

Chris Tomlin - How Great Is Our God Popup

Here I Am to Worship Popup

East to West by Casting Crowns Popup

MercyMe - Bring The Rain Popup

Redeemer - Team Hoyt Popup


Ginza - För oss som gillar film och musik!

Helvetet

Helvetet


Själ och kropp fördärvas i gehenna Matt 10:28
För alla som lever i laglöshet Matt 13:41f
Ut i mörkret, där ska man gråta Matt 22:13
Menat för djävulen och hans änglar Matt 25:41
Gehenna, elden som aldrig släcks Mark 9:43f
Evigt fördärv, skild från Herren 2 Tess 1:9
De som inte är skrivna i livets bok Upp 20:15
För otroende, avgudadyrkare, lögnare Upp 21:8

lördag 20 juni 2009

Djävulen

Djävulen


Ormen som förledde till synd 1 Mos 3:1f
Åklagaren som anklagade Job Job 1:6f
Satan som anklagade Josua Sak 3:1f
Rycker bort ordet, sår onska Matt 13:9,39
Frestade Jesus i öknen Luk 4:1f
Lögnens fader, en mördare Joh 8:44
Stjäl, slaktar och dödar Joh 10:10
Har förblindat de otroendes 2 Kor 4:4
Gör sig lik en ljusets ängel 2 Kor 11:14
Stå emot honom med gudsrustning Ef 6:11f
Jesu död gör djävulen maktlös Hebr 2:14
Stå emot djävulen, så ska han fly Jak 4:7
Går omkring som ett rytande lejon 1 Petr 5:8
Draken utkastad från himlen Upp 12:9
Ska kastas i sjön av eld och svavel Upp 20:10

fredag 19 juni 2009

Vrede

Vrede


Vreden för bara ont med sig Ps 37:8
Dåren släpper lös alla sina känslor Ords 29:11
Den som är vred är skyldig Matt 5:22
Grips ni av vrede, synda inte Ef 4:26
Lägg bort all hätighet och vrede Ef 4:31
Vrede åstakommer inte det rätta Jak 1:20

torsdag 18 juni 2009

Dopets roll

Dopets roll


Den som tror och döps blir frälst Mark 16:16
Omvändelse och dop ger förlåtelse Apg 2:38
Helgad och renad genom vattnets bad Ef 5:26
Frälsta genom ett bad till ny födelse TIt 3:5
Dopet frälser, det är en bekännelse 1 Petr 3:21

onsdag 17 juni 2009

Dopet

Dopet


Döp dem i den treeniges namn Matt 28:19
Född av vatten och Ande Joh 3:5
Era synder blir förlåtna, ni får Anden APg 2:38
Begravd med Jesus i dopet Rom 6:4f
Döpta i en Ande till en kropp 1 Kor 12:13
Frälsta genom ett bad till ny födelse Tit 3:5
Ett rent samvetes bekännelse 1 Petr 3:21

tisdag 16 juni 2009

Ensamhet

Ensamhet


Och far och mor överger, tar Gud emot Ps 27:10
Gud ger det ensamma ett hem Ps 68:6f
Herre, du känner mig Ps 139
Ingen frågar efter min själ Ps 142:5f
Bättre två en en Pred 4:9f
Den ensamme ska få jubla Jes 54:1f
Jesus lämnad ensam Joh 16:32

måndag 15 juni 2009

Barmhärtighet

Barmhärtighet


Som en far förbarmar sig över barnen Ps 103:13
Saliga är det barmhärtiga Matt 5:7
Jesu medlidande med folket Matt 15:32
Den barmhärtige samariten Luk 10:29f
Få barmhärtighet vid nådens tron Hebr 4:15f
Tänk på dem som misshandlas Hebr 13:3
Domen över den obarmhärtige Jak 2:13

söndag 14 juni 2009

Berusning

Berusning


Vin gläder människans hjärta Ps 104:15
Drinkare blir fattiga Ords 23:21
Vinet biter som en giftorm Ords 23:32f
Akta er för att dricka er fulla Luk 21:34
Låt oss leva värdigt, inte i fylleri ROm 13:13
Inte berusad av vin, fylld av anden Ef 5:18

lördag 13 juni 2009

Bön

Bön


Om mitt folk ödmjukar sig och ber 2 Krön 7:14
Du som hör bön, till dig kommer alla Ps 65:3
Be inte som hycklarna Matt 6:5f
Herrens bön Matt 6:9f
Be och ni skall få Matt 7:7f
Om två kommer överens om att be Matt 18:19
Tro att ni fått det, så är det ert Mark 11:24
När ni ber, förlåt människor Mark 11:25
Om ni förblir i mig, be om vad ni vill Joh 15:7
Anden hjälper oss i vår svaghet Rom 8:26
Be alltid i Anden för alla det heliga Ef 6:18
Jag uppmanar till förbön för alla 1 Tim 2:1f
Både i lidande och glädje Jak 5:13f
Mäktig är en rättfärdig människas bön Jak 5:16
Vi får bönesvar när vi håller hans bud 1 Joh 3:22

fredag 12 juni 2009

Syndernas förlåtelse

Syndernas förlåtelse


Ska predikas i Jesu namn Luk 24:47
Var och en som tror på honom Apg 10:43
Det finns ingen fördömelse i kristus Rom 8:1
Gud är den som frikänner Rom 8:33
I sonen har vi fått förlåtelse Kol 1:14
Om vi bekänner, fölåter han oss 1 Joh 1:9

torsdag 11 juni 2009

Begär

Begär


Inte ha begär till din nästas hus 2 Mos 20:17
Han mättar ditt begär med sitt goda Ps 103:5
Begär efter annat kväver ordet Mark 4:19
Döda era begär som hör jorden till Kol 3:5f
Begäret föder synd och död Jak 1:14f
Skapar strider och tvister Jak 4:1f
Begären för krig mot själen 1 Petr 2:11
Köttsliga begär lockar 2 Petr 2:18f
Världen och dess begär förgår 1 Joh 2:15f

onsdag 10 juni 2009

Spådom

Spådom


Ni blir orena genom spåmän 3 Mos 19:31
De är avskyvärt för Herren 5 Mos 18:12f
Saul hos spåkvinnan i EN-Dor 1 Sam 28:3f
Ska man inte fråga sin Gud? Jes 8:19
Astrologer brinner upp i eld Jes 47:13f
De vise männen fann Jesus Matt 2:1f
Paulus drev ut en spådoms ande Apg 16:16f
De omvända brände sina böcker Apg 19:18f

tisdag 9 juni 2009

Domen

Domen


Herren kommer för att döma Ps 96:13
Ska löna alla efter deras gärningar Matt 16:27
När människosonen kommer Matt 25:31f
Den som tror och hör går fri Joh 5:24
Ingen fördömelse i Kristus Rom 8:1
Han ska avslöja hjärtats avsikter 1 Kor 4:5
Vi måste alla stå inför Kristi domstol 2 Kor 5:10
En gång dö och sedan dömas Hebr 9:27
Målet: Frimodiga på domens dag 1 Joh 4:17
Jag såg de döda inför tronen Upp 20:12

Bekymmer

Bekymmer


Gör er inte bekymmer Matt 6:25f
Bekymmer kväver ordet Matt 13:22
Marta, du oroar dig så mycket Luk 10:41
Låt gud få veta, med tacksägelse Fil 4:6
Kasta era bekymmer på honom 1 Petr 5:7

måndag 8 juni 2009

Vishet

Vishet


Salomo ber om vishet 1 Kung 3
Vishet hör de gamla till Job 12:12
Lycklig den som finner visheten Ords 3:13f
Att frukta Herren är början till vishet Ord 9:10
Vishet och makt tillhör gud Dan 2:20f
Vilket djup av vishet hos Gud! Rom 11:33f
Kristus är Guds vishet 1 Kor 1:30f
De heliga skrifterna kan göra dig vis 2 Tim 3:15
Om någon brister i visdom skall han be Jak 1:5
Sann och falsk visdom Jak 3:13f

söndag 7 juni 2009

Välsignelse

Välsignelse


Gud välsignade människorna 1 Mos 1:28
Abrahams välsignelse 1 Mos 12:2f
Den prästerliga välsignelsen 4 Mos 6:22f
Lydnad leder till Guds välsignelse 5 Mos 28:1f
Välsignad den som förtröstar på Gud Jer 17:7
Jesu välsignelse vid himmelfärden Luk 24:50
Jesus är sänd för att välsigna er Apg 3:26

Pinga

Pinga


Pinga dina inlägg och sprid Guds ord i jesu namn...


Har du ett inlägg som handlar om Gud, Jesus, Helige Ande, Bibeln, Tro, kristendommen?
Då kan du pinga det här på Jesusbloggen.se Jesusbloggen.se Läs mer om hur du pingar dina inlägg här.

lördag 6 juni 2009

Nattvarden

Nattvarden


Medan de åt tog Jesus ett bröd Matt 26:26f
Detta är min kropp och mitt blod Mark 14:22f
Det nya förbundet i mitt blod Luk 22:20
Den som äter och dricker har evigt liv Joh 6:54f
Ett bröd, så är vi många i en kropp 1 Kor 10:17
Var och en ska pröva sig själv 1 Kor 11:28f

Tjäna pengar

XL-Image-4_1-300x75


Tjäna pengar


Tjäna pengar på din blogg eller hemsida! Det spelar ingen roll om du har hemsida eller en blogg, är du arbetslös kan du bygga upp en god ekonomi, fördelen är att du själv bestämmer över dina arbetstider! Eller varför inte en extrainkomst om du inte får timmarna att räcka till eller om lönen är låg m.m.

Känner du för att taga en sovmorgon en måndag eller tisdag så går det alldeles utmärkt att göra det, men ligga på latsidan i början går inte och bör undvikas helt med tanke på att jobbet inte sköter sig själv men du besämmer vilka tider du har rast etc. och skulle det bli en längre rast än förväntat en dag så finns det ingen som stryper en för det.

Ett bra ställe man kan ansluta sig till är Google-Annonser!(Google AdSense)

Jag skall ge er mina absolut bästa tips.

1. Google-Annonser(Google AdSense) Betyg: ++++(4)

2. Zanox Betyg: +++(3)

3. TradeDoubler Betyg: +++(3)

4. Double Betyg: +++(3)

1. Google AdSense, där anpassas reklamen till förhållandet av sidans innehåll, vilket underlättar mycket arbete, mycket bra funktion.

2.Varför föredrar jag just Zanox när det finns så mycket konkurenter? Om man ansöker att bli partner med något företag oss Zanox blir ansökan godkänd direkt, men det finns fler fördelar som t.e.x. Man kan ha flera marknadsområden! Vilket är väldigt fördelaktigt.

3. TradeDoubler Varför valde jag tradedoubler som tredje alternativ? För att dom funnits längst på svenska marknaden.

4. Varför valde jag Double som fjärde alternativ? Dom är tuffa på att förhandla! Dom förhandlar ofta till sig mycket bättre vilkor än tradedoubler...Eftersom detta är en kristen sida kan jag tillägga detta:

Inte ha begär till din nästas hus 2 Mos 20:17
Han mättar ditt begär med sitt goda Ps 103:5
Begär efter annat kväver ordet Mark 4:19
Döda era begär som hör jorden till Kol 3:5f
Begäret föder synd och död Jak 1:14f
Skapar strider och tvister Jak 4:1f
Begären för krig mot själen 1 Petr 2:11
Köttsliga begär lockar 2 Petr 2:18f
Världen och dess begär förgår 1 Joh 2:15f

fredag 5 juni 2009

Ljus

Ljus


Gud sade "Varde ljus" 1 Mos 1:3f
Ljuset är ljuvligt Pred 11:7
Ni är världens ljus Matt 5:14
Den som gör det onda hatar ljuset Joh 3:20f
Jesus sade: Jag är världens ljus Joh 8:12
Satt till ett ljus för hedningarna Apg 13:47
Gud har lyst upp våra hjärtan 2 Kor 4:6
Ni var mörker, nu är ni ljus Ef 5:8f
Gud är ljus, vandra i ljuset 1 Joh 1:5f
Det nya jerusalems ljus Upp 21:23f

torsdag 4 juni 2009

Evigt liv

Evigt liv


De som sover skall vakna till evigt liv Dan 12:2
Den som tror på sonen har evigt liv Joh 3:15
Detta är evigt liv att känna gud Joh 17:3
Guds gåva är evigt liv i kristus 6:23
Så skall vi alltid vara hos herren 1 Tess 4:17
Ni skall veta att ni har evigt liv 1 Joh 5:13
De ska regera hos Gud i evighet Upp 22:5

Vill du ha evigt liv?


Be då bönen till höger under korset.

onsdag 3 juni 2009

Tas emot genom tro

Tas emot genom tro


Var och en som tror på sonen Joh 3:16
Den som hör mitt ord och tror Joh 5:24
Genom tron har ni liv i hans namn Joh 20:31
Vi har förklarats rättfärdiga av tro Rom 5:1
Den som bekänner och tror blir frälst Rom 10:9
Ta emot ordet som kan frälsa era själar Jack 1:21
Den som tror är född av gud 1 Joh 5:1

Frälsningsvisshet

Frälsningsvisshet


Den som kommer ska jag inte kasta ut Joh 6:37
Ingen ska rycka dem ur min hand Joh 10:28
Anden vittnar att vi är Guds barn Rom 8:16
Låt oss gå fram i full trosvisshet Hebr 10:22
Då vet vi att vi är sanningen 1 Joh 3:19
Ni ska veta att ni har evigt liv 1 Joh 5:13
Dess ord är trovärdiga och sanna Upp 21:5

Genom Kristi kors & blod

Genom Kristi kors & blod


Mitt blod till syndernas förlåtelse Matt 26:28
Står som rättfärdiga genom hans blod Rom 5:9
Budskapet om korset är guds kraft 1 Kor 1:18
Vi är friköpta genom Jesu blod Ef 1:7
Gud har försonat allt genom korset Kol 1:20
Kristi blod renar våra samveten Hebr 9:14
Jesu blod renar oss från all synd 1 Joh 1:7

tisdag 2 juni 2009

Uddevalla

Uddevalla


Lite fakta om uddevalla:
Uddevalla är en tätort (stad) i Bohuslän och centralort i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.

Staden ligger vid Byfjorden, en vik av Skagerrak, vid Bäveåns mynning och är den största orten i landskapet Bohuslän.


Lite kända personer från uddevalla:
Håkan Andersson, motocrossåkare - Världsmästare 1973.
Percy Barnevik, industriledare, företagsledare och finansman.
Lars Bäckström, riksdagsman, landshövding.
Berit Carlberg, sångerska, skådespelare, regissör och revyprimadonna.
Martin Dahlin, fotbollsspelare (född i Uddevalla, uppvuxen i Lund).
Robert Dahlqvist, gitarrist i Hellacopters.
Joacim Ernstsson, handbollspelare.
Hagge Geigert, artist, skribent och teaterdirektör.(Född Lerdal)
Joel Gistedt, målvakt i ishockey.
Berndt Grundevik, generalmajor
Jan "Blondie" Hammarlöf, tennistränare, musiker och dokusåpadeltagare.
Linnéa Hillberg, skådespelare.
Bente Hjelm, sångerska, låtskrivare, radiopratare på SR Väst.
Cristina Husmark Pehrsson, Moderat politiker, socialförsäkringsminister
Fredrik Birging, MTG Radiochef och programledare
Agneta Klingspor, författare och kulturjournalist.
Louise Karlsson, simmare.
Kim Kärnfalk, sångerska i duon Nina & Kim, samt f.d. sångerska i dansbandet Friends.
Heléne Lööw, historiker, författare och chef för Forum för levande historia.
Jesper Odelberg, komiker.
Peter Olofsson, handbollspelare.
Ester Roeck Hansen, skådespelare.
Björn Runge, regissör och filmare.
Erik Segerstedt, artist, deltagare i Idol 2006 på TV 4. Medlem i gruppen EMD.
Birger Simonsson, konstnär.
Peter Sunde Kolmisoppi, medgrundare till The Pirate Bay.
Chemical Vocation, musikgrupp
Sylvia Vrethammar, artist och sångerska.
Cissi Wallin, skådespelare, skribent och sångerska
Martin Wallström, skådespelare.
Axel Wenner-Gren, företagsledare och finansman.

Uddevallas historia:


Staden Uddevalla fick stadsrättigheterna på pränt år 1498 eller år 1496. Att Uddevalla därmed blev stad är dock inte självklart, stad kan platsen ha varit långt innan dess. Att 1498 nämns som det år då Uddevalla fick stadsrättigheter beror helt enkelt på att det är det äldsta datum från vilket stadsrättigheter finns bevarade. I själva verket måste medeltida städer få sina stadsrättigheter bekräftade av varje ny kung, och det finns också senare privilegiebrev bevarade. Uddevalla låg i ett omstridd område som ofta fick skifta nationalitet. Vid varje sådant skifte behövdes ett privilegiebrev från den nye härskaren, och alltså även när nationaliteten kvarstod men ny kung valdes.

En gång i tiden hette platsen Oddevold, d.v.s. "slåttermarken på udden", ett typiskt ägonamn relaterat till en närliggande bondgård. (En frångången äldre teori är att namnet skulle ha något att göra med Oden.) Namnet Oddevold lever idag vidare i ett fotbollslag. Namnet Oddevold kan härledas ur det norska språket vilket var det talade språket i Uddevalla(Oddevold) fram till den svenska ockupationen år 1658.

Tre händelser har under årens gång påverkat Uddevalla stad mer än några andra. Det är de tre stora stadsbränderna som alla praktiskt taget förintade staden.

Första gången Uddevalla brann ner var år 1564, under det nordiska sjuårskriget, då svenska trupper plundrade och brände den då norsk-danska staden. Den 9 maj 1690 blev återigen stora delar av Uddevalla nerbrända. Den tredje stadsbranden började som eldsvåda den 29 juli 1806 i Sveriges då femte största stad. Numera är Uddevalla Sveriges 50 största stad.

Lite mer om uddevalla:


Bra förbindelser har alltid varit av vital betydelse för Uddevalla. Där korsvägarna möttes grundades staden som en norsk medeltida handelsplats och fick stadsrättigheter 1496 eller 1498. Därom tvistar de lärde. Uddevallas utveckling genom historien har gynnats genom återkommande sillperioder och dess läge vid havet som har medfört stor import- och exporthandel.

1800-talets industrialisering lade grunden till dagens skiftande näringsliv. Företag som Kampenhofs AB (bomullspinneri), Uddevalla Tändsticksfabrik och textilföretag som exempelvis Tigerfabriken och inte minst Uddevallavarvet har bidragit till utvecklingen mot dagens regioncentrum.

Staden har genom åren härjats av krig och bränder och inte mindre än sex gånger har den brunnit ner till grunden. De fem första gångerna var det svenska trupper som brände ned staden. Därutöver har stora bränder ödelagt delar av staden flera gånger. Uddevalla har genom tiderna ömsom legat i Sverige, Norge och Danmark. Staden har bytt nationalitet sju gånger.

År 1998 firade Uddevalla 500 år som stad.

Här är en bild på uddevallabron en sommardag:

Måste bara avsluta med uddevalla statskyrka, kyrkan är formad som ett kors så det kunde vara roligt att avsluta med, eftersom korset har blivit en symbol för kristendommen.

En korskyrka i sten stod färdig 1656 och ersatte en träkyrka på samma plats. Sitt nuvarande utseende har kyrkan fått efter den stora stadsbranden i Uddevalla 1806, då det av den gamla stenkyrkan endast grundmurarna återstod. Därefter byggdes den nya kyrkan och återinvigdes 22 december 1811 i nyklassicistisk stil, efter ritningar av Gustaf af Sillén. Ett par år före Andra världskriget restaurerades kyrkan grundligt och rymmer idag omkring 600 personer.

Det fristående klocktornet på Agneberget byggdes 1751, vilket ersatte ett äldre klocktorn från första hälften av 1700-talet som brann ner under senhösten 1738. År 1806 utsattes det svårt av branden, men kunde återbyggas med bibehållna murar.

Ett måste om ni skall besöka uddevalla! Strandpromenaden, en riktig pärla.


Lite fakta om Västra götalands län:


Länet omfattar hela landskapet Bohuslän, huvuddelarna av Dalsland och Västergötland samt mindre delar av Halland och Värmland. Det består av 49 kommuner och har drygt 1,5 miljoner invånare, vilket är 17 % av Sveriges befolkning. Länet gränsar till Värmlands län, Örebro län, Östergötlands län, Jönköpings län och Hallands län. Länet gränsar också till Østfold fylke i Norge. Länsgränsen korsar både Vättern och Vänern.

Uppståndelse, uppväckande.

Uppståndelse, uppväckande.


Då ska mitt kött skåda gud Job 19:26
De som sover i mullen ska vakna Dan 12:2f
Jesus har uppstått som han har sagt Matt 28:6
Alla i gravarna ska höra hans röst Joh 5:28f
Jesus är uppståndelsen och livet Joh 11:25
Kristus har uppstått som den förste 1 Kor 15:20f
Det uppstår en andlig kropp 1 Kor 15:44
Han ska uppväcka oss med Jesus 2 Kor 4:14
Detta är den förste uppståndelsen Upp 20:6

Mer att läsa:


I GT:
1 Kung 17:22; 2 Kung 4:35, 2 Kung 13:21; Jes 26:19; Dan 12:2.

I NT:
Apg 2:24,31-32, Apg 5:30, Apg 10:40-41, Apg 13:30,34,37; Rom 1:4, Rom 6:4,9; 1 Kor 15:4, 12-28.

Andra i NT: Jairos dotter Matt 9:18-26; Mark 5:21-43; Luk 8:40-56, änkans son Nain Luk 7:11-17, Lasaros Joh 11:1-44, Dorkas Apg 9:36-42, allmänt: Joh 5:21,25-29, 6:39-40,44,54; Apg 23:6,8; 1 Kor 15:12-58.

Urim & Tummin

Urim & Tummin


2 Mos 28:28-30; 3 Mos 8:8; 4 Mos 27:21; 5 Mos 33:8-10; 1 Sam 14:41, 1 Sam 28:6; Esr 2:63; Neh 7:65.

Vingård, vinträd, vin

Vingård, vinträd, vin


1 Mos 9:20; 1 Kung 21:2-16; Jes 5:1-7; Am 9:14; Matt 20:1-16, Matt 21:28-34; Mark 12:1-2; Luk 20:9-18; Upp 6:6.

Vinträd:


1 Mos 40:9-10; Dom 9:8-13; 1 Kung 4:25; Ps 80:9-10; Hes 17:6-10, Hes 19:10-14; Joh 15:1,4,5; Upp 14:18.

Vin:


1 Mos 9:21-24; 4 Mos 6:2-4; Dom 9:13, Dom 9:13, Dom 13:2-4,7,13-14; 1 Sam 1:14-15; Ps 104:14-15; Ords 20:1, Ord 23:29-35, Ord 31:4-7; Jer 35:2-8; Dan 1:8; Matt 9:17; Mark 2:22, Mark 15:23; Luk 1:15, Luk 5:37-39 Joh 2:3-10; Rom 14:21; Ef 5:18; 1 Tim 3:8, 1 Tim 5:23; Jes 55:1; Jer 25:15-29; Upp 14:8,10; Upp 17:2, Upp 18:3.

Fler besökare

Fler besökare


Detta har blivit en stor samlingsplats för kristna bloggar och hemsidor(Frälsarens webbring) 1:a på WebbringToppen webbringen jag startade blev en riktig succé! Bättre än förväntan faktiskt, som bonus för alla bloggar och hemsidor har antalet besökare ökat kraftigt.

Registrera dig och få din html-kod och lägg in på din sida, och vips så har du fått fler besökare till din sida.

Jesus säger dom här orden i bibeln att jag skall göra er till människofiskare och tillsammans i ringen så når vi enormt många människor, gå med du med och sprid ditt budskap! Tillsammans blir vi starka och når många människor.

Frälsaren

En iRing webbring.

Slump

Lista

NästaTvå andra bra exempel kommer nedan, både för hemsidor och bloggar.
SlumpaListaNästa

Nästa

Slump

Lista


En annan bra ring! För oss bloggare.

..:: Bara Bloggare ::..

En iRing webbring.

Slump

Lista

NästaEn utlänsk webbring som är bra! Endast kristna sidor.

Christian Sites
© WebRing Inc.
Christian Sites
<< Prev Ring Hub Join Rate Next >>


Bra svenska kataloger där du bör lista din hemsida


För att få 'fler besökare/potentiella kunder' till din hemsida är det viktigt att du lägger din länk i de stora svenska länkkataloger som finns. Förutom de besökare du får direkt från katalogerna så hjälper det även din hemsida att placera sig högre i sökmotorernas sökresultat. Här är en lista över de viktigaste svenska katalogerna:

Dom viktigaste katalogerna kommer först:
dmoz.org
Infoo.se
Svenskasidor.nu
Kvalitetskatalog.se
LänkCentrum.se
TaMigDit.se

Sedan kan man gå med i listorna nedan, jag har valt ut dom främsta! Är det inte en kristen sida är blogtoplist och bloggtoppen dom bästa även om bloggen skulle vara kristen! Skulle bloggen eller hemsidan vara kristen rekomenderar jag alla fyra alternativen.
Jesussajten.se

Religion
Blogg listad på Bloggtoppen.se

Övriga listor:
Filosofi/Religion
Top Religion bloggar
Blogg Topplista
BlogRankers.com
Min uppfattning om topplistorna har klarnat! En del topplistor är rena spammingen har jag märkt, och sedan utnytjar topplisterna även andra hemsidor och bloggar för att få bättre rankning i sökmotorerna, detta är djupa studier jag har genomfört! Flertalet timmar har jag studerat och undersökt...

Här är ytterliggare ett bra ställe att synas på, om man driver en kristen sida.
URL.biz - Christianity
Bra länkkatalog.
Lanksida.se

RSS ATOM