Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 12 juni 2009

Syndernas förlåtelse

Syndernas förlåtelse


Ska predikas i Jesu namn Luk 24:47
Var och en som tror på honom Apg 10:43
Det finns ingen fördömelse i kristus Rom 8:1
Gud är den som frikänner Rom 8:33
I sonen har vi fått förlåtelse Kol 1:14
Om vi bekänner, fölåter han oss 1 Joh 1:9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM