Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 30 oktober 2009

Homosexualitet

Homosexualitet


Synden i Sodom 1 Mos 19:5f
En man ska inte ligga med en man 3 Mos 18:22
Ett andra Sodom i Gibea Dom 19:22f
Det finns de som inte kan gifta sig Matt 19:12
Onaturligt umgänge Rom 1:26f
Det som utövar ärver inte guds rike 1 Kor 6:9f
Tvättas ren genom Guds Ande 1 Kor 6:11

Mer om homosexualitet
Homosexualitet: 1 Korinthierbrevet 6:9-10.
Detta är inte mina ord utan Herrens.

fredag 23 oktober 2009

Hjärtat

Hjärtat


Älska Herren av hela ditt hjärta 5 Mos 6:5
Bevara ditt hjärta, från det utgår livet Ords 4:23
Hjärtat är bedrägligare än allt annat Jer 17:9f
Jag skall ge er ett nytt hjärta Hes 36:26
Från hjärtat kommer onda tankar Matt 15:19
Vad hjärtat är fullt av, talar munnen Luk 6:45
Behålla ordet i ett uppriktigt hjärta Luk 8:15
Våra hjärtan brann när han talade Luk 24:32
Hjärtats tro ger rättfärdighet Rom 10:10
Förhärda inte era hjärtan Hebr 3:8f

tisdag 13 oktober 2009

Helgelse

Helgelse


Helga dem i sanningen, ditt ord Joh 17:17f
Ni har blivit helgade i Jesu namn 1 Kor 6:11
Låt oss fullborda vår helgelse 2 Kor 7:1
Genom Kristi offer, vattnets bad, ordet Ef 5:25f
Detta är Guds vilja: Att ni helgas 1 Tess 4:3f
Fridens Gud helgar er helt och fullt 1 Tess 5:23
Helgad och användbar för Herren 2 Tim 2:21
Utan helgelse kan ingen se Herren Hebr 12:14
Ni ska vara heliga, ty jag är helig 1 Petr 1:16

onsdag 7 oktober 2009

Pinga i jesu namn

Pinga i jesu namn


Pinga dina inlägg och sprid Guds ord i jesu namn...


Har du ett inlägg som handlar om Gud, Jesus, Helige Ande, Bibeln, Tro, kristendommen?
Då kan du pinga det här på Jesusbloggen.se Jesusbloggen.se Läs mer om hur du kan pinga dina inlägg här.

måndag 5 oktober 2009

Helande

Helande


Jag är Herren, din läkare 2 Mos 15:26
Genom hans sår är vi helade Jes 53:5
Jesus botade alla slags sjukdomar Matt 4:23f
Gåvor att bota sjuka genom Anden 1 Kor 12:9
De äldste ska be och smörja med olja Jak 5:14f
Ingen död och plåga ska finnas mer Upp 21:4

RSS ATOM