Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


måndag 20 juli 2009

Andlig uppståndelse

Andlig uppståndelse


Min son var död men har fått liv igen Luk 15:24
Han har uppväckt oss med kristus Ef 2:6
Ni var döda, han har gjort er levande Kol 2:13
Ni har uppstått med Kristus Kol 3:1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM