Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


söndag 2 augusti 2009

Förmaning

Förmaning


Tillrättavisa så du inte bär på synd 3 Mos 19:17
Som en guldring är en vis förmanare Ords 25:12
Era ledare i Herren förmanar er 1 Tess 5:12
Gå inte hårt fram, tala som till en far 1 Tim 5:1f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM