Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


måndag 30 januari 2017

Jesus visade sin gudomlighet

Jesus visade sin gudomlighet genom att motstå frestelser. Bibeln säger i Hebreerbrevet 4:14-15 ”När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd.

Jesus vill komma

Jesus vill komma in i våra liv. Bibeln säger i Galaterbrevet 2:20 men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.

söndag 29 januari 2017

följa Jesus?

Vad fordras för att följa Jesus? Bibeln säger i Lukasevangeliet 9:23 Och han sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.

fredag 27 januari 2017

Andens tilltal

Tack Herre för att jag har fått förmågan att genom den helige Ande både ta emot av dig och följa dig. Hjälp mig att omedelbart, snabbt och villigt lyda Andens tilltal. I Jesu namn. Amen

torsdag 26 januari 2017

Lyssna till Jesus

Lyssna till Jesus. Lyssna inte bara i bemärkelsen ‘höra’, utan verkligen lyssna. Ta till sig. Följa. Lyda. Vandra med honom. Det är vad det kristna livet handlar om. ”Följ mig”, säger Jesus. Om vi lär oss göra detta: Se och älska Jesus, och lyssna och följa honom var det än bär – då har vi lärt oss livets hemlighet. Då har vi lärt oss allt vi behöver. Då kommer vi att hitta hem.

Jesus Kristus: Jesus är den store läkaren

Jesus är den store läkaren. Bibeln säger i Matteusevangeliet 9:35” Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor.

onsdag 25 januari 2017

Lite nyheter om bloggen

Mina HTTPS-inställningar har ändrats. Alla besökare har nu möjlighet att visa min blogg över en krypterad anslutning genom att öppna https://fralsaren.blogspot.com. Befintliga länkar och bokmärken till min blogg fortsätter att fungera som vanligt...

tisdag 24 januari 2017

bli lik Jesus

Målet är att bli lik Jesus. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:5-8” Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors.

Jesus som din Frälsare

Du kan lära känna Jesus som din Frälsare. Bibeln säger i Johannesevangeliet 1:12 Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, 1 Petrus brev 3:18 säger: Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. ... Johannesevangeliet 3:16-17 säger: Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.

måndag 23 januari 2017

Tack Gud

Tack Gud för din förståelse och att du lyssnar ser och hör mig. Tack för du vägleder mig och ger mig hopp om en friare tillvaro

Jesus är Herre

Förr eller senare kommer alla människor att erkänna att Jesus är Herre. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:9-11 ”Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

söndag 22 januari 2017

Gott och ont

Gott och ont

Gott och ont lever sida vid sida i oss och i världen. Den kristna tron säger att Gud hela tiden ger liv, närhet och möjlighet att börja om på nytt. Detta får vi tacksamt ta emot och glädja oss över. Världen är också fylld av lidande och ondska i olika former. Berättelsen om Jesus Kristus sätter våra brister och vårt livs mörker i ett sammanhang. I Jesus visar sig Guds närvaro, kärlek, förlåtelse, upprättelse och uppståndelse, som en Guds gåva och ett helande av allt det som förstör livet.

Anden och uppdraget

Anden och uppdraget att berätta

Lärjungarna får ta emot Anden, Hjälparen. Den heliga Anden ger liv åt vår värld och våra liv. Han för himmelrikets evighet in i tid och rum. Som kristna är vi kallade att leva i Jesu efterföljelse. Varje kristen inbjuds att berätta om Gud, att som Guds avbild avspegla Gud i skapelsen och att förmedla hopp och upprättelse till andra. Kyrkan finns alltså inte till för sin egen skull utan för världens och andra människors skull. Hon är ett Guds eviga rikes närvaro mitt i en förgänglig värld. Genom våra liv, i ord och handling, får vi visa att Gud är en levande verklighet som kallar oss till ett liv i tjänst för honom och för våra medmänniskor.

lördag 21 januari 2017

Sjunde trossatsen: Jesus skall komma tillbaka

Sjunde trossatsen: Jesus skall komma tillbaka
Jesus har sagt att han skall komma tillbaka precis på samma sätt som när han lämnade jorden. Han kommer då för att samla sina lärjungar till sig, han kommer för att rädda det judiska folket undan världens sista stora försök att förinta dom, och han kommer för att döma världen. Sakarja 14:1-4 i GT:
"Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut."

torsdag 19 januari 2017

Sjätte trossatsen: Jesus uppstod från de döda i sin kropp

Sjätte trossatsen: Jesus uppstod från de döda i sin kropp
Jesus korsfästes, dog och blev begraven, men han uppstod också från döden och lever idag. ”Jesus lever” har ju alltid varit ett glatt budskap från alla tiders kristna. Det är också viktigt att proklamera att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp. Han är därför inte bara ett andeväsen, så som Jehovas vittnen tror. Nya testamentet vittnar på många ställen om att Jesus uppstod i sin kropp från de döda. Tvivlaren Thomas fick känna på Jesu sårmärkta kropp står det i Johannesevangeliet 20:27:
"Sedan sade han till Thomas: 'Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!' Thomas svarade honom: 'Min Herre och min Gud!' ”
  I Apostlagärningarna 1:3 i NT läser vi:
  "Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike."
   Om Jesus inte hade uppstått från de döda så hade den kristna tron varit utan hopp och kraft. Jesus gav oss så många löften som är beroende av att han lever idag och verkar i oss och genom oss. Men allt vad vi genom snart 2000 år fått se av Jesu gärningar i världen vittnar om att han verkligen lever!
   Att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp säger oss också att vi är en helhet. Vi hör ihop med vår kropp. Det är inte som trosförkunnelsen säger: att vi är en ande, som har en själ, som bor i en kropp. Det är gnosticism att tro så. Nej, vi är både en ande, en själ och en kropp i en helhet. Allt detta är jag! Det är i den döda kroppen vi en gång skall uppstå, men visserligen en förhärligad kropp. Denna tro går också på tvärs med tron på reinkarnation, som säger att vi kan återfödas i en mängd olika skepnader. Så tron på att Jesus uppstod i sin kropp är viktig för att stå emot olika villoläror.

   onsdag 18 januari 2017

   Femte trossatsen: Jesus föddes av en jungfru

   Femte trossatsen: Jesus föddes av en jungfru
   Det har alltid varit den kristna kyrkans bekännelse att Jesus föddes av en jungfru, d.v.s. Maria. Josef var alltså inte Jesu biologiske far. Maria blev havande genom att den Helige Ande lade gudslivet i henne. Matteusevangeliet 1:18 i NT:
   "Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande."
    I Lukasevangeliet kapitel 1 kan vi läsa om hur ängeln Gabriel kom till Maria och berättade om att hon skulle föda en son som skulle komma att kallas den Högstes Son. Men Maria undrade då hur det skulle kunna ske eftersom hon inte hade varit med någon man. I verserna 34 och 35 så har vi verkligen hela poängen med jungfrufödseln. Det står så här:
    ”Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.”
     Det är just pga detta ”därför” som Jesus är Guds Son. Gud kom ner från ovan (Joh 3:31) och tog sin boning i Marias sköte. Han blev inte till på vanligt sätt. Jesus var från allra första början Gud men i mänsklig gestalt. Därför kallas han Guds Son.
     Varför är det då viktigt att tro på jungfrufödseln? Jo, det öppnar annars upp för alla möjliga villoläror. Om Josef nu skulle ha varit Jesu biologiske far, så var Jesus i så fall bara en vanlig människa. Då var det inte Gud som kom ner från himlen och trädde fram som en människa och då var inte Jesus Gud från början. Och då kanske Jesus inte är Gud nu heller? Och om det var så att hans gudomlighet infann sig först i och med att den Helige Ande kom över honom efter hans dop, eller efter att hade uppstått från de döda, ja, då öppnar det upp för villfarelsen att även du och jag – som ju är vanliga människor – kan bli gudomliga genom pånyttfödelsen och andedopet. Exakt så lär vissa avfallna amerikanska förkunnar ut. Nej, sanningen är den att Jesus är Gud och du och jag är bara vanliga människor. Något mindre än Gud har Jesus aldrig varit, och något mer än människor kan vi aldrig bli.

     tisdag 17 januari 2017

     sanna kristna tron

     Strunta i dialog och kompromisser. Vänd dig bort från sammanhang och läror där budskapet ligger i strid med dom trossatser som vi precis har skrivit om. Håll dig istället tätt intill den sanna kristna tron för att inte riskera att falla! Ta ställning! Det kan vara avgörande för din framtid och din evighet!

     söndag 15 januari 2017

     Fjärde trossatsen: Jesus är världens frälsare och enda vägen till Gud

     Fjärde trossatsen: Jesus är världens frälsare och enda vägen till Gud
     Jesus kom för ge människan en möjlighet att återvända till Gud och få evigt liv. Den som vill tro på att Jesus är den han är, att han sagt det han sagt och gjort det han gjort har löfte om evigt liv. Den människan behöver inte frukta den kommande domen och ett liv utanför gemenskapen med Gud. Den människan är redan här och nu ett Guds barn och medborgare i det himmelska riket. Detta är att tro på Jesus i sann mening. Det innebär en fullständig överlåtelse till allt vad Jesus är och allt vad han står för. Och det här är något mer än att bara tro på att Jesus finns – motsvarande att tro på Tomten. Johannesevangeliet 3:16 i NT:
     "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."
      Johannesevangeliet 14:6:
      "Jesus sade till honom: 'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig'."
       Jesus hängde alltså inte på korset för skojs skull. Han gjorde det för att det var nödvändigt. Och eftersom det var han som gjorde detta offer, så finns frälsningen endast hos honom. Detta är en av den sanna kristna trons verkliga huvudfundament. Och det här gör att enhet med andra religioner är fullständigt omöjligt!

       lördag 14 januari 2017

       Skapelsen

       Skapelsen sker hela tiden, också idag. Därför berättas det om den i Bibeln på olika sätt. Gud ger liv åt jorden genom att skilja vatten från land, samtidigt som Gud formar människan av jorden och blåser livsande i henne. Det är inte en naturvetenskaplig beskrivning över hur allt gått till, utan är ett uttryck för tron att Gud har en tanke med skapelsen. Alla människor är skapade till Guds avbild, till att vara Gud lika, med uppdraget att förvalta, vårda och förädla skapelsen.

       fredag 13 januari 2017

       Om Jesus

       Jesus

       I Jesus från Nasaret kommer Gud oss mänskligt nära. Han delade de yttersta konsekvenserna av att vara människa. Under sitt liv på jorden mötte han människor, undervisade om hur vi ska leva och gjorde under. Hans förkunnelse handlade om upprättelse för många, men utmanade de religiösa och politiska makthavarna, som tillsammans kom överens om att döma honom till döden. Jesus frestades vid flera tillfällen att ta makten och avstå från att gå lidandets väg, men visade istället en kärlek som inte söker sitt eget bästa. Han ger sitt liv när han dör, men döden får inte sista ordet. Tvärtom innebär Jesus död en vändpunkt. Genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse bryter Jesus dödens makt och förnyar förbindelsen mellan Gud och människa.

       torsdag 12 januari 2017

       jesussajten.se - Jesussajten

       jesussajten.se: Jesussajten är en topplista för kristna webbplatser och bloggar...

       Så har du en blogg / webbplats som handlar om Jesus kan du registrera den här.... På Jesussajten finner finner du även min blogg :)

       Vi syns där :)

       onsdag 11 januari 2017

       Google

       Google: Google - Sök världens information, inklusive webbsidor, bilder, videor och mycket mer. Google har många speciella funktioner som hjälper dig att hitta exakt det du letar..

       ”Fralsarens

       Är i en sådan generation så jag har provat allt när det gäller våra sökmotorer men google har varit en riktig milstolpe 👍 Google har varit en sökmotor utöver det vanliga och passar mig och min blogg perfekt 😊

       tisdag 10 januari 2017

       Tredje trossatsen: Jesus är Messias, judarnas Konung

       Tredje trossatsen: Jesus är Messias, judarnas Konung
       När kvinnan vid Sykars brunn talade med Jesus om Messias, svarade han henne: "Det Är Jag, den som talar med dig" (Joh 4:25-26). Jesus säger alltså själv att han är den Messias som Bibelns profetior förutsade skulle komma. Vi läser vad aposteln Johannes skriver i sitt första brev 2:22:
       "Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus?”
        Ordet kristus kommer från grekiskans "kristos" vilket betyder "messias" som i sin tur är hebreiska och betyder "den smorde”. Detta syftar på den smorde Konung som judarna väntat på och fortfarande väntar på. Så Jesus är alltså judarnas smorde Konung – Messias. Profeten Sakarja skriver i 9:9 i GT:
        "Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna...."
         Precis så kom ju Jesus. Så han är judarnas Konung och deras Gud även om dom inte insett detta ännu. Men den dag som Jesus kommer tillbaka till Olivberget så skall judarna ta emot Jesus. Sakarja 12:10 i GT:
         ”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat"
          Om Jesus inte skulle vara Messias, judarnas Konung så faller hela Bibeln. Judarnas väntan på sin Messias och Kung och hans ankomst går som en röd tråd genom hela Bibeln, och den sträcker sig ända fram till ändens tid.

          måndag 9 januari 2017

          Andra trossatsen: Jesus är alltings Skapare

          Andra trossatsen: Jesus är alltings Skapare
          Jesus fanns och var ett med Gud före universum hade blivit till. Allt är skapat genom honom. Vi skall läsa om detta i Kolosserbrevet 1:15-16:
          "Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom."

          Jesu lärjungar har i alla tider trott och bekänt att Gud har skapat världen, precis som det står i Bibeln. Vi vet alla idag att evolutionsläran utgör ett kraftigt försök till att slå sönder skapelsetron. Men vetenskapsmännen har inte kunnat hitta övertygande bevis för att välden har blivit till genom evolution och naturligt urval. Allt man har är bara en enda stor röra av observationer, hypoteser och spekulationer. Moderna forskningsrön pekar mycket tydligare på en Skapare. Jag hörde att vår Svenske Kung hade blivit tillfrågad om han tror att Gud har skapat världen. Snabbt som ögat svarade han ”Vem annars?”. All heder åt vår Kung för det rakryggade och trosstarka svaret.

          Första trossatsen: Jesus är Gud

          Första trossatsen: Jesus är Gud
          Jesus är enligt klassisk kristen tro "både sann Gud och sann människa". Jesus är inte bara en god och moraliskt högtstående människa. Han är inte heller enbart en ande eller ett gudaväsen. Jesus ÄR Gud som kommit i mänsklig gestalt, i en vanlig mänsklig kropp. Jesus är en del i den treenige Guden som är både Fader, Son och Ande i ett och samma väsen. Detta har alltid varit den äkta kristna läran, från fornkyrkan, via reformatorerna och fram till dagens evangeliskt kristna. Den nästan 1700 år gamla Nicaenska (nicenska) trosbekännelsen säger om Jesus att han är: ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern”. Detta är också Bibelns vittnesbörd om Jesus.
          När Gud i GT svarar på Mose fråga om vad som är hans namn, så svarar Gud ”Jag Är” (2 Mos 3:14). I NT kan vi se att Jesus flera gånger använder detta namn ”Jag ÄR” om sig själv (inte tydligt i alla översättningar). När fariséerna frågar om han är messias, så svarar Jesus ”Jag Är”. Vi kan då kanske förstå oss på fariséernas chock när Jesus alltså gör anspråk på att vara den samme som Gud.
          Guds namn i Bibeln är också "Herren". I Romarbrevet 10:9 ser vi också att Jesus är den samme som Herren:

          "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."

          Detta var Svenska Folkbibelns översättning. Om det i din översättning av Bibeln inte står "Herren" utan "herre" med litet h och utan n på slutet, så beror det på att översättarna till din Bibel valt en mycket svagare och en missvisande översättning.
          Om Jesus inte skulle vara Gud så ligger vi illa till. Om det bara var en vanlig människa som korsfästes för dina och mina synder så var det inget märkvärdigt. Men om det var Gud själv som klev ner i mänsklig gestalt och bar våra synder, så var det något oerhört. Det är då ett yttersta bevis för Guds kärlek och vilja att rädda oss till evigt liv! Och om Jesus är Gud så stämmer det han har sagt att han har all makt i himlen och på jorden. Då har vi inget att frukta!

          lördag 7 januari 2017

          Frälsaren

          Frälsaren

          En som frälser (räddar). Jesus Kristus erbjuder, genom sin försoning, återlösning och frälsning åt hela människosläktet. “Frälsaren” är ett av Kristi namn och titlar.

          fredag 6 januari 2017

          JESUS: Jesus som Guds son

          Jesus som Gud Son

          Utgångspunkten för benämningen av den kommande Messias som Guds Son är Natansprofetian i 2 sam. 7:13ff. Här heter det "Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son". I psalm 89 tecknas den fylligaste bilden av Messias som Guds Son som vi har i hela Gamla Testamentet i vers 20ff. Messias gudomlighet i förbindelse med Guds-Son begreppet kommer också fram i Jeseja 9:6. Han är Guds enfödde och Guds representant, i det att han realiserar alla frälsningslöftena. Han är Son i gudomlig mening och på ett enastående sätt utrustad för sitt uppdrag. I allmänhet betyder uttrycket Guds Son, när Jesus använder det om sig själv, att han är en evig gudomsperson. Jesus betecknar ständigt Gud som Fadern, vilket visar att han står i ett unikt förhållande till Gud. För hela urkristendomen var det utmärkande att man tillbad Jesus Kristus som Gud. Även den apokalyptiska fromhetsinriktningen bland judarna väntade på en Messias med himmelska ursprung. Benämningen Guds Son tilldelas i skriften absolut och exklusivt Jesus Kristus som en evig gudomsperson.
          Johannes evangeliets särprägel


          Johannesevangeliet förkunnar att Jesus från Nasaret är Messias, Gud Son, Joh. 20:30-31. Boken har en systematisk teologisk framställning, där den vill förklara och bevisa Jesu Kristi Gudom. Jesus uppenbara sig i ord och gärningar. Proklammationen av Jesus som Guds Son möter oss genom hela Johannesevangeliet. Jesus vittnesbörd hävdar hans likhet med Gud Fadern och når sin höjdpunkt i de sju "Jag är" proklammationerna.

          "Jag är" (Jag är Gud) ... vägen, sanningen och livet, Joh. 14:6.
          "Jag är" (Jag är Gud) ... uppståndelsen och livet, Joh. 11:25.
          "Jag är" (Jag är Gud) ... är den gode herden, Joh. 10:11.
          "Jag är" (Jag är Gud) ... dörren (grinden), Joh. 10:9.
          "Jag är" (Jag är Gud) ... livets bröd, Joh. 6:35.
          "Jag är" (Jag är Gud) ... världens ljus, Joh. 8:12.
          "Jag är" (Jag är Gud) ... Er vän, vänner kallar jag er, Joh. 15:15.

          Johannesevangliet berättar främst om Jesu verksamhet i Judéen. Jesu förkunnelse har en stor plats och en rad huvudbegrepp i den kristna tron behandlas. Jesus talar också mycket om Den Helige Andes gärning i den nya tidsepoken efter hans uppståndelse. Bokens budskap är Jesu självvittnesbörd om att han är både Gud och människa.
          Jesus Kristus - en översikt


          Jesus föddes troligen 4-5 år före vår tideräknings början. Han föddes enligt skrifterna i Bethlehem, Mika 5:1, av Davids ätt. Det var i samband med skattskrivningen när Kvirinius var landshövding över Syrien som Jesu moder Maria och hennes trolovade Josef, timmermannen från Nasaret for till Bethlehem för att låta skattskriva sig. Maria och Josef bosatte sig sedan i Nasaret efter den kortvariga flykten till Egypten undan konung Herodes, Matt. 2:19-23. Jesus blev därför kallad Jesus från Nasaret. Josef, Jesu styvfar dog troligtvis ganska tidigt. Jesus hade flera halvsyskon, fyra halvbröder; Jakob, Joses (Josef), Judas och Simon samt minst två eller flera halvsystrar. Jesu ungdomstid och uppväxt är en för oss okänd period i hans liv (lite uppgifter finns i de nytestamentliga apokryferna). Jesus är vid sitt framträdande drygt 30 år gammal, 29 -32 e.Kr. Jesu egennamn betyder "Herren är frälsning", vilket var ett förhållandevis vanligt namn i Israel, jfr. Josua, Jesaja etc. Kristus är däremot en ämbetsbeteckning som betyder "den smorde". Kristus heter på grekiska Christos, vilket är en återgivning av den hebreiska titeln Messias (Masiah). Jesus Kristus är en bekännelseformel "Jesus är Messias", dvs. den i Gamla Testamentet utlovade frälsaren.
          Jesu föräldrar tillhörde antagligen den krets av fromma som kallades de stilla i landet. De levde troligen på ett mycket enkelt sätt. Tolv år gammal gick Jesus in under "hela lagen", som sed var i Israel och han följde med sina föräldrar till högtiden i Jerusalem, Luk 2:41ff. Jesus utövade troligtvis sin faders yrke som timmerman (snickare). Centrum för Jesu verksamhet var Kapernaum och byarna omkring sjön Gennesaret i Galiléen. Jesu verksamhetsperiod varade ca. 3,5 år. Han bedrev sin verksamhet enbart bland judar. Endast de hedningar - icke judar som uppsökte honom hjälpte han. Till bilden av den historiske Jesus hörde alltså att han erkände judarnas företrädesrätt till den messianska frälsningen, Mark. 7:27, Luk. 13:16, 19:9. Judarna står enligt Jesus i en frälsningshistorisk särställning. Pauli ord:"först och främst juden, så också greken, Rom. 1:16 är bestämd av Jesu hållning. Detta står däremot inte i motsättning till Jesu universella missionssyn. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar.

          Jesu lidandeshistoria


          Jesus dömdes av Stora rådet som en hädare på grund av hans självvittnesbörd om att han var Guds Son och hans hädiska ord mot templet enligt judarnas uppfattning, Matt. 26:63-65. Inför Pilatus anklagades Jesus som en politisk förbrytare. Han beskylldes för att ha politiska messiansanspråk, Luk. 23:1ff. Judarna kunde inte döma Jesus till döden, enligt deras lag. Därför anklagades Jesus inför romarna, för att ha politiska ambitioner för ett maktövertagande av Israel. Sedan pressade man Pilatus i hans förhållande till kejsaren av Rom, Joh. 19:12. Judarna menade att Jesus hade gjort sig till kung och att han ambitioner var att sätta sig upp mot kejsaren. Jesus blev anklagad för att vara en sådan Messias som han absolut inte ville vara. Enligt den styrande översteprästen var det bättre att en person dör för folket (Jesus), än att hela folket dör, dvs. att Jesus inspirerar folket till uppror mot romarna (judarnas sätt att tolka Jesu framträdande och vittnesbörd), vilket bara skulle slås ned av romarna och skapa ett oerhört lidande för hela det judiska folket. I detta intrigspel mellan det judiska ledarskapet i Jerusalem, Pilatus, romarna och det judiska folket i allmänhet dömdes Jesus till döden genom korsfästelse. Jesu död blev ett ställföreträdande strafflidande till försoning för hela världens synd. Jesus Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, Joh. 3:16-17.
          Jesus och uppståndelsen


          Jesu uppståndelse blev uppfattad som en gudomlig kraftgärning, Ef. 1:20-23, varigenom Jesus insattes i sitt messianska maktvälde som allsmäktig Herre. Genom himmelsfärden intog han sin plats på Gud Faderns högra sida. Som sin sista vilja befallde han sina lärjungar att gå ut med evangeliet till alla folk, Mark. 16:15-16.
          Jesus som profet


          Jesus är en eskatologisk profet. Han förkunnar "glädjens budskap". Jesu budskap är att folket skall göra bättring (omvända sig), ty himmelriket är nära. Jesus förutsätter Israels kännedom om vad "Guds Rike" betyder i de profetiska löftena, nämnligen att Gud i ändens tid skall taga makten genom Messias konungavälde på jorden. Han skall hålla dom över alla människor och genom en världskatastrof (som människor själva åstakommer) låta denna tidsålder gå under. Riket är nära därför att han har kommit som är rikets konung. Nu skall denna världens furste dömas och kastas ut (djävulen). Den starkare skall övervinna den starke. Satans rike faller ihop mer och mer och skall falla ihop helt till sist genom Guds kraft.
          Jesu omvändelsebudskap kräver också ett fullständigt brott med synden och med allt som hindrar ett helhjärtat liv i Guds vilja. Endast de som mister sitt liv, skall bevara det, Mark. 8:34-35. Jesus kallar människor in i ett absolut lydnadsförhållande till Gud. I mötet med Jesus är ingen neutralitet möjlig. Som eskatologisk profet förkunnar Jesus också domen över det otrogna och obotfärdiga Israel. Jerusalem och Israel skall ödeläggas respektive förskingras på grund av sin synd och sin ovilja till omvändelse. Men efter de yttersta dagarnas födslovåndor skall Jesus (människosonen) komma på himmelens skyar, i sin härlighet för att samla de utvalda och hålla dom över mänskligheten. Som världens domare och förlossare skall han fullborda världens pånyttfödelse, Matt. 19:28 och härska i det fulländade Gudsriket, Matt kap 24 -25.

          Jesus som lärare


          Jesus uppträdde också som en judisk rabbi. Han undervisade och lärde folket Guds lagar. Liksom andra judiska skriftlärde, samlade han lärjungar omkring sig, vilka skulle leva tillsammans med honom för att genom hans lära och vandel bli en lärjunge för himmelriket, Matt. 13:52. Jesus utlade skrifterna, tolkade lagen (Guds vilja), gav visdomsord och levnadsregler. Vi finner honom ofta i synagogan som den som utlägger och tolkar skrifterna, Luk. 4:16ff. Jesu etiska undervisning är på ett särskilt sätt samlad i Bergspredikan. En gnistrande skärpa och klarsynthet präglar Jesus som laglärare. Han förkastar de äldstes stadgar och återupprättar de mosaiska huvudbudens auktoritet koncentrerat i det dubbla kärleksbudet, Matt 22:36-40, där det står kortfattat - älska Gud av all din kraft och din nästa som dig själv. Gud är i Jesu lära hans lärjungars Fader. Tanken på Guds aktiva uppsökande kärlek är det dominerande draget i Jesu undervisning om Gud. Hela Jesu liv är en åskådningsundervisning av detta. Jesus är Gud representant, Guds kärleks sändebud till de förlorade. Hans ständiga gemenskap med syndare är en ständig påminnelse om att han älskar och vill upprätta syndare. Jesu lärarverksamhet kan jämnställas med rabbinernas, när det gäller undervisningsmetoden. Jesu förkunnelse har därför kunnat traderas (överföras i muntlig form) till oss i en verklig trogen återgivning. Jesu förkunnelse memorerades på samma sätt som rabbinernas undervisning. Inte ett enda ord fick gå förlorat eller tillfogas. Inte minst av det skäl utvalde Jesus sina tolv lärjungar för att föra budskapet vidare. Det var två saker som skilde Jesu lärarfunktion från rabbinernas; dels att hans lära enbart stödde sig på hans egen auktoritet, Matt. 7:28-29 och dels på hans förhållande lärare - elev. Det fanns ingen möjlighet för lärjungarna att under sin jordiska samvaro med Jesus få en full förståelse av allt som Jesu stod för, Joh. 16:12. Liksom
          Jesus är mer än en profet, så är han också mer än en judisk rabbi. Grunden är Jesu messianska självmedvetande att han ÄR Guds Son.
          Jesus som läkare


          Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och alla skröpligheter hos folket, Matt. 9:35. Jesus vägrade dock att uppträda som någon mirakelman. Jesu barmhärtighet mot alla som Satan har bundit är ofta starkt framträdande i berättelserna i Luk. 13:16, Matt. 9:36 etc. Jesus driver ut de onda andarna (demonerna - fallna änglar) med Guds kraft. Jesu kraftgärningar blir tecken som skapar tro på Jesus som Messias, Guds Son, Joh. 2:11, 23. Undren är dock inga mirakel, som sker för miraklernas egen skull, inte heller demonstrationsunder för att öka Jesu prestige, utan de är ett led i Guds frälsningsplan med mänskligheten. Därför är Jesu omvändelsebudskap till syndernas förlåtelse intimt förbundna med de under han gör.
          Jesus som Messias


          Redan under sin verksamhetstid tillkännagav Jesus sin messianitet, Joh. 4:25-26, Matt. 11:3-5, men det var först mot slutet av sin levnad som han öppet framträdde som Messias, Matt. 21:2ff, Joh. 10:24. Jesus var återhållsam i proklamerandet av sin messianitet. Messiastiteln var politiskt och nationellt belastad bland den breda massan i folket och Jesus ville inte vara en nationell, politisk Messias. Han ville vara försiktig i sitt förhållande till myndigheterna, vilka bevakade alla rörelser som kunde tända de politiskt-messianska förhoppningarna som ständigt pyrde i det ockuperade folket och som gång efter annan hade lett till uppror, Apg. 5:36-37. Jesus behövde också ro till att förbereda lärjungarna på de grundläggande frälsningshistoriska händelserna; Jesu död och uppståndelse, pingsten och grundläggandet av det nya förbundets församling (kyrka). Det krävde tid att både proklamera Guds rikets närhet och samtidigt ge undervisning till den skara som skulle bli Kristi församling på jorden. Ett offentligt messiasvittnesbörd skulle säkert snabbt skapat en krissituation, såsom fallet blev i samband med Jesu intåg i Jerusalem på Palmsöndagen. Det viktigaste var för Jesus att vänta till exakt rätt tid (när tiden var inne) för att proklamera sin Messiasvärdighet.
          Jesus som Människosonen


          Jesus omtalar sig själv i tredje person. Han är den som kom från himmelen och som stiger ner på jorden i djupaste förnedring, inte för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och giva sitt liv för mänskligheten, Matt. 20:28. Han blir den utstötte, den förkastade. En helt annan än den messiasgestalt som det judiska folket hade väntat sig.
          "Han hade ingen gestalt eller fägring, när vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, ja, han var sargad för våra överträdelser skull och slagen för våra missgärningarnas skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade", Jesaja 53:2b-5.
          Utan att vika åt sidan fullföljde han sin uppgift som Herrens lidande tjänare. På grund av sitt förestående frivilliga självutgivande soningsoffer för världen synd instiftar han sista kvällen före sin död den nya förbundsmåltiden (nattvarden), som är utgjutet för alla till syndernas förlåtelse, för dom som tror på honom. När Jesus dagen därpå dör på korset, utropar han: "Det Är fullbordat" - en proklamation av att han messianska verk som Herrens tjänare är fullgjort, Joh. 19:30.

          Då rämnar förlåten i templet som ett gudomligt tecken på att försoningen är fullbordad och att allt som har utestängt ett syndigt släkte från gemenskapen med Gud, Är undanröjt.

          Ett försök till sammanfattning av vem Jesus Kristus är.
          Hans Andrén, uppdaterad 2014-12-20.

          Jesus sade:"Jag Är (Jag Är Gud) ... vägen, sanningen och livet. INGEN kommer till Gud Fadern utom genom mig, Joh. 14:6. Jag är ... uppståndelsen och livet, Joh. 11:25. Jag är ... är den gode herden, Joh. 10:11. Jag är ... dörren (grinden), Joh. 10:9. Jag är ... livets bröd, Joh. 6:35. Jag är ... världens ljus, Joh. 8:12. Jag är ... Er vän, vänner kallar jag er, Joh. 15:15.

          I begynnelsen var Ordet (Jesus), och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och Ordet (Jesus) blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning, Johannesevangeliet 1:1-5, 14. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste, Jesaja 9:6.
          Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar, Mika 5:2. Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: "Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Han var genomborrad för våra överträdelser skull, slagen för våra missgärningar skull. staffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom, Jesaja 53:5-6. Ty så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst (räddad-befriad) genom

          tro på honom, Johannes Evangelium 3:16-17.

          JESUS SKULLE KOMMA TILLBAKA

          Om i morgon var den dag då JESUS skulle komma tillbaka skulle du då vilja leva imorgon som du lever idag ?

          onsdag 4 januari 2017

          Bloggtankar? Blogg.se - Nordens största bloggportal

          Blogg.se - Nordens största bloggportal! Det självklara valet om du går i  bloggtankar...

          Blogg.se är nordens största bloggplattform där miljontals bloggar samlas - och det är självklart helt gratis att starta en blogg här! Detta är åtminstone vad blogg.se själva säger men jag föredrar blogg-plattformen blogger.com vilken är en betydligt bättre plattform i min smak och mening... Föresten det är Google som är ägare till blogger för er som inte visste det...

          tisdag 3 januari 2017

          Toppbloggar

          Toppbloggar: Några bloggar som är ibland det mest lästa...

          Lista över dessa toppbloggar:
          Kenzas
          kenzas.se/
          Kenza Zouiten, är en svensk modell, bloggare och entreprenör. Hon driver en personlig blogg, Kenzas, sedan 2006 och är grundare av klädmärket Ivyrevel. Hennes far är från Marocko och hennes mor från Sverige. Hon är född och uppvuxen i Nacka, Stockholms län, men bodde i Marocko från två till sex års ålder. Zouiten har två syskon.

          Blogg - Pernilla Wahlgren
          pernillawahlgren.se/pernillas-blogg
          Pernilla Nina Elisabet Wahlgren, är en svensk sångerska, skådespelare och programledare. Moder till Bianca Ingrosso.


          Magdalena Graafs blogg
          magdalenagraaf.se/
          Magdalena Graaf, är en svensk sångerska, glamourmodell och författare. Hon var mellan 1999 och 2006 gift med fotbollsspelaren Magnus Hedman...

          Kissies blogg
          kissies.se/
          Alexandra Barbara Nilsson, även känd som "Kissie", är en svensk bloggare. Kissie startade sin blogg i januari 2007, och gick i augusti 2009 om Blondinbella som en av de största bloggarna i Sverige med 583 440 läsare i veckan. I början av mars 2011 hade antalet läsare höjts till ca 1 110 000 besökare i veckan, I sin blogg skriver Kissie bland annat om sitt liv, fester och vänner.

          Källa: bloggportalen.

          RSS ATOM