Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


lördag 29 december 2018

Vad säger gud om misshandel?

Finns det något i Bibeln om misshandel makar emellan? Bibeln säger i Kolosserbrevet 3:19 Ni män, älska era hustrur och var inte elaka mot dem.

Har Gud gjort ett uttalande om incest? Bibeln säger i 3 Moseboken 18:6 Ingen får närma sig någon som är av hans eget kött och blod för att lägra henne. Jag är Herren.

Ett nära gudsförhållande kan vara ett skydd mot våld. Bibeln säger i Ordspråksboken 13:2 Vad munnen talar kan ge god näring, men de svekfullas näring är våld.

Ge inte näring åt våld. Bibeln säger i Ordspråksboken 3:29,31 Anstifta inget ont mot din broder, som tror sig bo trygg i din närhet. Avundas inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går.

Den som vaktar sina ord, vaktar sitt liv. Bibeln säger i Ordspråksboken 13:3 Den som vaktar sin tunga räddar livet, den lösmynte råkar i fördärvet.

Våra ord kan skada andra. Bibeln säger i Jakobsbrevet 3:8-10 Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den tackar och lovar vi vår Herre och fader, med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

Gud beskyddar den som är offer för misshandel. Bibeln säger i Psalm 91:1-2,4,9-11 Den som bor i den Högstes skydd och vilar i den Väldiges skugga, han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” Han täcker dig med sina vingar, under dem finner du tillflykt, hans trofasthet är en sköld och ett bålverk. Din tillflykt är Herren, du har gjort den Högste till ditt värn. Inget ont skall drabba dig, ingen olycka komma nära ditt hus. Han skall befalla sina änglar att skydda dig var du än går.
Misshandel

onsdag 11 juli 2018

Frälsaren is back again

Frälsaren: Frälsaren är återuppstånden igen så inlägg kommer inom kort igen efter en stunds vila 😊

fredag 3 mars 2017

Gud och vetenskap

Gud och vetenskap: Kan man tro på både Gud och vetenskap? Javisst! Jag tycker i alla fall inte att det är något större problem att kombinera en hängiven tro på Gud med ett stort intresse för naturvetenskap (men det betyder inte att jag aldrig har brottats med de viktiga, svåra och ibland nödvändiga frågorna).
”Gud

torsdag 2 mars 2017

Frälsningens väg

Frälsningens väg: Frälsningens väg. Det behövs uppenbarligen inte mer än så här från vår sida för att bli frälst, men självklart måste allt vara uppriktigt och ärligt, för Gud lurar man inte.

Begrunda också att rövaren inte var döpt. Han var inte konfirmerad. Han hade inte tagit nattvard. Han hade förmodligen inte gjort någon enda religiös handling på väldigt länge – om alls. Inte hade han varit generös heller, eller lagt pengar i offerkistan. Och ändå blev han frälst! Det är min tolkning av hans liv.

Precis så här är det med den sanna bibliska frälsningens väg. Början på den vägen är att vi måste förstå vårt dåliga utgångsläge. Vi är alla - liksom rövaren - dömda av Guds Lag till evig förtappelse! Sedan kretsar allt runt Jesus och det HAN gjort och gör. Inget hänger på våra goda gärningar eller fromma religiösa handlingar. Allt hänger på att vi HELT gör oss beroende av Jesus istället. Egentligen handlar det om att vi själva blir korsfästa med Jesus - bildligt talat. Vi lämnar över herradömet över hela vårt liv till Jesus och låter honom fortsättningsvis styra hela skutan. Det hela är egentligen så enkelt, att själva enkelheten är det svåra! Det är gratis, men kostar egentligen hela vårt liv! Men begrunda vad du får i slutändan. Lämnar du över allt till Jesus kommer han att hålla dig vid handen resten av livet här på jorden, och sedan ge dig ett evigt liv i evig lycka hos Gud - det lovar Bibeln! Alternativet är att du styr din skuta själv på vatten som du inte har en aning om hur de beter sig, och slutet blir ett evigt mörker - det säger också Bibeln! Vilket väljer du? Jag tvekade inte att välja Jesus när jag fick chansen, och för mig blir det bara allt tydligare att det är den vinnande lotten. Mer om Jesus Kristus kan du läsa under länken.
”Fralsaren

måndag 27 februari 2017

Jesus är Herre

Förr eller senare kommer alla människor att erkänna att Jesus är Herre. Bibeln säger i Filipperbrevet 2:9-11 ”Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

lördag 25 februari 2017

kristus gudomlighet

Paulus vittnar om Kristus gudomlighet. Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:9” Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning...

Jesus visade sin gudomlighet

Jesus visade sin gudomlighet genom sin uppståndelse. Bibeln säger i Markusevangeliet 16:6” Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd.

RSS ATOM