Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 5 juni 2009

Ljus

Ljus


Gud sade "Varde ljus" 1 Mos 1:3f
Ljuset är ljuvligt Pred 11:7
Ni är världens ljus Matt 5:14
Den som gör det onda hatar ljuset Joh 3:20f
Jesus sade: Jag är världens ljus Joh 8:12
Satt till ett ljus för hedningarna Apg 13:47
Gud har lyst upp våra hjärtan 2 Kor 4:6
Ni var mörker, nu är ni ljus Ef 5:8f
Gud är ljus, vandra i ljuset 1 Joh 1:5f
Det nya jerusalems ljus Upp 21:23f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM