Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 28 augusti 2009

Girighet

Girighet


Var klok nog att avstå Ords 23:4f
Akta er för all slags girighet Luk 12:15f
Giriga ska inte ärva Guds rike 1 Kor 6:10
Döda girighet, som är avgudadyrkan Kol 3:5
Ska vara fri från penningbegär 1 Tim 3:3
Kärlek till pengar är en rot till allt ont 1 Tim 6:10
Lev inte för pengar Hebr 13:5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM