Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 27 november 2009

Konflikter

Konflikter


Som att öppna en dammlucka Ords 17:14
Heder åt den som avstår från kiv Ords 20:3
Om en furste blir vred på dig Pred 10:4
Saliga de som skapar frid Matt 5:9
Om din broder har begått en synd Matt 18:15f
Löna inte ont med ont Rom 12:17f
Låt inte solen gå ner över er vrede Ef 4:26
Varifrån kommer strider och tvister? Jak 4:1

fredag 20 november 2009

Jämlikhet

Jämlikhet


Herren har gjort både rik och fattig Ords 22:2
En är er Mästare och ni är alla bröder Matt 23:8
Gud gör inte skillnad på människor Apg 10:34f
Ingen skillnad mellan jude och grek Rom 10:12
Inte jude eller grek, man och kvinna Gal 3:28
Kan inte tro på Jesus och diskriminera Jak 2:1f

torsdag 12 november 2009

Hämnd

Hämnd


Vänta på Herren, han ska hjälpa dig Ords 20:22
Vänd andra kinden till Matt 5:39f
Älska era ovänner och be för dem Matt 5:44
Hämnas inte, ge rum för domen Rom 12:19f
Löna inte ont med ont, utan välsigna 1 Petr 3:9

fredag 6 november 2009

Hyckleri

Hyckleri


Kärleksläppar med ondska i hjärtat Ords 26:23f
Gör inte gott för att bli sedda Matt 6:1f
Jesus varnar för fariseerna Matt 23:1f
Fariseernas surdeg, hyckleriet Luk 12:1f

torsdag 5 november 2009

Hunger

Hunger


Hungernöden i samaria 2 Kung 6:25f
De ropade till Herren i sin nöd Ps 107:5f
De flitigas hunger blir mättad Ords 13:4
Bryt ditt bröd åt den hungrige Jes 58:7
Jag var hungrig och ni gav mig Matt 25:35
De ska aldrig mer hungra Upp 7:16

onsdag 4 november 2009

Hopp

Hopp


Jag vill ge er en framtid och ett hopp Jer 29:11
I hoppet är vi frälsta Rom 8:24f
Det saliga hoppet, Jesu ankomst Tit 2:13
Ett tryggt och säkert själens ankare Hebr 6:19
Födda på nytt till ett levande hopp 1 Petr 1:3
Alltid beredd att förklara sitt hopp 1 Petr 3:15
Den som har detta hopp renar sig 1 Joh 3:3

RSS ATOM