Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 28 augusti 2009

Girighet

Girighet


Var klok nog att avstå Ords 23:4f
Akta er för all slags girighet Luk 12:15f
Giriga ska inte ärva Guds rike 1 Kor 6:10
Döda girighet, som är avgudadyrkan Kol 3:5
Ska vara fri från penningbegär 1 Tim 3:3
Kärlek till pengar är en rot till allt ont 1 Tim 6:10
Lev inte för pengar Hebr 13:5

måndag 24 augusti 2009

Gemenskap

Gemenskap


Alla hade allting gemensamt Apg 2:42f
Kallad till gemenskap med Jesus 1 Kor 1:9f
Kroppen är en, har många lemmar 1 Kor 12:12f
Var ett i själ och sinne Fil 2:2f
Om vi vandrar i ljuset 1 Joh 1:3f

tisdag 18 augusti 2009

Foto på Jesus

Jesus Kristus på bild...


”Jesus
Fotot här ovan är känt världen över. Det togs under Koreakriget 1950 under en bombräd mot Nordkorea.
Det var en av piloterna i ett amerikanskt B-29 plan som plötsligt blev överraskad av ett vitt ljus bland molnen.
Även om piloten inte kunde urskilja några detaljer i ljusskenet, så tog han ett fotografi. När filmen framkallats, så framträdde Jesu ansikte tydligt bland bombplanen.
Det är naturligtvis svårt att förstå varför denna uppenbarelse av Jesus kom vi detta tillfälle. Kanske Jesus ville ge en tankeställare inför krigets fasor och dödandet av människor? Frågan står där obesvarad.

Jag tyckte det kunde vara roligt att ta med detta fotot! Det var en god vän på nätet som gav mig detta fina foto på Jesus, så jag tänkte jag kunde dela med mig av detta foto till er andra, hoppas ni tycker om det.

När vi ändå är inne på Jesus, skall ni få ett bonusfoto av vår käre frälsare.
”Jesus
Både fotot och berättelsen som vi fick del av var verkligen intressant och vi återger här berättelsen, tillsammans med fotot.
På fotot ser man en svensk missionärsfamilj. Det är tagit i Kongo, där familjen var verksam. I faderns knä sitter deras lilla flicka, som dog en kort tid efter det att fotot hade tagits. Då föräldrarna återvänt till Sverige och framkallat filmen såg man att på den plats där den lilla flickan satt, kunde man se ett ansikte. Man tyckte sig ana Jesu ansikte, som det framställts på målningar som gjorts av honom. Då föräldrarna ser detta upplever de det som en tröst i sin sorg efter dottern.

Kvalitén på fotot är inte bra, vi får tänka på att det är gammalt. En del som betraktar fotot ser kanske till en början bara Jesusansiktet, andra kanske bara flickan. Till hjälp kan vi nämna att flickan har en vit klänning, med en ärm som verkar sluta vid armbågen.
Flickan har en stor vit mössa på huvudet och under den ser man nederdelen av ett starkt skuggat ansikte. Detta är nästan helt skuggat och svart på fotot. Den vita mössan å andra sidan motsvarar pannan på Jesusbilden och man ser hans ansikte, något snett framifrån.
Till höger om flickan och mellan modern är det något slags buskage som på fotot framträder som håret på Jesus. Vi hoppas att Du kan se både flickan och Jesu ansikte.

fredag 14 augusti 2009

Föräldrar

Föräldrar


Hedra din far och mor 2 Mos 20:12
Förbannad den som föraktar dem 5 Mos 27:16
Bevara din fars och mors bud Ords 6:20f
Lyssna till dem, låt dem vara glada Ords 23:22f
Ni barn, lyd era föräldrar Ef 6:1f

Föräldraskap


Du ska inskärpa Ordet hos barnen 5 Mos 6:7
Barnen skall lära sig frukta gud 5 Mos 31:13
Fostra din son, vålla inte hans död Ords 19:18
Vänj den unge vid vägen Ords 22:6
Fostra din son och han gern glädje Ords 29:17
Föräldrar skall spara åt sina barn 2 Kor 12:14
Reta inte upp utan fostra i Herren Ef 6:4
Ska ta väl hand om sin familj 1 Tim 3:4, 5:8.

onsdag 12 augusti 2009

Försoning

Försoning


- Försoning med gud


Försonade med Gud genom Jesu död Rom 5:10f
Gud har försonat, låt försona er 2 Kor 5:18f
Ni har kommit nära genom Kristi blod Ef 2:13f
Försonat allt genom blodet på korset Kol 1:20f
Jesus är försoningen för våra synder 1 Joh 2:2
I kärlek sänt sin son till försoning 1 Joh 4:10

- Försoning med människor


Om din broder har något emot dig Matt 5:23f
Gå och ställ honom till svars Matt 18:15f
Mose försökte få dem att bli sams Apg 7:26
Kristus rev ner skiljemuren Ef 2:14f

måndag 10 augusti 2009

församlingsledare

församlingsledare


Israels herdar och den rätte herden Hes 34
Älskar du mig? För mina får på bete Joh 21:15f
En församlingsledares egenskaper 1 Tim 3:1f
Goda äldste är värda dubbel heder 1 Tim 5:17
Mer om karaktär och egenskaper Tit 1:6f
De vakar över era själar Hebr 13:17
Lärare ska få en strängare dom Jak 3:1
Var herdar och vaka över Guds hjord 1 Petr 5:2f

fredag 7 augusti 2009

Förolämpningar

Förolämpningar


Tanklösa ord kan hugga som svärd Ords 12:18
Hån mot den fattige träffar skaparen Ords 17:5
Saliga ni som hånas för kristi skull Matt 5:11
Den som säger "dåre" är skyldig Matt 5:22
Tungan är en eld Jak 3:6f
Löna inte skymf med skymf, välsigna 1 Petr 3:9f

onsdag 5 augusti 2009

Förnöjsamhet

Förnöjsamhet


Sinnesro ger kroppen liv Ords 14:30
Bättre knapphet och gudsfruktan Ords 15:16
Var klok nog att avstå från girighet Ords 23:4f
Varken fattigdom eller rikedom Ord 30:8
Bättre en handfull ro än två med möda Pred 4:6
Jag har lärt mig att vara nöjd Fil 4:11
Ett förnöjt sinne är stor vinning 1 Tim 6:6f

söndag 2 augusti 2009

Förmaning

Förmaning


Tillrättavisa så du inte bär på synd 3 Mos 19:17
Som en guldring är en vis förmanare Ords 25:12
Era ledare i Herren förmanar er 1 Tess 5:12
Gå inte hårt fram, tala som till en far 1 Tim 5:1f

lördag 1 augusti 2009

Förföljelse

Förföljelse


Saliga de som blir förföljda Matt 5:10f
Glada att de ansetts värdiga att lida Apg 5:41
Alla som vill leva rättfärdigt i kristus 2 Tim 3:12
Mose ville hellre bli illa behandlad Hebr 11:25f
Kristus efterlämnade ett exempel 1 Petr 2:21f

RSS ATOM