Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 3 juni 2009

Tas emot genom tro

Tas emot genom tro


Var och en som tror på sonen Joh 3:16
Den som hör mitt ord och tror Joh 5:24
Genom tron har ni liv i hans namn Joh 20:31
Vi har förklarats rättfärdiga av tro Rom 5:1
Den som bekänner och tror blir frälst Rom 10:9
Ta emot ordet som kan frälsa era själar Jack 1:21
Den som tror är född av gud 1 Joh 5:1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM