Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


lördag 3 augusti 2013

Frälsning?

Frälsning
Frälst betyder "räddad": räddad från att bli dömd och gå evigt förlorad för sina synders skull.

Varför behöver jag bli frälst?
Bibeln säger att "Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud" (Romarbrevet 3:23). Synd kan vara vad som helst som är fel inför Gud. Vi måste bli förlåtna för våra synder, för syndens konsekvens är död och dom (Romarbrevet 6:23">), och evig förtappelse.

Hur blir jag frälst?
Gud vill rädda oss från domen, därför sände han Jesus till världen som ett försoningsoffer mellan Gud och människan. Jesus, som själv var utan synd, tog villigt på sig straffet för våra synder och dog på korset den död som vi själva förtjänar för vår synd. Endast tron och bekännelsen till Jesu död och uppståndelse kan ge förlåtelse för våra synder och rädda oss från syndens dom. Hur vet man då att man verkligen är frälst? Vad måste man göra och hur går man till väga? Här följer fem steg som du måste följa för att bli frälst...

Steg 1: TRO
Att tro på Gud betyder att förtrösta och lita på honom. Gud vill att vi skall tro på honom, och veta att han är god och älskar oss. Han vill inget hellre än att ge oss ett nytt liv. Att tro handlar också om att tro på Gud utan att kanske ha sett honom med sina ögon. Men du lär känna honom genom den Helige Ande och genom bön och att läsa Bibeln, som är Guds ord.

Steg 2: BEKÄNNELSE
Ingen människa är fullkomlig, alla har vi gjort fel och syndat mot Guds vilja, och det är just synden som skiljer oss ifrån gemenskap med Gud. Den enda vägen till gemenskap med Gud är att göra upp med sin synd. Bibeln säger att om vi bekänner att vi har gjort fel, syndat, så förlåter Gud oss (1 Johannesbrevet 1:9). Det är möjligt på grund av Jesu död på korset, och det är tron och bekännelsen till detta som räddar dig från att gå evigt förlorad: "Ty om Du med sin mun bekänner att Jesus är Herre, och i Ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då skall Du bli räddad" (Romarbrevet 10:9).

Steg 3: OMVÄNDELSE
Att omvända sig betyder att man gör sinnesändring och att man är villig att ändra levnadssätt. Gud älskar dig och vill ge dig ett bättre liv. Han är villig att förvandla ditt liv, om du är beredd att lämna det som är fel inför Gud, din synd. Gud kommer kanske att be dig att ge upp och lämna vissa saker som inte behagar honom och som ligger i vägen för hans plan för ditt liv. Men när du lyder Gud och lämnar det som är fel så kommer du få så mycket mer av Gud.

Steg 4: DOP
Det är inte dopet i vatten som frälser dig, utan din tro och bekännelse till Jesus. Men dopet är ett viktigt tecken på att du vill lämna ditt gamla liv som du levde utan Gud, för att leva ett "nytt liv" tillsammans med Honom!

Steg 5: TAG EMOT HELIG ANDE
När Jesus lämnade jorden så lovade han att sända sin Ande till de kristna. Den helige Ande kommer in i ditt liv när du blir en kristen. Den helige Ande kallas också för "Hjälparen", och det är genom hans hjälp som vi förmår att leva ett gott kristet liv. Gud vill fylla oss med sin Ande så att vi kan leva i de underbara gåvor som Gud vill ge till oss, t.ex gåvan att tala i tungor och att höra Guds röst.

RSS ATOM