Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


tisdag 2 juni 2009

Uppståndelse, uppväckande.

Uppståndelse, uppväckande.


Då ska mitt kött skåda gud Job 19:26
De som sover i mullen ska vakna Dan 12:2f
Jesus har uppstått som han har sagt Matt 28:6
Alla i gravarna ska höra hans röst Joh 5:28f
Jesus är uppståndelsen och livet Joh 11:25
Kristus har uppstått som den förste 1 Kor 15:20f
Det uppstår en andlig kropp 1 Kor 15:44
Han ska uppväcka oss med Jesus 2 Kor 4:14
Detta är den förste uppståndelsen Upp 20:6

Mer att läsa:


I GT:
1 Kung 17:22; 2 Kung 4:35, 2 Kung 13:21; Jes 26:19; Dan 12:2.

I NT:
Apg 2:24,31-32, Apg 5:30, Apg 10:40-41, Apg 13:30,34,37; Rom 1:4, Rom 6:4,9; 1 Kor 15:4, 12-28.

Andra i NT: Jairos dotter Matt 9:18-26; Mark 5:21-43; Luk 8:40-56, änkans son Nain Luk 7:11-17, Lasaros Joh 11:1-44, Dorkas Apg 9:36-42, allmänt: Joh 5:21,25-29, 6:39-40,44,54; Apg 23:6,8; 1 Kor 15:12-58.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM