Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


måndag 6 juli 2009

Ansvar

Ansvar


Att skylla på Herren Ords 19:3
Väktarens ansvar att varna Hes 13:1f
Förvaltaren måste visa sig pålitlig 1 Kor 4:2
Vi måste alla stå inför Kristi domstol 2 Kor 5:10
Var och en skall bära sin egen börda Gal 6:5
Det människan sår skall hon skörda Gal 6:7f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM