Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 12 augusti 2009

Försoning

Försoning


- Försoning med gud


Försonade med Gud genom Jesu död Rom 5:10f
Gud har försonat, låt försona er 2 Kor 5:18f
Ni har kommit nära genom Kristi blod Ef 2:13f
Försonat allt genom blodet på korset Kol 1:20f
Jesus är försoningen för våra synder 1 Joh 2:2
I kärlek sänt sin son till försoning 1 Joh 4:10

- Försoning med människor


Om din broder har något emot dig Matt 5:23f
Gå och ställ honom till svars Matt 18:15f
Mose försökte få dem att bli sams Apg 7:26
Kristus rev ner skiljemuren Ef 2:14f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM