Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 26 februari 2010

Det heligaste Gudsnamnet

JHWH var det heligaste Gudsnamnet på hebreiska som till slut inte fick uttalas högt.


Därför vet man faktiskt inte hur det uttalades, eller vilka vokaler som skulle finnas med, men det flesta tror att det borde vara Jehovha ungefär, eller kanske med ett sch ljud Jaschvhe.
Översatt till svenska handlar det om vara - är , Guds eviga o heliga nu. När Mose får kallelsen att gå till Farao frågar han efter Guds namn (2 Mos 2-4) och får svaret : Jag är den jag är eller, : Jag är den som är.
Varandets ursprung Den som är = JHWH.

Sedan har kristen tradition velat koppla JHWH till något med Jesus till exempel Jeschu Hanozri W(u)melech Hajehudim och det är ett sätt att ge något gammalt en ny betydelse, och man kanske har sett en profetisk uppfyllelse av det gamla JHWH när J står för Jesus.

onsdag 24 februari 2010

Vad betyder INRI?

INRI:


I våra kyrkor, som förvaltar den västliga latinska traditionen, brukar krucifixen ofta vara försedda med en skylt med begynnelsebokstäverna i den latinska texten, INRI, som är en förkortning för Iesus Nazarenus Rex Judaeorum. Det är en gammal sed att endast använda denna förkortning på fyra bokstäver. Att hela texten återges är mycket ovanligt.

tisdag 23 februari 2010

Vad betyder JHWH?

JHWH:


Jeschu Hanozri W(u)melech Hajehudim. Om vi då tar de fyra begynnelsebokstäverna får vi JHWH, vilket är det s.k. tetragrammet, alltså det heliga outtalbara gudsnamnet.

fredag 19 februari 2010

Köttet

KöttetAnden är villig men köttet är svagt 26:41
Anden ger liv, köttet är till ingen nytta Joh 6:63
Vår gamla människa är korsfäst Rom 6:6f
I mitt kött bor inte något gott Rom 7:18f
Köttets sinne är fiendskap mot Gud Rom 8:7f
Om ni lever efter köttet dör ni Rom 8:13
Jag tvingar min kropp till lydnad 1 Kor 9:27
Vandra i anden, inte köttets begär Gal 5:16f
Den som sår i köttet skördar undergång Gal 6:8

RSS ATOM