Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 30 september 2009

Tack min Gud

Tack min Gud


Tack min Gud för vad som varit
Tack för allt som du beskär
Tack för tiderna som farit
Tack för stund som inne är
Tack för ljusa varma vårar
Tack för mörk och kulen höst
Tack för redan glömda tårar
Tack för friden i mitt bröst

Tack för vad du uppenbarat
Tack för vad jag ej förstår
Tack för bön, som du besvarat
Tack för vad jag icke får
Tack för livets hemligheter
Tack för hjälp i nödens stund
Tack för nåd, som ingen mäter
Tack för blodets fridsförbund

Tack för himmel blå i livet
Tack för moln du stött där på
Tack för solljus, av dig givet
Tack för mörkret likaså
Tack för prövningar och strider
Tack för hopp, som uppfyllts väl
Tack för dagen, som framskrider
Tack för hopp som slagit fel

Tack för rosorna vid vägen
Tack för törnet ibland dem
Tack för resta himlastegen
Tack för evigt tryggt hem
Tack för kors och tack för plåga
Tack för himmelsk salighet
Tack för stridens klara låga
Tack för allt i evighet

måndag 28 september 2009

Gästfrihet

Gästfrihet


Abraham besöks av Herren 1 Mos 18:1f
Jag öppnade mina dörrar mot vägen Job 31:32
Var ivriga att visa gästfrihet Rom 12:13
Somliga har fått änglar till gäster Hebr 13:12

fredag 25 september 2009

Guds vilja

Guds vilja


Herrens vilja ska ha framgång i Jesus Jes 53:10
Ske inte min vilja utan din Luk 22:42
Den som vill göra hans vilja ska förstå Joh 7:17
Om någon gör hans vilja, lyssnar han Joh 9:31
Nytt sinne så att ni finner Guds vilja Rom 12:2
Ber att ni får kunskap om hans vilja Kol 1:9
Guds vilja är att ni helgas 1 Tess 4:3f
Var glada, be oavbrutet, tacka Gud 1 Tess 5:16f
Gud vill att alla skall bli frälsta 1 Tim 2:4
Uthållighet för att göra Guds vilja Hebr 10:36
Att lida efter Guds vilja 1 Petr 4:19
Den som gör Guds vilja har evigt liv 1 Joh 2:17

söndag 20 september 2009

Guds rike

Guds rike


Ett rike som aldrig skall förstöras Dan 2:44
Omvänd er. himmelriket är nära Matt 3:2
Himmelriket tillhör de fattiga i anden Matt 5:3
Liknelser om himmelriket Matt 3:1f
Omvänd er och bli som barn Matt 18:3
Guds rike är mitt ibland erLuk 17:21
Mitt rike är inte av den här världen Joh 18:36
Består i rättfärdighet, frid och glädje Rom 14:7
Inga orättfärdiga får ärva Guds rike 1 Kor 6:9f

onsdag 16 september 2009

Gudsfruktan

Gudsfruktan


Den som fruktar Herren får ledning Ps 25:12
Han gläds åt dem som fruktar honom Ps 147:11
Innebär att hata det onda Ords 8:13
Innebär början till vishet Ords 9:10
Ger tryggt fäste och tillflykt Ords 14:26
Prisas ska den som fruktar Herren Ords 31:30
Frukta Gud och håll hans bud Pred 12:13
Jag ser till den som fruktar mitt ord Jes 66:2
Frukta honom som kan fördärva Matt 10:28
Vi vet vad det är att frukta Herren 2 Kor 5:11
Gudsfruktan är nyttig, har löfte om liv 1 Tim 4:8
Ett sken av gudsfruktan är utan kraft 2 Tim 3:5

lördag 12 september 2009

Goda gärningar

Goda gärningar


Låt människor se era goda gärningar Matt 5:16
Men gör dem inte för att bli sedda Matt 6:1f
Inte frälsta på grund av gärningar Ef 2:9
Men skapade till goda gärningar Ef 2:10
Fylld av iver att göra goda gärningar Tit 2:14
Gör gott, det har Gud behag till Hebr 13:16
Tron är död utan gärningar Jak 2:17f
Gärningarna följer dem in i himlen Upp 14:13

torsdag 10 september 2009

Jesus är Messias

Jesus är Messias


Simon Petrus är den som först bekänner att Jesus är Messias (Markusevangeliet 8:29).

Messias (hebreiska: מָׁשִיַח, Mašíaḥ, arameiska: משיחא, arameiska/syriska: ܡܫܺܝܚܳܐ, Məšîḥā; arabiska: المسيح‎, al-Masīḥ) titel med betydelsen "smord"/"den smorde" eller "den [gudomligt] utvalde".

Inom judendomen är Messias en mänsklig ättling till kung David, som skall återupprätta Davids rike och skapa världsfred. Kristna tror att Jesus Kristus är den väntade Messias. Ordet Kristus (grekiska: Χριστός, Khristós, "smord") är en bokstavlig översättning av ordet Mašíaḥ.

I Tanakh används termen Messias först om den israelitiske kungen och översteprästen. Under trycket av de olyckor som drabbade Israel (Nordrikets undergång och den babyloniska fångenskapen) knöts eskatologiska förhoppningar till en kommande kung och räddare. Messias tid skulle bli tiden för Guds rike. Förhoppningarna knöts inte enbart till en person utan även till en ny tidsålder, med räddning ur nöden och fullkomlig rättvisa. Gång på gång utlovade profeterna Messias ankomst.

Enligt kristen tro har detta löfte gått i uppfyllelse med Jesus Kristus. I Nya Testamentet är "Messias" Jesu vanligaste hederstitel, trots att han själv aldrig sägs bruka ordet om sig själv (däremot Människosonen och Sonen). I Uppenbarelseboken förekommer även titeln Lejonet av Juda stam.

måndag 7 september 2009

Glädje

Glädje


Glädje i Herren är er starkhet Neh 8:10
Du är glädje, mer än vinet gör Ps 4:8
Inför ditt ansikte mättas jag av glädje Ps 16:11
De ödmjuka får större glädje i Herren Jes 29:19
Ditt ord blev mitt hjärtas fröjd Jer 15:16
Guds rike består i glädje i Anden Rom 14:17
Gläd er alltid i Herren Fil 4:4
Obeskrivlig, himmelsk glädje i Jesus 1 Petr 1:8
Glädjen vid Lammets bröllop Upp 19:7

Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road, det är en positiv känsla. Människor uttrycker ofta glädje genom att le.
Motsatsen till glädje kan vara sorg och vrede.

fredag 4 september 2009

Vad betyder frälsare?

Vad betyder frälsare?


Frälsare? Ordet frälsare betyder räddare, befriare.

Vi har även ett annat ord för frälsare och befriare och det är "Redeemer"


Klicka för att se christ redeemer statue in rio de janeiro, brazil. Den statyn har jag alltid älskat mycket! Synd bara att den ligger på andra sidan atlanten.
christ redeemer statue

Cristo Redentor (Kristus frälsaren) är namnet på den mycket välkända kristusstaty som är belägen på det 710 meter höga berget Corcovado, och som blickar ut över staden Rio de Janeiro i Brasilien. Den är förutom symbol för kristendomen ett kännetecken för såväl Rio de Janeiro som för Brasilien. Statyn är 38 meter hög och väger 700 ton.

I mitten av 1850-talet väcktes idén om statyn då den katolske prästen Pedro Maria Boss ansökte om finansiering av prinsessan Isabella för byggnationen av ett stort religiöst monument. Ansökan avslogs dock 1889 av staten, då Brasilien genomgick en sekulariseringsprocess som skiljde stat och kyrka åt.

Ett andra förslag för upprättandet av ett stort landmärke i form av en staty gjordes 1921 av Rio de Janieros ärkestift. Det organiserades en tillställning under namnet Semana do Monumento (Monumentveckan) för att samla in donationer. Olika förslag på utformningar av statyn fanns, bland annat det kristna korset, en staty av Jesus med en jordglob i handen samt en piedestal som skulle symbolisera världen. Slutligen föll valet på en kristusstaty med frälsaren som står med öppna armar för att visa sin kärlek till människorna.

Monumentet är till del byggt av Skånska Cement och betongen i fundamentet kommer från Limhamn, Malmö. Ytskiktet är gjort av täljsten.

Invigningen ägde rum 12 oktober 1931.

Cristo Redentor röstades den 7 juli 2007 fram till ett av världens sju nya underverk efter en röstning som pågått i sex år där 100 miljoner människor röstade.

onsdag 2 september 2009

Jaguar, leopard eller gepard?

Jaguar, leopard eller gepard?


Jaguaren, leoparden och geparden - tre stora, vackra kattdjur med fläckig päls. Men, hur ser man skillnad på dem!?
Tips! Om ni vill lära er skillnaden mellan dessa kattdjur? Så läs bara om pälsen.

1. Fakta om Jaguar.


Jaguar (Panthera onca) är det största kattdjuret på den amerikanska kontinenten och förekommer i de tropiska delarna av Nord- Central- och Sydamerika.

Jaguarer som lever i regnskogen är oftast mindre och har mörkare färg än deras släktingar som lever på savanner eller i sumpområden. Jaguaren är större än både geparden och leoparden.

Jaguarer och pumor förekommer ofta i samma utbredningsområde. I dessa regioner jagar pumor huvudsakligen mindre djur i närheten av vatten för att undvika konkurrensen med jaguaren. Dessa två kattdjur tar skilda vägar och angriper inte varandra.

Jaguaren finns i Central- och Sydamerika, från södra USA till Patagonien. De största jaguarerna finns i Mato Grosso i Brasilien. I historisk tid fanns de till och med i sydvästra Nordamerika, men blev med människans utbredning allt mer sällsynta och dog ut omkring 1950. Jaguarer föredrar regnskogen men förekommer även i buskland med färre träd.

Jaguaren har en kroppslängd på mellan 112 till 185 centimeter och en mankhöjd på mellan 68-76 centimeter. Honan väger mellan 46 och 91 kilogram och hanen väger mellan 57 och 113 kilogram. Svansens längd ligger mellan 45 och 75 centimeter. Till utseendet är jaguaren gulbrun eller lite rödaktig med svarta oregelbundna fläckar, och liknar därmed arten leopard, som förekommer i Gamla världen.

Jaguarpäls
Jaguarens päls är täckt av oregelbundna ringar. De största ringarna har en eller flera små svarta prickar inuti sig.

2. Fakta om Leopard.


Leoparden(Panthera pardus) är ett av de fyra stora kattdjuren av släktet Panthera. Storleken varierar kraftigt, från 1 m till nästan 2 m, vikten mellan 30-70 kg. Honan är normalt mindre än hanen, omkring 2/3 av hanens storlek.

De flesta leoparder är orange-gul färgade med svarta fläckar, men teckningen varierar mycket. Fläckarna är oftast mindre runt och på huvudet, är större och med ett ljusare centrum på kroppen. Förutom vissa skillnader i kroppsbyggnad är de enklaste sättet att skilja en leopard från en jaguar i bild att veta att jaguarens fläckar har ytterligare en svart fläck i det ljusa i varje fläck. Jaguaren har också en kraftigare kroppsbyggnad, mest synlig i det större huvudet. I naturen är det inte så svårt att urskilja en jaguar från en leopard eftersom de bebor skilda kontinenter.

Den svarta pantern, eller panter, är i själva verket en leopard som har två recessiva gener för det svarta fältpigmentet melanin. Det skapar en svart päls där man bara anar fläckarna svagt, till skillnad från de mer vanliga gulfärgade leoparderna. Denna kombination är ovanlig men kallas melanism, och förekommer också bland andra kattdjur.

Namnet leopard är sammanlänkat med den äldre föreställningen om en separat, stor och svart kattart - pantern. Leoparden troddes vara en hybrid mellan lejon och panter, varför den fick ett namn som bestod av en del från vardera - leo och pardus.

Trots sin storlek är detta huvudsakligen nattaktiva rovdjur svårt att studera i det vilda. Den som önskar se leoparder i det fria bör uppsöka någon av de reservat som har starka populationer - Sabi Sand Private Game Reserve i Sydafrika, Yala National Park (Sri Lanka) eller Wilpattu National Park (också Sri Lanka) och även Serengeti i Tanzania (Östafrika) är välkända leopardplatser.

Leopardpäls
Leopardens päls är också täckt av ringformade fläckar. Dessa fläckar saknar dock svarta mittprickar.

3. Fakta om Gepard.


Geparden(Acinonyx jubatus) är den enda arten kattdjur i underfamiljen Acinonychinae, släktet Acinonyx, och har även kallats jaktleopard. Det är ett kattdjur som skiljer sig från andra arter i vissa betydande avseenden. Den kan inte dra in klorna på samma sätt som andra kattdjur, och dess kropp påminner mest om ett hunddjur. Den har även runda pupiller olikt övriga kattdjur.

Arten finns från Afrika till Mellanöstern och Asien, och det finns flera underarter. Tidigare fanns geparden i hela Afrika med undantag av skogrika områden i kontinentens centrum men idag förekommer arten bara söder om Sahara. Beståndet i Asien är nästan utdött.

Geparden är det nu levande snabbaste däggdjuret och kan korta sträckor springa i upp till 120 km/h. Den är ett rovdjur som mest jagar antiloper, men kan i sällsynta fall till och med fälla zebror. En av deras farligaste fiender är lejonet, som mest brukar sikta in sig på att krossa gepardens huvud. Geparden brukar få upp till 3-4 ungar per kull.

Geparden är mindre än de stora fläckiga kattdjuren (av vilka den bara delar utbredningsområde med leoparden), endast 1,3 meter lång, och har "tårränder", dvs en mörk rand under ögat och regelbundna fläckar. Den mörka randen under och runt ögat är till för att dämpa solljuseet så att geparden inte blir bländad då den främst jagar under dagen.

Geparden har långa, tunna ben och en smal kropp. Den liknar mer en vinthund än andra kattdjur. Huvudet är litet och runt och svansen är lång. Geparden är ett av få kattdjur som inte kan dra in sina klor utan alltid har dem framme. Mankhöjden är 80 cm och vikten hos vuxna djur är runt 60 kg.

Gepardpäls
Geparden päls täcks av ganska små prickar. Prickarna är relativt jämna i storleken och de är inte ringformade.

Gepard.

tisdag 1 september 2009

Givande

Givande


Ge villigt, Herren skall välsigna dig 5 Mos 15:10
Den ene strör ut och får ändå mer Ords 11:24f
Ge åt den som ber dig Matt 5:42
Blås inte i trumpet när du ger Matt 6:2f
Ge och du ska få Luk 6:38
Dela ut gåvor utan baktankar Rom 12:8
Jesus var rik men blev fattig för oss 2 Kor 8:9f
Gud älskar en glad givare 2 Kor 9:7f

RSS ATOM