Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 3 juni 2009

Frälsningsvisshet

Frälsningsvisshet


Den som kommer ska jag inte kasta ut Joh 6:37
Ingen ska rycka dem ur min hand Joh 10:28
Anden vittnar att vi är Guds barn Rom 8:16
Låt oss gå fram i full trosvisshet Hebr 10:22
Då vet vi att vi är sanningen 1 Joh 3:19
Ni ska veta att ni har evigt liv 1 Joh 5:13
Dess ord är trovärdiga och sanna Upp 21:5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM