Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 15 juli 2009

Auktoritet

Auktoritet


Jesus talade med auktoritet Matt 7:29
Han gav dem makt över onda andar Luk 9:1
Ledaren ska vara som tjänaren Luk 22:26
Apostelns fullmakt att bygga upp 2 Kor 13:10
Rätta er efter era ledare Hebr 13:17

1 kommentar:


RSS ATOM