Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 24 juli 2009

Frihet

Frihet


Frihet för de fångna Luk 4:18f
Sanningen ska göra er fria Joh 8:31f
Fri från syndens och dödens lag Rom 8:2
Där Herrens Ande är, där är frihet 2 Kor 3:17
Låt er inte tvingas in under slavoket Gal 5:1
Kallade till frihet under ansvar Gal 5:13

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM