Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


lördag 1 augusti 2009

Förföljelse

Förföljelse


Saliga de som blir förföljda Matt 5:10f
Glada att de ansetts värdiga att lida Apg 5:41
Alla som vill leva rättfärdigt i kristus 2 Tim 3:12
Mose ville hellre bli illa behandlad Hebr 11:25f
Kristus efterlämnade ett exempel 1 Petr 2:21f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM