Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


tisdag 30 juni 2009

Barn

Barn


Barn är en Herrens gåva Ps 127:3f
Du såg mig när jag var ett foster Ps 139:16
Barnbarn är det gamlas krona Ords 17:6
Den unges gärningar och karaktär Ords 20:11
Vem är störst i himmelriket? Matt 18:1f
Se till att ni inte föraktar de små Matt 18:10
Låt barnen komma till mig Mark 10:14f

måndag 29 juni 2009

Hämd

Hämd


Vänta på Herren, han ska hjälpa dig Ords 20:22
Vänd andra kinden till Matt 5:39f
Älska era ovänner och be för dem Matt 5:44
Hämnas inte, ge rum för domen Rom 12:19f
Löna inte ont med ont, utan välsigna 1 Petr 3:9

söndag 28 juni 2009

Avund

Avund


Du ska inte ha begär 2 Mos 20:17
Bli inte upprörd, avundas inte Ps 37:1f
Avund är röta i benen Ords 14:30
Låt inte ditt hjärta avundas Ords 23:17
Liknelsen om vingårdsarbetarna Matt 20:1f
Liknelsen om den återfunne sonen Luk 15:28f
Kärleken avundas inte 1 Kor 13:4
Låt oss inte utmana eller avundas Gal 5:26

lördag 27 juni 2009

Evangelium - Evangelisation

Evangelium


Skall förkunnas för alla folk Matt 24:14
Evangeliet om Jesus Kristus Mark 1:1
Omvänd er och tro på evangelium Mark 1:15
Ska predikas för hela skapelsen Mark 16:15
Jesus smord till att predika Luk 4:18
Evangelium, befrielse, stor glädje Apg 8:4f
Vittna om guds nåderika evangelium Apg 20:24
Guds kraft som frälser den som tror Rom 1:16f
Född till liv genom evangeliet 1 Kor 4:15
De ljus som strålar från evangeliet 2 Kor 4:4
Beredskap genom fridens evangelium Ef 6:15

Evangelisation


Den som vinner själar är vis Ords 11:30
De som fört många till rättfärdighet Dan 12:3
Jag ska göra er till människofiskare Matt 4:19
Be skördens Herre om fler arbetare Matt 9:38
Andreas förde Petrus till Jesus Joh 1:40f
Mitt hjärtas bön är att de blir frälsta Rom 10:1
Jag är allas tjänare för att vinna fler 1 Kor 9:19f
Frälsa genom att rycka dem ur elden Jud v23

fredag 26 juni 2009

Stöld

Stöld


Du ska inte stjäla 2 Mos 20:15
Förbannelsen över den som stjäl Sak 5:3f
Judas var tjuv och tog ur kassan Joh 12:6
Tjuvar skall inte ärva Guds rike 1 Kor 6:10
Sluta stjäla, arbeta istället Ef 4:28

torsdag 25 juni 2009

Djur

Djur:


Människan skall råda över djuren 1 Mos 1:26
Tillåtna som föda för människan 1 Mos 9:3
Barmhärtighetslagar 5 Mos 22:4f
Både människor och djur hjälper du Ps 36:7
Guds omsorg om djuren Ps 104:10f
Den rättfärdige och hans boskap Ords 12:10
Inte en sparv är glömd oss gud Luk 12:6

onsdag 24 juni 2009

Bekännelse

Bekännelse - Bekännelse till Kristus:


Bekänn mig inför människor Matt 10:32
Bekänn att Jesus är Herren Rom 10:9
Håll fast vid hoppets bekännelse Hebr 10:23
Den som bekänner förblir i Gud 1 Joh 4:15

Bekännelse - Bekännelse av synd:


Jag vill bekänna, då förlät du mig Ps 32:5
Bekänn och få barmhärtighet Ords 28:13
far jag har syndat mot himlen Luk 15:18f
De som trodde bekände öppet Apg 19:18
Bekänn för varandra och be Jak 5:16
Om vi bekänner, förlåter han 1 Joh 1:9

tisdag 23 juni 2009

Avgudadyrkan

Avgudadyrkan


Du skall inte tillbe bildstoder 2 Mos 20:4
Du ska bränna upp avgudabilderna 5 Mos 7:25f
Paulus blev upprörd över avgudarna Apg 17:16
Avgudadyrkare ärver inte Guds rike 1 Kor 6:9
Gemenskap med onda andar 1 Kor 10:20
Girighet är avgudadyrkan Kol 3:5
Var på er vakt mot avgudarna 1 Joh 5:21

måndag 22 juni 2009

Antikrist

Antikrist


Falska messiasgestalter Matt 24:24
Laglösheten människa 2 Tess 2:3f
Många antikrister har trätt fram 1 Joh 2:18
Han förnekar Fadern och Sonen 1 Joh 2:22
Vilddjuret och den falske profeten Upp 13;1f
Det ska kastas i eldsjön Upp 19:20

söndag 21 juni 2009

Kristen musik

Kristen musik


Här kommer ni att hitta bra kristen musik, kommer att uppdatera här regelbundet!

Carrie Underwood - Jesus, take the wheel Popup

Rebecca St. James - Pray. Popup

Hillsong - With all i am. Popup

Hillsong - At The Cross Popup

Michael W. Smith - Healing Rain. Popup

Michael W. Smith - You Are Holy Popup

Blessed Be Your Name. Popup

Hallelujah(L.Cohen) - Allison Crowe Popup

Lord I Lift Your Name On High Popup

Tears of the Saints - by Leeland Popup

God of Wonders by Third Day Popup

Chris Tomlin - How Great Is Our God Popup

Here I Am to Worship Popup

East to West by Casting Crowns Popup

MercyMe - Bring The Rain Popup

Redeemer - Team Hoyt Popup


Ginza - För oss som gillar film och musik!

Helvetet

Helvetet


Själ och kropp fördärvas i gehenna Matt 10:28
För alla som lever i laglöshet Matt 13:41f
Ut i mörkret, där ska man gråta Matt 22:13
Menat för djävulen och hans änglar Matt 25:41
Gehenna, elden som aldrig släcks Mark 9:43f
Evigt fördärv, skild från Herren 2 Tess 1:9
De som inte är skrivna i livets bok Upp 20:15
För otroende, avgudadyrkare, lögnare Upp 21:8

lördag 20 juni 2009

Djävulen

Djävulen


Ormen som förledde till synd 1 Mos 3:1f
Åklagaren som anklagade Job Job 1:6f
Satan som anklagade Josua Sak 3:1f
Rycker bort ordet, sår onska Matt 13:9,39
Frestade Jesus i öknen Luk 4:1f
Lögnens fader, en mördare Joh 8:44
Stjäl, slaktar och dödar Joh 10:10
Har förblindat de otroendes 2 Kor 4:4
Gör sig lik en ljusets ängel 2 Kor 11:14
Stå emot honom med gudsrustning Ef 6:11f
Jesu död gör djävulen maktlös Hebr 2:14
Stå emot djävulen, så ska han fly Jak 4:7
Går omkring som ett rytande lejon 1 Petr 5:8
Draken utkastad från himlen Upp 12:9
Ska kastas i sjön av eld och svavel Upp 20:10

fredag 19 juni 2009

Vrede

Vrede


Vreden för bara ont med sig Ps 37:8
Dåren släpper lös alla sina känslor Ords 29:11
Den som är vred är skyldig Matt 5:22
Grips ni av vrede, synda inte Ef 4:26
Lägg bort all hätighet och vrede Ef 4:31
Vrede åstakommer inte det rätta Jak 1:20

torsdag 18 juni 2009

Dopets roll

Dopets roll


Den som tror och döps blir frälst Mark 16:16
Omvändelse och dop ger förlåtelse Apg 2:38
Helgad och renad genom vattnets bad Ef 5:26
Frälsta genom ett bad till ny födelse TIt 3:5
Dopet frälser, det är en bekännelse 1 Petr 3:21

onsdag 17 juni 2009

Dopet

Dopet


Döp dem i den treeniges namn Matt 28:19
Född av vatten och Ande Joh 3:5
Era synder blir förlåtna, ni får Anden APg 2:38
Begravd med Jesus i dopet Rom 6:4f
Döpta i en Ande till en kropp 1 Kor 12:13
Frälsta genom ett bad till ny födelse Tit 3:5
Ett rent samvetes bekännelse 1 Petr 3:21

tisdag 16 juni 2009

Ensamhet

Ensamhet


Och far och mor överger, tar Gud emot Ps 27:10
Gud ger det ensamma ett hem Ps 68:6f
Herre, du känner mig Ps 139
Ingen frågar efter min själ Ps 142:5f
Bättre två en en Pred 4:9f
Den ensamme ska få jubla Jes 54:1f
Jesus lämnad ensam Joh 16:32

måndag 15 juni 2009

Barmhärtighet

Barmhärtighet


Som en far förbarmar sig över barnen Ps 103:13
Saliga är det barmhärtiga Matt 5:7
Jesu medlidande med folket Matt 15:32
Den barmhärtige samariten Luk 10:29f
Få barmhärtighet vid nådens tron Hebr 4:15f
Tänk på dem som misshandlas Hebr 13:3
Domen över den obarmhärtige Jak 2:13

söndag 14 juni 2009

Berusning

Berusning


Vin gläder människans hjärta Ps 104:15
Drinkare blir fattiga Ords 23:21
Vinet biter som en giftorm Ords 23:32f
Akta er för att dricka er fulla Luk 21:34
Låt oss leva värdigt, inte i fylleri ROm 13:13
Inte berusad av vin, fylld av anden Ef 5:18

lördag 13 juni 2009

Bön

Bön


Om mitt folk ödmjukar sig och ber 2 Krön 7:14
Du som hör bön, till dig kommer alla Ps 65:3
Be inte som hycklarna Matt 6:5f
Herrens bön Matt 6:9f
Be och ni skall få Matt 7:7f
Om två kommer överens om att be Matt 18:19
Tro att ni fått det, så är det ert Mark 11:24
När ni ber, förlåt människor Mark 11:25
Om ni förblir i mig, be om vad ni vill Joh 15:7
Anden hjälper oss i vår svaghet Rom 8:26
Be alltid i Anden för alla det heliga Ef 6:18
Jag uppmanar till förbön för alla 1 Tim 2:1f
Både i lidande och glädje Jak 5:13f
Mäktig är en rättfärdig människas bön Jak 5:16
Vi får bönesvar när vi håller hans bud 1 Joh 3:22

fredag 12 juni 2009

Syndernas förlåtelse

Syndernas förlåtelse


Ska predikas i Jesu namn Luk 24:47
Var och en som tror på honom Apg 10:43
Det finns ingen fördömelse i kristus Rom 8:1
Gud är den som frikänner Rom 8:33
I sonen har vi fått förlåtelse Kol 1:14
Om vi bekänner, fölåter han oss 1 Joh 1:9

torsdag 11 juni 2009

Begär

Begär


Inte ha begär till din nästas hus 2 Mos 20:17
Han mättar ditt begär med sitt goda Ps 103:5
Begär efter annat kväver ordet Mark 4:19
Döda era begär som hör jorden till Kol 3:5f
Begäret föder synd och död Jak 1:14f
Skapar strider och tvister Jak 4:1f
Begären för krig mot själen 1 Petr 2:11
Köttsliga begär lockar 2 Petr 2:18f
Världen och dess begär förgår 1 Joh 2:15f

onsdag 10 juni 2009

Spådom

Spådom


Ni blir orena genom spåmän 3 Mos 19:31
De är avskyvärt för Herren 5 Mos 18:12f
Saul hos spåkvinnan i EN-Dor 1 Sam 28:3f
Ska man inte fråga sin Gud? Jes 8:19
Astrologer brinner upp i eld Jes 47:13f
De vise männen fann Jesus Matt 2:1f
Paulus drev ut en spådoms ande Apg 16:16f
De omvända brände sina böcker Apg 19:18f

tisdag 9 juni 2009

Domen

Domen


Herren kommer för att döma Ps 96:13
Ska löna alla efter deras gärningar Matt 16:27
När människosonen kommer Matt 25:31f
Den som tror och hör går fri Joh 5:24
Ingen fördömelse i Kristus Rom 8:1
Han ska avslöja hjärtats avsikter 1 Kor 4:5
Vi måste alla stå inför Kristi domstol 2 Kor 5:10
En gång dö och sedan dömas Hebr 9:27
Målet: Frimodiga på domens dag 1 Joh 4:17
Jag såg de döda inför tronen Upp 20:12

Bekymmer

Bekymmer


Gör er inte bekymmer Matt 6:25f
Bekymmer kväver ordet Matt 13:22
Marta, du oroar dig så mycket Luk 10:41
Låt gud få veta, med tacksägelse Fil 4:6
Kasta era bekymmer på honom 1 Petr 5:7

måndag 8 juni 2009

Vishet

Vishet


Salomo ber om vishet 1 Kung 3
Vishet hör de gamla till Job 12:12
Lycklig den som finner visheten Ords 3:13f
Att frukta Herren är början till vishet Ord 9:10
Vishet och makt tillhör gud Dan 2:20f
Vilket djup av vishet hos Gud! Rom 11:33f
Kristus är Guds vishet 1 Kor 1:30f
De heliga skrifterna kan göra dig vis 2 Tim 3:15
Om någon brister i visdom skall han be Jak 1:5
Sann och falsk visdom Jak 3:13f

söndag 7 juni 2009

Välsignelse

Välsignelse


Gud välsignade människorna 1 Mos 1:28
Abrahams välsignelse 1 Mos 12:2f
Den prästerliga välsignelsen 4 Mos 6:22f
Lydnad leder till Guds välsignelse 5 Mos 28:1f
Välsignad den som förtröstar på Gud Jer 17:7
Jesu välsignelse vid himmelfärden Luk 24:50
Jesus är sänd för att välsigna er Apg 3:26

Pinga

Pinga


Pinga dina inlägg och sprid Guds ord i jesu namn...


Har du ett inlägg som handlar om Gud, Jesus, Helige Ande, Bibeln, Tro, kristendommen?
Då kan du pinga det här på Jesusbloggen.se Jesusbloggen.se Läs mer om hur du pingar dina inlägg här.

lördag 6 juni 2009

Nattvarden

Nattvarden


Medan de åt tog Jesus ett bröd Matt 26:26f
Detta är min kropp och mitt blod Mark 14:22f
Det nya förbundet i mitt blod Luk 22:20
Den som äter och dricker har evigt liv Joh 6:54f
Ett bröd, så är vi många i en kropp 1 Kor 10:17
Var och en ska pröva sig själv 1 Kor 11:28f

Tjäna pengar

XL-Image-4_1-300x75


Tjäna pengar


Tjäna pengar på din blogg eller hemsida! Det spelar ingen roll om du har hemsida eller en blogg, är du arbetslös kan du bygga upp en god ekonomi, fördelen är att du själv bestämmer över dina arbetstider! Eller varför inte en extrainkomst om du inte får timmarna att räcka till eller om lönen är låg m.m.

Känner du för att taga en sovmorgon en måndag eller tisdag så går det alldeles utmärkt att göra det, men ligga på latsidan i början går inte och bör undvikas helt med tanke på att jobbet inte sköter sig själv men du besämmer vilka tider du har rast etc. och skulle det bli en längre rast än förväntat en dag så finns det ingen som stryper en för det.

Ett bra ställe man kan ansluta sig till är Google-Annonser!(Google AdSense)

Jag skall ge er mina absolut bästa tips.

1. Google-Annonser(Google AdSense) Betyg: ++++(4)

2. Zanox Betyg: +++(3)

3. TradeDoubler Betyg: +++(3)

4. Double Betyg: +++(3)

1. Google AdSense, där anpassas reklamen till förhållandet av sidans innehåll, vilket underlättar mycket arbete, mycket bra funktion.

2.Varför föredrar jag just Zanox när det finns så mycket konkurenter? Om man ansöker att bli partner med något företag oss Zanox blir ansökan godkänd direkt, men det finns fler fördelar som t.e.x. Man kan ha flera marknadsområden! Vilket är väldigt fördelaktigt.

3. TradeDoubler Varför valde jag tradedoubler som tredje alternativ? För att dom funnits längst på svenska marknaden.

4. Varför valde jag Double som fjärde alternativ? Dom är tuffa på att förhandla! Dom förhandlar ofta till sig mycket bättre vilkor än tradedoubler...Eftersom detta är en kristen sida kan jag tillägga detta:

Inte ha begär till din nästas hus 2 Mos 20:17
Han mättar ditt begär med sitt goda Ps 103:5
Begär efter annat kväver ordet Mark 4:19
Döda era begär som hör jorden till Kol 3:5f
Begäret föder synd och död Jak 1:14f
Skapar strider och tvister Jak 4:1f
Begären för krig mot själen 1 Petr 2:11
Köttsliga begär lockar 2 Petr 2:18f
Världen och dess begär förgår 1 Joh 2:15f

fredag 5 juni 2009

Ljus

Ljus


Gud sade "Varde ljus" 1 Mos 1:3f
Ljuset är ljuvligt Pred 11:7
Ni är världens ljus Matt 5:14
Den som gör det onda hatar ljuset Joh 3:20f
Jesus sade: Jag är världens ljus Joh 8:12
Satt till ett ljus för hedningarna Apg 13:47
Gud har lyst upp våra hjärtan 2 Kor 4:6
Ni var mörker, nu är ni ljus Ef 5:8f
Gud är ljus, vandra i ljuset 1 Joh 1:5f
Det nya jerusalems ljus Upp 21:23f

torsdag 4 juni 2009

Evigt liv

Evigt liv


De som sover skall vakna till evigt liv Dan 12:2
Den som tror på sonen har evigt liv Joh 3:15
Detta är evigt liv att känna gud Joh 17:3
Guds gåva är evigt liv i kristus 6:23
Så skall vi alltid vara hos herren 1 Tess 4:17
Ni skall veta att ni har evigt liv 1 Joh 5:13
De ska regera hos Gud i evighet Upp 22:5

Vill du ha evigt liv?


Be då bönen till höger under korset.

onsdag 3 juni 2009

Tas emot genom tro

Tas emot genom tro


Var och en som tror på sonen Joh 3:16
Den som hör mitt ord och tror Joh 5:24
Genom tron har ni liv i hans namn Joh 20:31
Vi har förklarats rättfärdiga av tro Rom 5:1
Den som bekänner och tror blir frälst Rom 10:9
Ta emot ordet som kan frälsa era själar Jack 1:21
Den som tror är född av gud 1 Joh 5:1

Frälsningsvisshet

Frälsningsvisshet


Den som kommer ska jag inte kasta ut Joh 6:37
Ingen ska rycka dem ur min hand Joh 10:28
Anden vittnar att vi är Guds barn Rom 8:16
Låt oss gå fram i full trosvisshet Hebr 10:22
Då vet vi att vi är sanningen 1 Joh 3:19
Ni ska veta att ni har evigt liv 1 Joh 5:13
Dess ord är trovärdiga och sanna Upp 21:5

Genom Kristi kors & blod

Genom Kristi kors & blod


Mitt blod till syndernas förlåtelse Matt 26:28
Står som rättfärdiga genom hans blod Rom 5:9
Budskapet om korset är guds kraft 1 Kor 1:18
Vi är friköpta genom Jesu blod Ef 1:7
Gud har försonat allt genom korset Kol 1:20
Kristi blod renar våra samveten Hebr 9:14
Jesu blod renar oss från all synd 1 Joh 1:7

tisdag 2 juni 2009

Uddevalla

Uddevalla


Lite fakta om uddevalla:
Uddevalla är en tätort (stad) i Bohuslän och centralort i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.

Staden ligger vid Byfjorden, en vik av Skagerrak, vid Bäveåns mynning och är den största orten i landskapet Bohuslän.


Lite kända personer från uddevalla:
Håkan Andersson, motocrossåkare - Världsmästare 1973.
Percy Barnevik, industriledare, företagsledare och finansman.
Lars Bäckström, riksdagsman, landshövding.
Berit Carlberg, sångerska, skådespelare, regissör och revyprimadonna.
Martin Dahlin, fotbollsspelare (född i Uddevalla, uppvuxen i Lund).
Robert Dahlqvist, gitarrist i Hellacopters.
Joacim Ernstsson, handbollspelare.
Hagge Geigert, artist, skribent och teaterdirektör.(Född Lerdal)
Joel Gistedt, målvakt i ishockey.
Berndt Grundevik, generalmajor
Jan "Blondie" Hammarlöf, tennistränare, musiker och dokusåpadeltagare.
Linnéa Hillberg, skådespelare.
Bente Hjelm, sångerska, låtskrivare, radiopratare på SR Väst.
Cristina Husmark Pehrsson, Moderat politiker, socialförsäkringsminister
Fredrik Birging, MTG Radiochef och programledare
Agneta Klingspor, författare och kulturjournalist.
Louise Karlsson, simmare.
Kim Kärnfalk, sångerska i duon Nina & Kim, samt f.d. sångerska i dansbandet Friends.
Heléne Lööw, historiker, författare och chef för Forum för levande historia.
Jesper Odelberg, komiker.
Peter Olofsson, handbollspelare.
Ester Roeck Hansen, skådespelare.
Björn Runge, regissör och filmare.
Erik Segerstedt, artist, deltagare i Idol 2006 på TV 4. Medlem i gruppen EMD.
Birger Simonsson, konstnär.
Peter Sunde Kolmisoppi, medgrundare till The Pirate Bay.
Chemical Vocation, musikgrupp
Sylvia Vrethammar, artist och sångerska.
Cissi Wallin, skådespelare, skribent och sångerska
Martin Wallström, skådespelare.
Axel Wenner-Gren, företagsledare och finansman.

Uddevallas historia:


Staden Uddevalla fick stadsrättigheterna på pränt år 1498 eller år 1496. Att Uddevalla därmed blev stad är dock inte självklart, stad kan platsen ha varit långt innan dess. Att 1498 nämns som det år då Uddevalla fick stadsrättigheter beror helt enkelt på att det är det äldsta datum från vilket stadsrättigheter finns bevarade. I själva verket måste medeltida städer få sina stadsrättigheter bekräftade av varje ny kung, och det finns också senare privilegiebrev bevarade. Uddevalla låg i ett omstridd område som ofta fick skifta nationalitet. Vid varje sådant skifte behövdes ett privilegiebrev från den nye härskaren, och alltså även när nationaliteten kvarstod men ny kung valdes.

En gång i tiden hette platsen Oddevold, d.v.s. "slåttermarken på udden", ett typiskt ägonamn relaterat till en närliggande bondgård. (En frångången äldre teori är att namnet skulle ha något att göra med Oden.) Namnet Oddevold lever idag vidare i ett fotbollslag. Namnet Oddevold kan härledas ur det norska språket vilket var det talade språket i Uddevalla(Oddevold) fram till den svenska ockupationen år 1658.

Tre händelser har under årens gång påverkat Uddevalla stad mer än några andra. Det är de tre stora stadsbränderna som alla praktiskt taget förintade staden.

Första gången Uddevalla brann ner var år 1564, under det nordiska sjuårskriget, då svenska trupper plundrade och brände den då norsk-danska staden. Den 9 maj 1690 blev återigen stora delar av Uddevalla nerbrända. Den tredje stadsbranden började som eldsvåda den 29 juli 1806 i Sveriges då femte största stad. Numera är Uddevalla Sveriges 50 största stad.

Lite mer om uddevalla:


Bra förbindelser har alltid varit av vital betydelse för Uddevalla. Där korsvägarna möttes grundades staden som en norsk medeltida handelsplats och fick stadsrättigheter 1496 eller 1498. Därom tvistar de lärde. Uddevallas utveckling genom historien har gynnats genom återkommande sillperioder och dess läge vid havet som har medfört stor import- och exporthandel.

1800-talets industrialisering lade grunden till dagens skiftande näringsliv. Företag som Kampenhofs AB (bomullspinneri), Uddevalla Tändsticksfabrik och textilföretag som exempelvis Tigerfabriken och inte minst Uddevallavarvet har bidragit till utvecklingen mot dagens regioncentrum.

Staden har genom åren härjats av krig och bränder och inte mindre än sex gånger har den brunnit ner till grunden. De fem första gångerna var det svenska trupper som brände ned staden. Därutöver har stora bränder ödelagt delar av staden flera gånger. Uddevalla har genom tiderna ömsom legat i Sverige, Norge och Danmark. Staden har bytt nationalitet sju gånger.

År 1998 firade Uddevalla 500 år som stad.

Här är en bild på uddevallabron en sommardag:

Måste bara avsluta med uddevalla statskyrka, kyrkan är formad som ett kors så det kunde vara roligt att avsluta med, eftersom korset har blivit en symbol för kristendommen.

En korskyrka i sten stod färdig 1656 och ersatte en träkyrka på samma plats. Sitt nuvarande utseende har kyrkan fått efter den stora stadsbranden i Uddevalla 1806, då det av den gamla stenkyrkan endast grundmurarna återstod. Därefter byggdes den nya kyrkan och återinvigdes 22 december 1811 i nyklassicistisk stil, efter ritningar av Gustaf af Sillén. Ett par år före Andra världskriget restaurerades kyrkan grundligt och rymmer idag omkring 600 personer.

Det fristående klocktornet på Agneberget byggdes 1751, vilket ersatte ett äldre klocktorn från första hälften av 1700-talet som brann ner under senhösten 1738. År 1806 utsattes det svårt av branden, men kunde återbyggas med bibehållna murar.

Ett måste om ni skall besöka uddevalla! Strandpromenaden, en riktig pärla.


Lite fakta om Västra götalands län:


Länet omfattar hela landskapet Bohuslän, huvuddelarna av Dalsland och Västergötland samt mindre delar av Halland och Värmland. Det består av 49 kommuner och har drygt 1,5 miljoner invånare, vilket är 17 % av Sveriges befolkning. Länet gränsar till Värmlands län, Örebro län, Östergötlands län, Jönköpings län och Hallands län. Länet gränsar också till Østfold fylke i Norge. Länsgränsen korsar både Vättern och Vänern.

Uppståndelse, uppväckande.

Uppståndelse, uppväckande.


Då ska mitt kött skåda gud Job 19:26
De som sover i mullen ska vakna Dan 12:2f
Jesus har uppstått som han har sagt Matt 28:6
Alla i gravarna ska höra hans röst Joh 5:28f
Jesus är uppståndelsen och livet Joh 11:25
Kristus har uppstått som den förste 1 Kor 15:20f
Det uppstår en andlig kropp 1 Kor 15:44
Han ska uppväcka oss med Jesus 2 Kor 4:14
Detta är den förste uppståndelsen Upp 20:6

Mer att läsa:


I GT:
1 Kung 17:22; 2 Kung 4:35, 2 Kung 13:21; Jes 26:19; Dan 12:2.

I NT:
Apg 2:24,31-32, Apg 5:30, Apg 10:40-41, Apg 13:30,34,37; Rom 1:4, Rom 6:4,9; 1 Kor 15:4, 12-28.

Andra i NT: Jairos dotter Matt 9:18-26; Mark 5:21-43; Luk 8:40-56, änkans son Nain Luk 7:11-17, Lasaros Joh 11:1-44, Dorkas Apg 9:36-42, allmänt: Joh 5:21,25-29, 6:39-40,44,54; Apg 23:6,8; 1 Kor 15:12-58.

Urim & Tummin

Urim & Tummin


2 Mos 28:28-30; 3 Mos 8:8; 4 Mos 27:21; 5 Mos 33:8-10; 1 Sam 14:41, 1 Sam 28:6; Esr 2:63; Neh 7:65.

Vingård, vinträd, vin

Vingård, vinträd, vin


1 Mos 9:20; 1 Kung 21:2-16; Jes 5:1-7; Am 9:14; Matt 20:1-16, Matt 21:28-34; Mark 12:1-2; Luk 20:9-18; Upp 6:6.

Vinträd:


1 Mos 40:9-10; Dom 9:8-13; 1 Kung 4:25; Ps 80:9-10; Hes 17:6-10, Hes 19:10-14; Joh 15:1,4,5; Upp 14:18.

Vin:


1 Mos 9:21-24; 4 Mos 6:2-4; Dom 9:13, Dom 9:13, Dom 13:2-4,7,13-14; 1 Sam 1:14-15; Ps 104:14-15; Ords 20:1, Ord 23:29-35, Ord 31:4-7; Jer 35:2-8; Dan 1:8; Matt 9:17; Mark 2:22, Mark 15:23; Luk 1:15, Luk 5:37-39 Joh 2:3-10; Rom 14:21; Ef 5:18; 1 Tim 3:8, 1 Tim 5:23; Jes 55:1; Jer 25:15-29; Upp 14:8,10; Upp 17:2, Upp 18:3.

Fler besökare

Fler besökare


Detta har blivit en stor samlingsplats för kristna bloggar och hemsidor(Frälsarens webbring) 1:a på WebbringToppen webbringen jag startade blev en riktig succé! Bättre än förväntan faktiskt, som bonus för alla bloggar och hemsidor har antalet besökare ökat kraftigt.

Registrera dig och få din html-kod och lägg in på din sida, och vips så har du fått fler besökare till din sida.

Jesus säger dom här orden i bibeln att jag skall göra er till människofiskare och tillsammans i ringen så når vi enormt många människor, gå med du med och sprid ditt budskap! Tillsammans blir vi starka och når många människor.

Frälsaren

En iRing webbring.

Slump

Lista

NästaTvå andra bra exempel kommer nedan, både för hemsidor och bloggar.
SlumpaListaNästa

Nästa

Slump

Lista


En annan bra ring! För oss bloggare.

..:: Bara Bloggare ::..

En iRing webbring.

Slump

Lista

NästaEn utlänsk webbring som är bra! Endast kristna sidor.

Christian Sites
© WebRing Inc.
Christian Sites
<< Prev Ring Hub Join Rate Next >>


Bra svenska kataloger där du bör lista din hemsida


För att få 'fler besökare/potentiella kunder' till din hemsida är det viktigt att du lägger din länk i de stora svenska länkkataloger som finns. Förutom de besökare du får direkt från katalogerna så hjälper det även din hemsida att placera sig högre i sökmotorernas sökresultat. Här är en lista över de viktigaste svenska katalogerna:

Dom viktigaste katalogerna kommer först:
dmoz.org
Infoo.se
Svenskasidor.nu
Kvalitetskatalog.se
LänkCentrum.se
TaMigDit.se

Sedan kan man gå med i listorna nedan, jag har valt ut dom främsta! Är det inte en kristen sida är blogtoplist och bloggtoppen dom bästa även om bloggen skulle vara kristen! Skulle bloggen eller hemsidan vara kristen rekomenderar jag alla fyra alternativen.
Jesussajten.se

Religion
Blogg listad på Bloggtoppen.se

Övriga listor:
Filosofi/Religion
Top Religion bloggar
Blogg Topplista
BlogRankers.com
Min uppfattning om topplistorna har klarnat! En del topplistor är rena spammingen har jag märkt, och sedan utnytjar topplisterna även andra hemsidor och bloggar för att få bättre rankning i sökmotorerna, detta är djupa studier jag har genomfört! Flertalet timmar har jag studerat och undersökt...

Här är ytterliggare ett bra ställe att synas på, om man driver en kristen sida.
URL.biz - Christianity
Bra länkkatalog.
Lanksida.se

måndag 1 juni 2009

Vrede, Guds straff.

Vrede, Guds straff


2 Mos 32:11-14, 4 Mos 16:43-46, 4 Mos 25:10-11; 2 Kung 22:11-17; Sef 1:15,18; Matt 3:7; Luk 3:7, Luk 21:23; Joh 3:36; Rom 1:18, Rom 2:5,8, Rom 5:9, Rom 9:22, Rom 13:4-5; Ef 2:3, Ef 5:6; Kol 3:6; 1 Thess 2:16; Upp 6:17, Upp 14:10,19, Upp 15:1,7.

Hultsfredsfestivalen 2009

Hultsfredsfestivalen 2009


Vilka artister som kommer till hultsfredsfestivalen 2009 8-11 Juli?

KLARA ARTISTER:
A CAMP [US/S]
HENOK ACHIDO [S]
PRISCILLA AHN [US]
BADDIES [UK]
DAN BLACK [UK]
THE BOXER
REBELLION [UK]
BRUKET [S]
CILIHILI [S]
CLEO [S]
CONVOJ [S]
CULT OF LUNA [S]
DEAD BY APRIL [S]
THE DØ [FR]
DROPKICK
MURPHYS [US]
DUNGEN [S]
ADIAM DYMOTT [S]
EMMY THE
GREAT [UK]

FRANZ
FERDINAND [UK]
GOSSIP [US]
GRAVEYARD [S]
ERIK HASSLE [S]
HATCHAM SOCIAL [UK]
HELLO SAFERIDE [S]
FRIDA HYVÖNEN [S]
THE HEART STRINGS [UK]
HOWLING BELLS [UK]
MAIA HIRASAWA [S]

ICE CUBE [US]
INVINCIBLE [US]
IT'S A MUSICAL [S/DE]
JOHN ME [S]
KARTELLEN [S]
KID CUDI [US]
THE KILLERS [US]
KINGS OF LEON [US]
KLAXONS [UK]
THE KOO KOO'S [S]
MARKUS
KRUNEGÅRD [S]

CYNDI LAUPER[US]INSTÄLLD!
LENKA [AU]
LILLASYSTER [S]
LOVE IS ALL [S]
LOWOOD [S]
LUCY LOVE [DK]
LUDACRIS [US]
MADCON [NO]
MADNESS [UK]
MANDO DIAO [S]
MELEEH [S]
MELODY CLUB [S]
MFMB [S]
MOHAMMED ALI [S]
MONDE YEUX [S]
N.A.S.A. [US]
NASHVILLE
PUSSY [US]
SIMON
NORRSVEDEN [S]
OH LAND [DK]
ÓLAFUR ARNALDS [S]
OZOMATLI [US]
PETER BJORN AND JOHN [S]
PETTER [S]
PILGRIMZ [DK]
PRETTY WHORES [S]
PROMOE [S]

THE SACRED
SAILORS [S]
SAHARA
HOTNIGHTS [S]
SKANSROS [S]
SLAGSMÅLSKLUBBEN [S]
RAUBTIER [S]
REGINA SPEKTOR [US]
SOLID GOLD [US]
SONIC SYNDICATE [S]
THE SOUNDS [S]
MARNIE STERN [US]
TAKIDA [S]
ANNA TERNHEIM [S]
TIMBUKTU [S]
THE TONIC BANG [S]
TOTALT JÄVLA
MÖRKER [S]
TWIGGY FROSTBITE [S]
THÅSTRÖM [S]
VICTIMS [S]
THE VIRGINS [US]

WALKING WITH STRANGERS [S]
WHITE LIES [UK]
JENNY WILSON [S]
LARS
WINNERBÄCK [S]
YO MAJESTY [US]

Klara speldagar på festivalen:
Onsdag:
KINGS OF LEON [US]
FRANZ FERDINAND [UK]
DROPKICK MURPHYS [US]
GOSSIP [US]
SNODDAS [S]

Torsdag:
THE KILLERS [US]
REGINA SPEKTOR [US]
LARS WINNERBÄCK [S]
TAKIDA [S]
WHITE LIES [UK]
PETER BJORN AND JOHN [S]
THE VIRGINS [US]
MADCON [NO]

Fredag:
LARS WINNERBÄCK [S]
A-CAMP [US/S]
MANDO DIAO [S]
MADNESS [UK]
THE SOUNDS [S]
LENKA [AU]

Lördag:
LARS WINNERBÄCK [S]
THÅSTRÖM [S]
SAHARA HOTNIGHTS [S]
CYNDI LAUPER [US] *OBS! INSTÄLLD!
KLAXONS [UK]
NASHVILLE PUSSY [US]
THE DØ [FR]
Här finns biljetterna till Hultfredsfestivalen 09

Björn Rosenström - Hultfredsfestivalen

Tänkte det kunde vara roligt med Björn Rosenströms låt "Hultfredsfestivalen" nu när det snart är dags för festivalen, det börjar att dra ihop sig för Hultfredsfestivalen 2009, hoppas bara att det blir fint väder under festivalens dagar.

Per Alexandersson, ny chef för festivalen och hela Rockparty-koncernen(Sedan 2007)
Det är föreningen Rockparty som arrangerar Hultsfredsfestivalen, den gammle festivalchefen JP Bordahl fick sparken delvis p.g.a. kraftigt tappat betalande besökare, minskning med 6 000 besökare jämfört med året innan.

Hultsfredsfestivalen är en musikfestival i Hultsfred. Den arrangerades första gången 1986 och har sedan dess växt och blivit en av Sveriges mest kända och populäraste musikfestivaler med årligen omkring 25 000 besökare (år 2008 var där 23 383 betalande besökare samt över 30 000 personer på området). I dagsläget är Hultsfredsfestivalen Sveriges näst största musikfestival, efter Sweden Rock Festival. Festivalen bjuder på en rad olika musikgenrer på de olika scener som finns på festivalområdet.
Här finns biljetterna till Hultfredsfestivalen 09

Street Church kommer att vara på plats som tur är.

Anmäl dig här till Hultsfred! 6-12 juli
Hultsfred 2009 6-12 Juli
Vi söker dig som vill ge allt för Jesus
och som är beredda att satsa
och slita för att ge unga människor i Sverige - det bästa - Evangeliet!
Är det detta du längtar efter…
då är du välkommen med till Hultsfred 2009

Det skadar inte med lite förböner för det här gänget.

Lite info om Street Church:
Street Church är ett nationellt nätverk som ibland medverkar på konferenser och festivaler. På Hultsfredsfestivalen har man ett eget tält där man tar kontakt med musikfestivalens deltagare. De kristna deltagarna delar ut speciell Metal-biblar och kapsylöppnare som det står Jesus på.
info@streetchurch.nu

Smakprov:
Kings of Leon live@lowlands 2007 - Knocked Up

StenHuggarn, den 5 juni 2009 22:25
Är det någon som vet om det är något kristet band på festivalen eller?
Ett band som jag vet är kristet heter Kings of Leon och kommer från amerika.

Vänliga hälsningar
StenHuggarn.

RSS ATOM