Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


tisdag 30 juni 2009

Barn

Barn


Barn är en Herrens gåva Ps 127:3f
Du såg mig när jag var ett foster Ps 139:16
Barnbarn är det gamlas krona Ords 17:6
Den unges gärningar och karaktär Ords 20:11
Vem är störst i himmelriket? Matt 18:1f
Se till att ni inte föraktar de små Matt 18:10
Låt barnen komma till mig Mark 10:14f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM