Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


söndag 14 juni 2009

Berusning

Berusning


Vin gläder människans hjärta Ps 104:15
Drinkare blir fattiga Ords 23:21
Vinet biter som en giftorm Ords 23:32f
Akta er för att dricka er fulla Luk 21:34
Låt oss leva värdigt, inte i fylleri ROm 13:13
Inte berusad av vin, fylld av anden Ef 5:18

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM