Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


måndag 14 december 2009

Kroppen

Kroppen


Formad av stoft från jorden 1 Mos 2:7
Min kropp längtar efter Gud Ps 63:2
Gudsfruktan ger hälsa åt kroppen Ords 3:8
Er kropp är ett tempel åt Anden 1 Kor 6:19f
Ha inte för mycket omsorg om den Rom 13:14
Man ger den näring och vårdar den Ef 5:29
Kroppsövning är i någon mån nyttigt 1 Tim 4:8

måndag 7 december 2009

Kraft

kraft


Herren ökar den maktlöses styrka Jes 40:29
Full kraft att förkunna Mika 3:8
Inte genom styrka, genom min ande Sak 4:6
Jesus kom i Andens kraft Luk 4:14
När Anden kommer ska ni få kraft Apg 1:8
Apostlarna vittnade med stor kraft Apg 4:33
Kraften fullkomnas i svaghet 2 Kor 12:9f
Kraft åt er inre människa Ef 3:16
Kraft att vara uthålliga och tåliga Kol 1:11
Genom tron blev de starka Heb 11:33f

RSS ATOM