Välkommen till Jesus Kristus JHWH Frälsaren†


Bloggen handlar om en tro på Gud, Jesus Kristus(Messias) vår frälsare och den Helige Ande.

Jag är vägen, sanningen och livet. Johannes 14:5-6

I am the way, the truth, and the life John 14:6

lördag 21 januari 2017

Sjunde trossatsen: Jesus skall komma tillbaka

Sjunde trossatsen: Jesus skall komma tillbaka
Jesus har sagt att han skall komma tillbaka precis på samma sätt som när han lämnade jorden. Han kommer då för att samla sina lärjungar till sig, han kommer för att rädda det judiska folket undan världens sista stora försök att förinta dom, och han kommer för att döma världen. Sakarja 14:1-4 i GT:
"Se, Herrens dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut."

Read more...

torsdag 19 januari 2017

Sjätte trossatsen: Jesus uppstod från de döda i sin kropp

Sjätte trossatsen: Jesus uppstod från de döda i sin kropp
Jesus korsfästes, dog och blev begraven, men han uppstod också från döden och lever idag. ”Jesus lever” har ju alltid varit ett glatt budskap från alla tiders kristna. Det är också viktigt att proklamera att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp. Han är därför inte bara ett andeväsen, så som Jehovas vittnen tror. Nya testamentet vittnar på många ställen om att Jesus uppstod i sin kropp från de döda. Tvivlaren Thomas fick känna på Jesu sårmärkta kropp står det i Johannesevangeliet 20:27:
"Sedan sade han till Thomas: 'Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!' Thomas svarade honom: 'Min Herre och min Gud!' ”
  I Apostlagärningarna 1:3 i NT läser vi:
  "Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike."
   Om Jesus inte hade uppstått från de döda så hade den kristna tron varit utan hopp och kraft. Jesus gav oss så många löften som är beroende av att han lever idag och verkar i oss och genom oss. Men allt vad vi genom snart 2000 år fått se av Jesu gärningar i världen vittnar om att han verkligen lever!
   Att Jesus uppstod i sin mänskliga kropp säger oss också att vi är en helhet. Vi hör ihop med vår kropp. Det är inte som trosförkunnelsen säger: att vi är en ande, som har en själ, som bor i en kropp. Det är gnosticism att tro så. Nej, vi är både en ande, en själ och en kropp i en helhet. Allt detta är jag! Det är i den döda kroppen vi en gång skall uppstå, men visserligen en förhärligad kropp. Denna tro går också på tvärs med tron på reinkarnation, som säger att vi kan återfödas i en mängd olika skepnader. Så tron på att Jesus uppstod i sin kropp är viktig för att stå emot olika villoläror.

   Read more...

   onsdag 18 januari 2017

   Femte trossatsen: Jesus föddes av en jungfru

   Femte trossatsen: Jesus föddes av en jungfru
   Det har alltid varit den kristna kyrkans bekännelse att Jesus föddes av en jungfru, d.v.s. Maria. Josef var alltså inte Jesu biologiske far. Maria blev havande genom att den Helige Ande lade gudslivet i henne. Matteusevangeliet 1:18 i NT:
   "Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande."
    I Lukasevangeliet kapitel 1 kan vi läsa om hur ängeln Gabriel kom till Maria och berättade om att hon skulle föda en son som skulle komma att kallas den Högstes Son. Men Maria undrade då hur det skulle kunna ske eftersom hon inte hade varit med någon man. I verserna 34 och 35 så har vi verkligen hela poängen med jungfrufödseln. Det står så här:
    ”Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig”. Ängeln svarade henne: ”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.”
     Det är just pga detta ”därför” som Jesus är Guds Son. Gud kom ner från ovan (Joh 3:31) och tog sin boning i Marias sköte. Han blev inte till på vanligt sätt. Jesus var från allra första början Gud men i mänsklig gestalt. Därför kallas han Guds Son.
     Varför är det då viktigt att tro på jungfrufödseln? Jo, det öppnar annars upp för alla möjliga villoläror. Om Josef nu skulle ha varit Jesu biologiske far, så var Jesus i så fall bara en vanlig människa. Då var det inte Gud som kom ner från himlen och trädde fram som en människa och då var inte Jesus Gud från början. Och då kanske Jesus inte är Gud nu heller? Och om det var så att hans gudomlighet infann sig först i och med att den Helige Ande kom över honom efter hans dop, eller efter att hade uppstått från de döda, ja, då öppnar det upp för villfarelsen att även du och jag – som ju är vanliga människor – kan bli gudomliga genom pånyttfödelsen och andedopet. Exakt så lär vissa avfallna amerikanska förkunnar ut. Nej, sanningen är den att Jesus är Gud och du och jag är bara vanliga människor. Något mindre än Gud har Jesus aldrig varit, och något mer än människor kan vi aldrig bli.

     Read more...

     söndag 15 januari 2017

     Fjärde trossatsen: Jesus är världens frälsare och enda vägen till Gud

     Fjärde trossatsen: Jesus är världens frälsare och enda vägen till Gud
     Jesus kom för ge människan en möjlighet att återvända till Gud och få evigt liv. Den som vill tro på att Jesus är den han är, att han sagt det han sagt och gjort det han gjort har löfte om evigt liv. Den människan behöver inte frukta den kommande domen och ett liv utanför gemenskapen med Gud. Den människan är redan här och nu ett Guds barn och medborgare i det himmelska riket. Detta är att tro på Jesus i sann mening. Det innebär en fullständig överlåtelse till allt vad Jesus är och allt vad han står för. Och det här är något mer än att bara tro på att Jesus finns – motsvarande att tro på Tomten. Johannesevangeliet 3:16 i NT:
     "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv."
      Johannesevangeliet 14:6:
      "Jesus sade till honom: 'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig'."
       Jesus hängde alltså inte på korset för skojs skull. Han gjorde det för att det var nödvändigt. Och eftersom det var han som gjorde detta offer, så finns frälsningen endast hos honom. Detta är en av den sanna kristna trons verkliga huvudfundament. Och det här gör att enhet med andra religioner är fullständigt omöjligt!

       Read more...

       tisdag 10 januari 2017

       Tredje trossatsen: Jesus är Messias, judarnas Konung

       Tredje trossatsen: Jesus är Messias, judarnas Konung
       När kvinnan vid Sykars brunn talade med Jesus om Messias, svarade han henne: "Det Är Jag, den som talar med dig" (Joh 4:25-26). Jesus säger alltså själv att han är den Messias som Bibelns profetior förutsade skulle komma. Vi läser vad aposteln Johannes skriver i sitt första brev 2:22:
       "Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus?”
        Ordet kristus kommer från grekiskans "kristos" vilket betyder "messias" som i sin tur är hebreiska och betyder "den smorde”. Detta syftar på den smorde Konung som judarna väntat på och fortfarande väntar på. Så Jesus är alltså judarnas smorde Konung – Messias. Profeten Sakarja skriver i 9:9 i GT:
        "Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna...."
         Precis så kom ju Jesus. Så han är judarnas Konung och deras Gud även om dom inte insett detta ännu. Men den dag som Jesus kommer tillbaka till Olivberget så skall judarna ta emot Jesus. Sakarja 12:10 i GT:
         ”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat"
          Om Jesus inte skulle vara Messias, judarnas Konung så faller hela Bibeln. Judarnas väntan på sin Messias och Kung och hans ankomst går som en röd tråd genom hela Bibeln, och den sträcker sig ända fram till ändens tid.

          Read more...

          måndag 9 januari 2017

          Andra trossatsen: Jesus är alltings Skapare

          Andra trossatsen: Jesus är alltings Skapare
          Jesus fanns och var ett med Gud före universum hade blivit till. Allt är skapat genom honom. Vi skall läsa om detta i Kolosserbrevet 1:15-16:
          "Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom."

          Jesu lärjungar har i alla tider trott och bekänt att Gud har skapat världen, precis som det står i Bibeln. Vi vet alla idag att evolutionsläran utgör ett kraftigt försök till att slå sönder skapelsetron. Men vetenskapsmännen har inte kunnat hitta övertygande bevis för att välden har blivit till genom evolution och naturligt urval. Allt man har är bara en enda stor röra av observationer, hypoteser och spekulationer. Moderna forskningsrön pekar mycket tydligare på en Skapare. Jag hörde att vår Svenske Kung hade blivit tillfrågad om han tror att Gud har skapat världen. Snabbt som ögat svarade han ”Vem annars?”. All heder åt vår Kung för det rakryggade och trosstarka svaret.

          Read more...

          RSS ATOM
          Bloggen handlar om en tro på Gud, Jesus Kristus(Messias) vår frälsare och den Helige Ande, kristen musik(musikvideos) mer trafik till bloggen/hemsidan. Jag driver även en webbring som kallas frälsarens webbring m.m.

          Frälsare? Ordet frälsare betyder räddare, befriare.
          Vi har ett annat ord för frälsare och befriare och det är "Redeemer"

          About Me

          Bor: Uddevalla
          Rötter från brastad
          Bloggen skapades 2012-04-23

            http://fralsaren.blogspot.com/