Välkommen till Jesus Kristus JHWH Frälsaren†


Bloggen handlar om en tro på Gud, Jesus Kristus(Messias) vår frälsare och den Helige Ande.Jag är vägen, sanningen och livet. Johannes 14:5-6

I am the way, the truth, and the life John 14:6
Bli konsulent! Få 20-30% på all kosmetik! Du får lära dig mer om kosmetik och har möjlighet att tjäna extra pengar! Bli konsulent!

onsdag 8 januari 2014

Jesusbarnets tre gåvor

Jesusbarnets gåvor: De vise männen gav Jesusbarnet tre gåvor. Guld, myrra och rökelse...

Read more...

lördag 5 oktober 2013

Om Jesus Kristus: Jesus från Nasaret

Jesus kom från byn Nasaret i det palestinska landskapet Galileen och därför kallades han allmänt för "Jesus från Nasaret".

"Kristus" är en försvenskning av det grekiska ordet "Christos" som har samma betydelse som hebreiska "Messias", ett ord som betyder "den smorde" och är en sorts kungatitel (på bibelns tid smordes nämligen kungar med olja på huvudet då de kröntes).

Gamla testamentets profeter hade sagt att Gud en dag skulle sända en "Messias" som Gud själv utvalt, som skulle upprätta Guds rike på jorden och själv bli detta gudsrikes regent. När Jesus från Nasaret började sin verksamhet blev många övertygade om att det var han som var denne utlovade "Messias", den blivande kungen i Guds rike, och därför kallade man honom Jesus Messias på hebreiska eller Jesus Kristus på grekiska.

Övriga judar, som inte alls trodde att Jesus var den Messias som profetiorna talat om utan bara betraktade honom som en bland många judiska förkunnare och skriftlärda, använde följaktligen aldrig benämningen Messias eller Kristus på honom.

Read more...

lördag 3 augusti 2013

Frälsning?

Frälsning
Frälst betyder "räddad": räddad från att bli dömd och gå evigt förlorad för sina synders skull.

Varför behöver jag bli frälst?
Bibeln säger att "Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud" (Romarbrevet 3:23). Synd kan vara vad som helst som är fel inför Gud. Vi måste bli förlåtna för våra synder, för syndens konsekvens är död och dom (Romarbrevet 6:23">), och evig förtappelse.

Hur blir jag frälst?
Gud vill rädda oss från domen, därför sände han Jesus till världen som ett försoningsoffer mellan Gud och människan. Jesus, som själv var utan synd, tog villigt på sig straffet för våra synder och dog på korset den död som vi själva förtjänar för vår synd. Endast tron och bekännelsen till Jesu död och uppståndelse kan ge förlåtelse för våra synder och rädda oss från syndens dom. Hur vet man då att man verkligen är frälst? Vad måste man göra och hur går man till väga? Här följer fem steg som du måste följa för att bli frälst...

Steg 1: TRO
Att tro på Gud betyder att förtrösta och lita på honom. Gud vill att vi skall tro på honom, och veta att han är god och älskar oss. Han vill inget hellre än att ge oss ett nytt liv. Att tro handlar också om att tro på Gud utan att kanske ha sett honom med sina ögon. Men du lär känna honom genom den Helige Ande och genom bön och att läsa Bibeln, som är Guds ord.

Steg 2: BEKÄNNELSE
Ingen människa är fullkomlig, alla har vi gjort fel och syndat mot Guds vilja, och det är just synden som skiljer oss ifrån gemenskap med Gud. Den enda vägen till gemenskap med Gud är att göra upp med sin synd. Bibeln säger att om vi bekänner att vi har gjort fel, syndat, så förlåter Gud oss (1 Johannesbrevet 1:9). Det är möjligt på grund av Jesu död på korset, och det är tron och bekännelsen till detta som räddar dig från att gå evigt förlorad: "Ty om Du med sin mun bekänner att Jesus är Herre, och i Ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då skall Du bli räddad" (Romarbrevet 10:9).

Steg 3: OMVÄNDELSE
Att omvända sig betyder att man gör sinnesändring och att man är villig att ändra levnadssätt. Gud älskar dig och vill ge dig ett bättre liv. Han är villig att förvandla ditt liv, om du är beredd att lämna det som är fel inför Gud, din synd. Gud kommer kanske att be dig att ge upp och lämna vissa saker som inte behagar honom och som ligger i vägen för hans plan för ditt liv. Men när du lyder Gud och lämnar det som är fel så kommer du få så mycket mer av Gud.

Steg 4: DOP
Det är inte dopet i vatten som frälser dig, utan din tro och bekännelse till Jesus. Men dopet är ett viktigt tecken på att du vill lämna ditt gamla liv som du levde utan Gud, för att leva ett "nytt liv" tillsammans med Honom!

Steg 5: TAG EMOT HELIG ANDE
När Jesus lämnade jorden så lovade han att sända sin Ande till de kristna. Den helige Ande kommer in i ditt liv när du blir en kristen. Den helige Ande kallas också för "Hjälparen", och det är genom hans hjälp som vi förmår att leva ett gott kristet liv. Gud vill fylla oss med sin Ande så att vi kan leva i de underbara gåvor som Gud vill ge till oss, t.ex gåvan att tala i tungor och att höra Guds röst.

Read more...

torsdag 21 mars 2013

Personal jesus

Johnny cash - Personal jesus

Read more...

onsdag 28 april 2010

Kära barn

Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.

1 Johannes Brev 3:18

Read more...

lördag 10 april 2010

Herren=Frälsaren

HERREN, för utom mig finns ingen frälsare


Jag, jag är HERREN, för utom mig finns ingen frälsare. Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er.

Jesaja 43:11-12

Read more...

RSS ATOM
Bloggen handlar om en tro på Gud, Jesus Kristus(Messias) vår frälsare och den Helige Ande, kristen musik(musikvideos) mer trafik till bloggen/hemsidan. Jag driver även en webbring som kallas frälsarens webbring m.m.

Frälsare? Ordet frälsare betyder räddare, befriare.
Vi har ett annat ord för frälsare och befriare och det är "Redeemer"

About Me

Bor: Uddevalla
Rötter från brastad
Bloggen skapades 2012-04-23

  http://fralsaren.blogspot.com/