Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 28 april 2010

Kära barn

Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.

1 Johannes Brev 3:18

lördag 10 april 2010

Herren=Frälsaren

HERREN, för utom mig finns ingen frälsare


Jag, jag är HERREN, för utom mig finns ingen frälsare. Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er.

Jesaja 43:11-12

RSS ATOM