Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


måndag 9 januari 2017

Första trossatsen: Jesus är Gud

Första trossatsen: Jesus är Gud
Jesus är enligt klassisk kristen tro "både sann Gud och sann människa". Jesus är inte bara en god och moraliskt högtstående människa. Han är inte heller enbart en ande eller ett gudaväsen. Jesus ÄR Gud som kommit i mänsklig gestalt, i en vanlig mänsklig kropp. Jesus är en del i den treenige Guden som är både Fader, Son och Ande i ett och samma väsen. Detta har alltid varit den äkta kristna läran, från fornkyrkan, via reformatorerna och fram till dagens evangeliskt kristna. Den nästan 1700 år gamla Nicaenska (nicenska) trosbekännelsen säger om Jesus att han är: ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern”. Detta är också Bibelns vittnesbörd om Jesus.
När Gud i GT svarar på Mose fråga om vad som är hans namn, så svarar Gud ”Jag Är” (2 Mos 3:14). I NT kan vi se att Jesus flera gånger använder detta namn ”Jag ÄR” om sig själv (inte tydligt i alla översättningar). När fariséerna frågar om han är messias, så svarar Jesus ”Jag Är”. Vi kan då kanske förstå oss på fariséernas chock när Jesus alltså gör anspråk på att vara den samme som Gud.
Guds namn i Bibeln är också "Herren". I Romarbrevet 10:9 ser vi också att Jesus är den samme som Herren:

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst."

Detta var Svenska Folkbibelns översättning. Om det i din översättning av Bibeln inte står "Herren" utan "herre" med litet h och utan n på slutet, så beror det på att översättarna till din Bibel valt en mycket svagare och en missvisande översättning.
Om Jesus inte skulle vara Gud så ligger vi illa till. Om det bara var en vanlig människa som korsfästes för dina och mina synder så var det inget märkvärdigt. Men om det var Gud själv som klev ner i mänsklig gestalt och bar våra synder, så var det något oerhört. Det är då ett yttersta bevis för Guds kärlek och vilja att rädda oss till evigt liv! Och om Jesus är Gud så stämmer det han har sagt att han har all makt i himlen och på jorden. Då har vi inget att frukta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM