Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 17 juni 2009

Dopet

Dopet


Döp dem i den treeniges namn Matt 28:19
Född av vatten och Ande Joh 3:5
Era synder blir förlåtna, ni får Anden APg 2:38
Begravd med Jesus i dopet Rom 6:4f
Döpta i en Ande till en kropp 1 Kor 12:13
Frälsta genom ett bad till ny födelse Tit 3:5
Ett rent samvetes bekännelse 1 Petr 3:21

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM