Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


tisdag 2 juni 2009

Vingård, vinträd, vin

Vingård, vinträd, vin


1 Mos 9:20; 1 Kung 21:2-16; Jes 5:1-7; Am 9:14; Matt 20:1-16, Matt 21:28-34; Mark 12:1-2; Luk 20:9-18; Upp 6:6.

Vinträd:


1 Mos 40:9-10; Dom 9:8-13; 1 Kung 4:25; Ps 80:9-10; Hes 17:6-10, Hes 19:10-14; Joh 15:1,4,5; Upp 14:18.

Vin:


1 Mos 9:21-24; 4 Mos 6:2-4; Dom 9:13, Dom 9:13, Dom 13:2-4,7,13-14; 1 Sam 1:14-15; Ps 104:14-15; Ords 20:1, Ord 23:29-35, Ord 31:4-7; Jer 35:2-8; Dan 1:8; Matt 9:17; Mark 2:22, Mark 15:23; Luk 1:15, Luk 5:37-39 Joh 2:3-10; Rom 14:21; Ef 5:18; 1 Tim 3:8, 1 Tim 5:23; Jes 55:1; Jer 25:15-29; Upp 14:8,10; Upp 17:2, Upp 18:3.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM