Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 31 juli 2009

Förbannelse

Förbannelse


Marken förbannad efter syndafallet 1 Mos 3:17
Förbannelsen på berget Ebal 5 Mos 27:13f
Han älskade förbannelse Ps 109:17f
Förbannelse över ogudaktigas hus Ords 3:33
En grundlös förbannelse far förbi Ords 26:2
Förbanna inte ens i din tanke Pred 10:20
Välsigna och förbanna inte Rom 12:14
Vi är friköpta från lagens förbannelse Gal 3:13
Ingen förbannelse ska finnas mer Upp 22:3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM