Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


onsdag 8 juli 2009

Fattigdom

Fattigdom


Om det finns någon fattig oss dig 5 Mos 15:7f
Bättre till det lilla som en rättfärdig har Ps 37:16
Herren skaffar den fattige rätt Ps 140:13
Fattigdom på grund av lättja Ords 6:10f, 24:30f
Skaparen är nära den fattige Ords 14:31
Ge åt den fattige och få av Herren Ords 19:7
Den som stänger örat för fattigas rop Ords 21:13
Sälj vad du äger och ge åt det fattiga Matt 19:21
Vad ni gjort dem har ni gjort mig Matt 25:40
Saliga är ni fattiga, Guds rike är ert Luk 6:20
Gud har utvalt de fattiga Jak 2:5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM