Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


söndag 21 juni 2009

Helvetet

Helvetet


Själ och kropp fördärvas i gehenna Matt 10:28
För alla som lever i laglöshet Matt 13:41f
Ut i mörkret, där ska man gråta Matt 22:13
Menat för djävulen och hans änglar Matt 25:41
Gehenna, elden som aldrig släcks Mark 9:43f
Evigt fördärv, skild från Herren 2 Tess 1:9
De som inte är skrivna i livets bok Upp 20:15
För otroende, avgudadyrkare, lögnare Upp 21:8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM