Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


tisdag 9 juni 2009

Domen

Domen


Herren kommer för att döma Ps 96:13
Ska löna alla efter deras gärningar Matt 16:27
När människosonen kommer Matt 25:31f
Den som tror och hör går fri Joh 5:24
Ingen fördömelse i Kristus Rom 8:1
Han ska avslöja hjärtats avsikter 1 Kor 4:5
Vi måste alla stå inför Kristi domstol 2 Kor 5:10
En gång dö och sedan dömas Hebr 9:27
Målet: Frimodiga på domens dag 1 Joh 4:17
Jag såg de döda inför tronen Upp 20:12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM