Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


måndag 25 januari 2010

Kärlek

- Guds kärlek.
Med evig kärlek har jag älskat dig Jer 31:3
Han gläder sig över dig i sin kärlek Sef 3:17
Så älskade Gud världen Joh 3:16
Bevisar sin kälek genom Kristi död Rom 5:8
Inget kan skilja oss från Kristi kärlek Rom 8:35f
Vi känner Guds kärlek, tror på den 1 Joh 4:16

- Människans kärlek.
Älska Herren av hela ditt hjärta Matt 22:37
Älska din nästa som dig själv Matt 22:39
Älska varandra som jag älskar er Joh 13:34f
Kärleken är tålig och mild 1 Kor 13:4f
Lev i kärlek, så som Kristus älskat oss Ef 5:2
Den som älskar känner Gud 1 Joh 4:7f
Vi älskar för att han först älskat oss 1 Joh 4:19
Kärlek till Gud är att hålla hans bud 1 Joh 5:3

tisdag 12 januari 2010

Kunskap

Kunskap


Trädet med kunskap om gott och ont 1 Mos 2:17
Från Herrens mun kommer kunskap Ords 2:6f
De visas öron söker kunskap Ords 18:15
Ropa och jag visar dig stora ting Jer 33:3
Kunskapen uppblåser 1 Kor 8:1f
Vi förstår till en del 1 Kor 13:9f
I Kristus är kunskapens skatter gömda Kol 2:3

RSS ATOM