Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


tisdag 2 juni 2009

Urim & Tummin

Urim & Tummin


2 Mos 28:28-30; 3 Mos 8:8; 4 Mos 27:21; 5 Mos 33:8-10; 1 Sam 14:41, 1 Sam 28:6; Esr 2:63; Neh 7:65.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM