Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


lördag 5 oktober 2013

Om Jesus Kristus: Jesus från Nasaret

Jesus kom från byn Nasaret i det palestinska landskapet Galileen och därför kallades han allmänt för "Jesus från Nasaret".

"Kristus" är en försvenskning av det grekiska ordet "Christos" som har samma betydelse som hebreiska "Messias", ett ord som betyder "den smorde" och är en sorts kungatitel (på bibelns tid smordes nämligen kungar med olja på huvudet då de kröntes).

Gamla testamentets profeter hade sagt att Gud en dag skulle sända en "Messias" som Gud själv utvalt, som skulle upprätta Guds rike på jorden och själv bli detta gudsrikes regent. När Jesus från Nasaret började sin verksamhet blev många övertygade om att det var han som var denne utlovade "Messias", den blivande kungen i Guds rike, och därför kallade man honom Jesus Messias på hebreiska eller Jesus Kristus på grekiska.

Övriga judar, som inte alls trodde att Jesus var den Messias som profetiorna talat om utan bara betraktade honom som en bland många judiska förkunnare och skriftlärda, använde följaktligen aldrig benämningen Messias eller Kristus på honom.

RSS ATOM