Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 13 januari 2017

Om Jesus

Jesus

I Jesus från Nasaret kommer Gud oss mänskligt nära. Han delade de yttersta konsekvenserna av att vara människa. Under sitt liv på jorden mötte han människor, undervisade om hur vi ska leva och gjorde under. Hans förkunnelse handlade om upprättelse för många, men utmanade de religiösa och politiska makthavarna, som tillsammans kom överens om att döma honom till döden. Jesus frestades vid flera tillfällen att ta makten och avstå från att gå lidandets väg, men visade istället en kärlek som inte söker sitt eget bästa. Han ger sitt liv när han dör, men döden får inte sista ordet. Tvärtom innebär Jesus död en vändpunkt. Genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse bryter Jesus dödens makt och förnyar förbindelsen mellan Gud och människa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM