Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


lördag 7 januari 2017

Frälsaren

Frälsaren

En som frälser (räddar). Jesus Kristus erbjuder, genom sin försoning, återlösning och frälsning åt hela människosläktet. “Frälsaren” är ett av Kristi namn och titlar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM