Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


torsdag 26 januari 2017

Lyssna till Jesus

Lyssna till Jesus. Lyssna inte bara i bemärkelsen ‘höra’, utan verkligen lyssna. Ta till sig. Följa. Lyda. Vandra med honom. Det är vad det kristna livet handlar om. ”Följ mig”, säger Jesus. Om vi lär oss göra detta: Se och älska Jesus, och lyssna och följa honom var det än bär – då har vi lärt oss livets hemlighet. Då har vi lärt oss allt vi behöver. Då kommer vi att hitta hem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM