Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


tisdag 17 januari 2017

sanna kristna tron

Strunta i dialog och kompromisser. Vänd dig bort från sammanhang och läror där budskapet ligger i strid med dom trossatser som vi precis har skrivit om. Håll dig istället tätt intill den sanna kristna tron för att inte riskera att falla! Ta ställning! Det kan vara avgörande för din framtid och din evighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM