Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 27 januari 2017

Andens tilltal

Tack Herre för att jag har fått förmågan att genom den helige Ande både ta emot av dig och följa dig. Hjälp mig att omedelbart, snabbt och villigt lyda Andens tilltal. I Jesu namn. Amen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM