Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


söndag 22 januari 2017

Gott och ont

Gott och ont

Gott och ont lever sida vid sida i oss och i världen. Den kristna tron säger att Gud hela tiden ger liv, närhet och möjlighet att börja om på nytt. Detta får vi tacksamt ta emot och glädja oss över. Världen är också fylld av lidande och ondska i olika former. Berättelsen om Jesus Kristus sätter våra brister och vårt livs mörker i ett sammanhang. I Jesus visar sig Guds närvaro, kärlek, förlåtelse, upprättelse och uppståndelse, som en Guds gåva och ett helande av allt det som förstör livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM