Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


söndag 22 januari 2017

Anden och uppdraget

Anden och uppdraget att berätta

Lärjungarna får ta emot Anden, Hjälparen. Den heliga Anden ger liv åt vår värld och våra liv. Han för himmelrikets evighet in i tid och rum. Som kristna är vi kallade att leva i Jesu efterföljelse. Varje kristen inbjuds att berätta om Gud, att som Guds avbild avspegla Gud i skapelsen och att förmedla hopp och upprättelse till andra. Kyrkan finns alltså inte till för sin egen skull utan för världens och andra människors skull. Hon är ett Guds eviga rikes närvaro mitt i en förgänglig värld. Genom våra liv, i ord och handling, får vi visa att Gud är en levande verklighet som kallar oss till ett liv i tjänst för honom och för våra medmänniskor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM