Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


lördag 18 juli 2009

Fred

Fred


Salomos fredsrike 1 Kung 4:24f
Gud stillar strider på jorden Ps 46:10
Det skall smida sina svärd till plogbillar Jes 2:4
Vargar skall bo tillsammans med lamm Jes 11:6f
Messias talar fred till folken Sak 9:10
Håll fred med alla så långt det går Rom 12:18

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM