Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


torsdag 2 februari 2017

JESUS KRISTUS: Lite fakta om Jesus

JESUS: Jesus från Nasaret, är kristendomens viktigaste person. Han kallas också Jesus Kristus. I kristendomen är han Guds son.

Jesus vandrade runt i Galileen i norra Palestina, antagligen under två eller tre år. Han besökte också Jerusalem.

Jesus budskap handlade främst om Guds rike.

Många människor följde Jesus på hans vandringar. Han valde ut tolv personer som han kallade för lärjungar.

Jesus föddes enligt Matteusevangeliet 2:1 på Herodes den stores tid, dvs. senast 4 f.Kr., enligt Lukasevangeliet 2:1–2

Jesus bakgrund. Familjefadern hette Josef, modern Maria.

Jesus offentliga gärning anknöt till Johannes Döparens verksamhet. Den utspelade sig i Galileen.

Lite snabbfakta om Jesus Kristus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM