Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


fredag 29 maj 2009

Änka

Änka:


2 Mos 22:22-24, 5 Mos 10:18; Rut 1:3,5 1 Kung 17:9,10,20; Klag 1:1; Mark12:40,42-44; Luk 7:12, Luk 18:3-5, Luk 21:2-3; Apg 6:1, Apg 9:39,41; 1 Kor 7:8; 1 Tim 5:3-16.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM