Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


lördag 30 maj 2009

Äldste

Äldste:


Israels barn:


2 Mos 3:16-18; Jos 24:1,31; Rut 4:2,4,9,11; Matt 15:2, Matt 21:23, Matt 26:3,47,57, Matt 27:1,3,12,20,41; Apg 4:5,8,23; Apg 6:12, Apg 24:1.

Den himmelska gudstjänsten.


I himlen:


Upp 4:4,10, Upp 5:5,6,8-11, upp 7:11-14, Upp 11:16, Upp 19:4.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM