Frälsaren - Blogg om Jesus Kristus.

På frälsaren bloggas det om allt med Jesus Kristus att göra...


Jesus sa: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh.14:6) förklarade han att han är den enda vägen till Gud. Jesus har dött för hela världens synd och bara genom att ta emot Jesus som vår personlige Frälsare kan vi uppleva försoning med Gud.

Mer om Jesus Kristus kan du läsa här.


söndag 31 maj 2009

Ånger-Omvändelse

Ånger-Omvändelse:


Job 42:6; Ps 78:34; Jes 1:27; Sak 1:6; Matt 3:2,8,11; Matt 4:17; Luk 5:32, Luk 15:7,10; Luk 24:47; Apg 2:38, Apg 11:18, Apg 17:30, Apg 20:21.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar


RSS ATOM